Ga naar de inhoud

Solidariteit is meer dan (alleen) je handen wassen

Een sterke verklaring over solidariteit in tijden van corona van verschillende organisaties in Berlijn. Met gedetailleerde eisen.

10 min leestijd

(Vertaling Tommy Ryan) zie hier de bijbehorende website en de ondertekenende groepen)

Sinds maart 2020 is de Corona-pandemie in Duitsland een politieke realiteit geworden. Misstanden als de door de overheid geleidde marktwerking in het gezondheidssysteem, de precarisering van de arbeid en de moordende asiel- en migratiepolitiek waar al jaren lang politieke strijd tegen wordt gevoerd, tekenen zich scherper dan ooit af.

De Duitse regering heeft voor het bedrijfsleven snel geld ter beschikking gesteld: als eerste werd het eenvoudiger gemaakt om kredieten aan te vragen en werd er ondersteuning aangeboden bij gedwongen parttime werken. Voor noodhulp voor ZZP’ers en de afbouw van bureaucratische hordes voor mensen die van sociale voorzieningen afhankelijk zijn werd echter met vertraging gereageerd. Juist voor ons, diegenen die wegens lage lonen, hoge huren of werkloosheid in precariteit of armoede leven, is dat niet voldoende om de Corona-crisis door te komen! Daarnaast zijn alle mensen die niet over een legale verblijfsstatus beschikken van deze hulp uitgesloten.

Wij, opstellers en ondertekenaars van deze tekst, zetten ons al jaren gezamenlijk in en ondersteunen elkaar wederzijds bij acute problemen. Veel van de misstanden die we al jaren aan de kaak stellen zijn nu, in tijden van Corona, nog dringender geworden dan voorheen. Als eerste stap hebben we daarom zeer concrete in korte tijd omzetbare eisen opgesteld voor de politieke vertegenwoordigers van alle niveaus. Deze zouden voor deze problemen een directe verlichting verschaffen.

Daarnaast hebben we ideeën verzameld hoe we solidaire acties om kunnen zetten en de bestaande groepen en coalitties kunnen ondersteunen. Kom voor jezelf en je buren en collega’s op. We begroeten de solidariteit die in vele wijken en gemeenschappen wordt getoond door bijvoorbeeld te helpen bij het doen van boodschappen en bij de kinderopvang. Maar deze solidariteit is slechts het minimaal noodzakelijke om de dagelijkse gang van zaken overeind te houden en elkaar in onze basisvoorzieningen te voorzien. Is er niet meer mogelijk?

We kijken met zorg naar de periode na de pandemie. Het is nog onduidelijk of ons een grotere economische crisis te wachten staat. Overal in Europa zijn echter de voortschrijdende autoritaire ontwikkelingen zichtbaar. Hoe kunnen wij deze tegengaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle repressieve maatregelen die de regeringen onder het motto van de bestrijding van de pandemie hebben doorgevoerd, weer ongedaan worden gemaakt? Hoe kunnen we voorkomen dat de rekening van de economische crisis – zoals in 2008 – opnieuw bij de arbeiders en de ouderen komt te liggen.

Wat de gevolgen zijn van de bezuinigingsmaatregelen na de financiële crisis in 2008 kunnen we actueel in Italië en Spanje zien: daar is het kapotbespaarde gezondheidssysteem volledig ingestort met de Corona-epidemie. Er is meer te doen tijdens de huidige en volgende ‘crisissen’ van het kapitalisme dan het wassen van de (eigen) handen. Zet je in voor elkaars belangen, kom voor elkaar op. Samen blijven we strijdbaar!

Deel 2 – Eisen

1. Nu echt: een gezondheidssysteem zonder winstoogmerk voor iedereen
Wij eisen direct:

 • Voor iedereen toegang tot gezondheidszorg, onafhankelijk van verblijfs- of verzekeringsstatus;
 • Socialisering en democratisering van het gezondheidssysteem waarbij onze behoeften en niet winst centraal staan;
 • Het inwilligen van de eisen van het ziekenhuispersoneel (bijv. het betrekken van belangengroepen binnen het crisisberaad, voldoende beschermende kleding, afschaffen van het ‘Fallpauschalen-Systeem’ waarbij naar verleende diensten wordt betaald en niet vergoed wordt aan de hand van tijd).

