Ga naar de inhoud

Solidariteit met Griekse bevolking

De financiële situatie in Griekenland wordt steeds slechter. Voorlopig is het voor het land onmogelijk geld te lenen op de financiële markten. De rente van de Griekse staatsleningen van 10 jaar is 10,55 procent. (18,5% leningen van twee jaar). In werkelijkheid wil niemand meer geld lenen aan Griekenland.

3 min leestijd
Placeholder image

De Griekse regering tracht het proces dat moet leiden tot hulp van de Europese Unie en het Internationale Monetaire Fonds te versnellen. Als Griekenland het geld niet krijgt voor 18 mei, zal de staat gedwongen zijn haar betalingen uit te stellen of te schrappen. Hoe dan ook, de voorwaarden voor de hulp opgelegd door Duitsland en het Internationaal Monetair Fonds zullen een sociale ramp veroorzaken. De Europese ‘partners’ vragen: 15 procent salarisverlaging zowel in de private als de publieke sector, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar, verlaging van de pensioenen, duizenden (misschien honderdduizenden) ontslagen in de publieke sector, afschaffing van collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en vakbonden, afschaffing van iedere wettelijke beperking van ontslagen in de private sector, bezuinigingen op de overheidsuitgaven. (Er is al aangekondigd dat volgend jaar de grootte van de klassen in het onderwijs van 25 naar meer dan 30 leerlingen gaat). Je zult begrijpen dat dit IMF plan het slechtst mogelijke is.

Maar het is zeer waarschijnlijk dat de situatie uiteindelijk niet meer onder controle te houden is, zelfs als het bovengenoemde catastrofale plan wordt uitgevoerd. Veel Grieken vergelijken hun situatie met die van Argentinië in het verleden. Bovenal wordt er een golf van geld teruggetrokken uit de banken. Rijke en middenklasse inwoners zijn bang dat de Duitsers Griekenland uit de eurozone zullen gooien. Ze proberen hun euro’s veilig te stellen door ze over te maken naar Cyprus of door onroerend goed aankopen te doen in Londen (sommigen houden de euro’s gewoon thuis). Als gevolg hiervan zal het op den duur ertoe leiden dat het voor Griekenland onmogelijk is haar schulden te betalen, zelfs al krijgen ze steun van het Internationaal Monetair Fonds.

Concluderend. Griekenland staat aan de rand van de afgrond. Op vijf mei zal er een algemene staking in het land zijn. In verschillende landen worden initiatieven genomen om van deze dag een dag van solidariteit te maken met de Griekse bevolking en internationaal verzet te organiseren tegen het neoliberale beleid van het Internationaal Monetair Fonds.
Yanis Almpanis (lid van het netwerk van politieke en sociale rechten)

(aanvulling)

Reacties op bovenstaande brief op de mailinglijst van het Europees Sociaal Forum geven aan, dat er op 5 mei in verschillende landen picket lines zullen worden gehouden bij de Griekse ambassade. Op die dag is in Griekenland een algemene staking uitgeroepen

In het Engelstalige blad The Economist van vandaag wordt ook gezegd dat Griekenland aan de rand van de afgrond staat. In de krant wordt het scenario geschetst dat voor 18 mei de leningen van het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Unie wellicht niet loskomen door een weigerachtige houding van Duitsland, waar op negen mei regionale verkiezingen zijn. (Veel Duitsers zijn tegen financiële hulp aan Griekenland, met name de achterban van Merkel). Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de crisis zich uitbreidt naar andere Europese Unie landen, met name grote landen met begrotingstekort problemen. De Euro staat ten opzichte van de dollar op zijn laagste stand sinds een jaar. Het volgende land dat in moeilijkheden komt kan Portugal zijn. En daarna Ierland, Italië of Spanje. Allemaal landen met grote begrotingstekorten, weinig vooruitzicht op economische groei en grote schulden.