Ga naar de inhoud

Solidariteit met ‘Standing Rock’

Al maanden proberen inheemse bewoners in Noord en Zuid Dakota de aanleg van een pijplijn voor doorvoer van olie door hun grondgebied te stoppen. Er zijn meerdere actiekampen, waar duizenden activisten wonen. Afgelopen donderdag 27 oktober begon een harde ontruiming door een politie-leger, maar de protesten houden stand. Er is een oproep voor internationale solidariteit (die hieronder vertaald staat). Twee banken uit Nederland (ING en ABN-Amro) behoren tot de financiers van het project.

4 min leestijd

(Vertaling van deze oproep door Tijn van Beurden/globalinfo.nl)

Solidariteit met Standing Rock

Naar aanleiding van het felle politie optreden laat het Red Warrior Camp op Standing Rock de volgende actieoproep uitgaan.

Het Red Warrior Camp doet een beroep op iedereen om in actie te komen en zich aan te sluiten bij de wereldwijde solidariteitscampagne. Dit is een gevecht van iedereen.

Onze broeders, zusters en medestanders wagen elke dag hun leven in de frontlinie op Standing Rock. Allereerst doen wij een oproep aan al onze medestanders om ons in de frontlinies bij te staan. Als je niet fysiek aanwezig kunt zijn, dan kun je ook zelf actie ondernemen om de pijplijn te stoppen en onze strijd te steunen.

De geplande ingebruikname datum van de Dakota pijpleiding is op 1 januari 2017. Omdat die datum snel nadert, roepen we op tot twee maanden van aanhoudende acties tegen het geniekorps van het Amerikaanse leger, investeerders, pijpleiding bedrijven, bewakingsondernemingen en bestuurders die achter het project zitten. We moeten die instituten, ondernemingen en personen verantwoording laten afleggen en druk op hen uitoefenen om de pijpleidingaanleg te stoppen.

Op de volgende manieren je de strijd steunen:

1 Door zelf met lokale groepen naarStanding Rock te komen. Neem dan contact op met Organizing@NoDAPLSolidarity.org om details en tijdschema’s te bespreken.

2 Acties in je eigen woonplaats opzetten. Het gaat dan om acties zoals kantoorblokkades, sit-ins, bijeenkomsten, geld afhalen van banken en mailbombardementen, die gericht zijn tegen het geniekorps van het Amerikaanse leger, de banken, ondernemingen en bestuurders die achter de pijpleidingaanleg zitten. Registreer hier je eigen actie om je aan te sluiten bij het netwerk van Global Solidarity en kijk tegen wie eventuele acties in je woonplaats kunnen worden gevoerd.

3 Financiële ondersteuning van het Red Warrior Camp Fund en het bijbehorende rechtsbijstand fonds.

We willen mensen ervan overtuigen dat dit gevecht veel omvangrijker is dan Standing Rock. Als de Dakota pijpleiding is verslagen, is het gevecht nog niet over. Er zijn wereldwijd gemeenschappen die vechten tegen dezelfde ondernemingen en systemen als die in Standing Rock. Het gaat erom dat de rechten van inheemse volkeren, mensenrechten en moeder aarde niet worden geschonden door ondernemingen die op winst uit zijn. Het gaat om een kapitalistisch systeem dat zulke schendingen wereldwijd laat voortduren. Het gaat erom dat we inzien dat we de ervaringen die bij Standing Rock zijn opgedaan moeten gebruiken om de gemeenschappelijke strijd van alle volkeren te ondersteunen en zo een gezondere wereld voor de toekomstige generaties achter kunnen laten.

We worden aangeklaagd wegens illegale activiteiten vanwege het simpele feit dat we water beschermen, maar we vechten terug door de pijplijn-bedrijven, banken en personen achter dit project aan te klagen wegens misdaden tegen de menselijkheid en misdaden tegen moeder aarde. De Dakota pijplijn is regelrecht in strijd met de VN-Verklaring over de rechten van inheemse volken en wel speciaal met betrekking tot de rechten inzake vrijwillige en voorafgaande geïnformeerde toestemming, ontheiliging, compensatie, militarisering, ontwikkeling, verdragen en juridische procedures. Verder is de Dakota pijplijn regelrecht in strijd met de VN Universele verklaring van de rechten van de mens, speciaal met betrekking tot het recht op persoonlijke veiligheid en het recht om niet te worden onderworpen worden aan folteringen of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De heiligheid en de kracht van het water bracht ons samen en verbind ons. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Daarom vragen we jullie om de hashtag #WorldWaterOne te gebruiken.

Doe daarom op zondag 30 oktober om 20h (Eastern Time) ofwel 18h (Pacific Time) mee aan het telefonisch overleg om specifieke plannen te bespreken aangaande de solidariteit met de Standing Rock verdedigers..

Blijf actief en raadpleeg de website NoDAPLSolidarity.org om mee te doen!

No DAPL Solidarity

{vimeo}189264404{/vimeo}

—————

Aanvullingen door globalinfo.nl:

(Voor meer achtergrond over het conflict zie dit stuk in The Guardian )

Zie ook op wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_Rock_Indian_Reservation#Dakota_Access_Pipeline

Indrukwekkende video van ontruiming afgelopen donderdag

Artikel yesmagazine over financiers met verwijzing ABN-Amro en ING

nodapl tdsecurities bw2