Alle eisen zijn na te lezen op: https://gesundheit-soziales.verdi.de/++file++5e7b855e72b2335f1fea8aaf/download/Offener_Brief_Schutz_der_Beschaeftigten_Vivantes_Charite.pdf  en https://medibuero.de/gesundheitsversorgung-sicherstellen-lager-aufloesen-menschen-und-ihre-rechte-schuetzen

2. Nu echt: niemand zal in armoede leven – economische zekerheid voor iedereen
Wij eisen direct:

 • Onvoorwaardelijke en onbureaucratische noodhulp aan alle ZZP’ers;
 • Doorbetaling van sociale voorzieningen, ook bij afwezigheid op het arbeidsbureau. Opslag als dit nodig is;
  Volledige inkomensgarantie voor mensen met een mini-baan (in Duitsland een baan tot maximaal €450,- per maand. Men ontvangt hierbij geen zorgverzekering en bouwt eveneens geen pensioen op);
 • De eisen van Tacheles e.V. omzetten (bijv. onbeperkte toegang tot sociale voorzieningen onafhankelijk van verblijfsstatus en het afdekken van het levensonderhoud). Alle eisen zijn te lezen op: https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2626;
 • Invoering van vermogensbelasting.

3. Nu echt: een veilig onderkomen voor iedereen
Wij eisen direct:

 • Een huurstop en kwijtschelding van huurschulden;
 • Hotels, vakantiewoningen en leegstaande woningen socialiseren voor de veilige huisvesting van mensen in plaats van gedwongen quarantaine in de opvangcentra (bijv. voor daklozen, mensen uit vluchtelingencentra en slachtoffers van huiselijk geweld);
 • Onteigening van de grote huisvestingsbedrijven;
 • Veilige en langdurige financiering van voorlichtings- en opvangscentra voor huishoudelijk geweld.

4. Nu echt: bescherming voor mensen op de vlucht
Wij eisen direct:

 • Het stoppen van alle deportaties, de opening van alle deportatiegevangenissen en asiel en onbeperkt verblijfsrecht voor iedereen;
 • Een evacuatie van alle vluchtelingen aan de Grieks-Turkse grens, van de eilanden in de Egeïsche zee en aan de buitengrenzen van de EU;
 • Een einde aan de EU-Turkije-deal;
 • Toegang tot actuele en betrouwbare informatie in alle talen.

5. Nu echt: een einde aan de uitbuiting van werkenden
Wij eisen direct:

 • Het recht op samenkomst van stakenden;
 • Directe arbeidsstop met doorbetaling van alle niet noodzakelijk werk in bedrijven en privéhuishoudens;
 • Gevarentoeslag en stengere veiligheidsvoorschriften voor iedereen die in specifieke productiegebieden (zoals logistiek, detailhandel, zorg etc.) moeten doorwerken;
 • Toegang tot geld bij gedwongen reductie van arbeidsuren zonder de afbouw vakantiedagen en overuren.

6. Nu echt: repressie tegengaan – voor een solidair samenleven
Wij eisen direct:

 • Veiligheidsmaatregelen beperken tot de zinvolle en alleen zolang de acute crisis daadwerkelijk duurt (bewegingsvrijheid en het recht op vergadering en samenkomst zo snel mogelijk weer garanderen, controlemaatregelen terugdraaien);
 • Amnestie en genade in de gevangenissen om de verspreiding van Corona daar tegen te gaan;
 • Weg met de identificatieplicht!

Deel 3 – Praktische zaken voor sociale organisatie: Solidariteit als medicijn

Deze eisen richten zich voor een groot deel tot de regering en de bazen. Dat is ook prima zo, want zij zijn verantwoordelijk: niet voor Corona, maar voor het maatschappelijke systeem waarin wij leven en daarmee voor wie de last van deze crisis nu hoofdzakelijk draagt en in de toekomst ook zal blijven dragen. Ons is echter ook duidelijk, dat wij niet van hen op aan kunnen. Naast de directe collectieve solidariteit zoals de voedselvoorziening van risicogroepen en mensen in quarantaine, zal het belangrijk zijn dat wij verder gaan dan dat, en ons niet laten isoleren of verdelen.
We kunnen onze eisen alleen doorzetten als deze door vele stemmen gedragen worden. Laat je daarom niet verleiden om je te negatief uit te laten over stakende verpleegkundigen, omdat de zorginstellingen geen zin hebben om hen het loon te betalen dat hen toekomt. Laat je niet door de bedrijfsbonzen voor de gek houden, nu ze om belastinggeld bedelen en tegelijkertijd duizenden mensen ontslaan. Laat je door de miljonairs op deze aardbol, die jullie toespreken vanuit hun villa’s, niet aanpraten dat we [voor het virus] allemaal gelijk zijn.

Kom daarentegen bij elkaar, organiseer je daar waar je bent (en met gepaste afstand). Verspreid deze eisen op alle beschikbare manieren, solidariseer jezelf met diegenen die door moeten werken; praat met je buren en kijk samen hoe je je huisbaas ertoe krijgt dat jullie geen huur meer hoeven te betalen; help elkaar bij het invullen van je papierwerk voor het arbeidsbureau; laat niemand alleen in deze tijd van isolatie. Samen krijgen we dat voor elkaar.

Hier volgen een aantal concrete ideeën en handvaten van verschillende groepen:

Als je zelf problemen hebt met je huisvesting, overheidsinstanties of op je werk, meld je dan bij één van de hier onder genoemde groepen en klop aan bij je vrienden en je buren. Praat met hen. Want samen hebben we meer ideeën en krijgen we meer voor elkaar!

Ondersteuning in de buurt en van vrienden:

 • Treed in contact met je buren. Je kunt bijv. een app- of chatgroep oprichten. Vergeet niet de mensen voor wie digitale middelen een obstakel zijn. Met papier en stift bij de voordeur (en desinfectiemiddel!) kan je analoog ook veel bereiken. Je kunt ook een briefje met je contactgegevens en de hulp die je aanbiedt bij de ingang van je huis ophangen;
 • Richt een hotline op om hulpvragen en hulpaanbod in de buurt te coördineren. Om hulp vragen is voor veel mensen erg moeilijk – een tussenschakel kan dit soms vergemakkelijken en is ook bereikbaar voor mensen die bijv. geen Telegram etc. gebruiken;
 • Als jij of mensen om je heen geen huur meer kunnen betalen, richt dan een steunfonds op of schrijf gezamenlijk een brief aan jullie verhuurder waarin je de situatie uitlegt;
 • Zorg via buurtstructuren gezamenlijk voor mensen in quarantaine en mensen in risicogroepen om hen bijv. van boodschappen te voorzien;
 • Praat met je vrienden en bekenden. Kijk of er mensen in je omgeving zijn die geldproblemen hebben en probeer gezamenlijk een oplossing te vinden. Indien mogelijk, geef dan geld aan een steunfonds voor diegenen die geen staatshulp ontvangen, bijv. hier: https://t.me/joinchat/AAAAAEl2w7DkWrBm1PN3BA oinchat/AAAAAEl2w7DkWrBm1PN3BA  of aan het noodfonds voor vrouwen en queers van het Karada House in Berlijn (https://www.betterplace.me/berlinrelief).

Stress op werk, met overheidsinstanties en verhuurders

Ondanks Corona toch protesteren?

 • Organiseer een lawaaiprotest met potten en pannen uit het raam of vanaf je balkon;
 • Hang spandoeken uit het raam;
 • Meld je collectief ziek op je werk – dat gaat heel simpel via de telefoon – je hebt recht op twee volle weken ziekteverlof;
  Organiseer auto- of fietsoptochten;
 • Bijeenkomsten en demonstraties kunnen nog altijd plaatsvinden – met twee meter afstand en gezichtsmaskers (hoe je deze zelf kunt maken kan je hier vinden: https://wecanstopcorona.wixsite.com/website);
 • Oefen via de telefoon druk uit op huurders of een werkgever als deze zijn werknemers slecht behandelt (bijv. als mensen dreigen te worden ontslagen of iemands huur niet willen verlagen of kwijtschelden). Let op dat je een anoniem nummer gebruikt!
 • Schrijf brieven aan gevangenen – in gevangenissen geldt momenteel een bezoekersstop, wat de situatie voor gevangenen nog moeilijker maakt;
 • Stuur politici e-mails en voer de druk op. Leg hen onze eisen voor. Confronteer hen met de ondragelijke situatie van de vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen zie bijv. https://www.borderline-europe.de/unsere-arbeit/mailkampagne-exponential-growth-solidarity-griechische-lager-evakuieren.