Ga naar de inhoud

Solidair met vluchtelingen We Are Here

Vluchtelingen van Wij Zijn Hier voeren al jaren actie tegen het onmenselijke asielbeleid in Nederland. Dit beleid is namelijk niet sluitend waardoor sommige mensen niet terug kunnen naar hun thuisland, maar in Nederland ook hun basisrechten worden ontzegd. Dit geldt ook voor velen van de Wij Zijn Hier groep, anderen uit de groep worden bedreigd met deportatie. (English version at bottom).

4 min leestijd

(De demonstratie begint op 28 april om 14:00 James Wattstraat 56 Amsterdam)

Wij Zijn Hier kraakt panden om de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken en de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Keer op keer wordt Wij Zijn Hier ontruimd, op straat gezet en weer in onzekerheid gestort, zonder uitzicht op permanente opvang.

Ook andere Amsterdammers zijn op zoek naar onderdak. Sociale huurwoningen worden verkocht en de wachtlijst voor woningzoekenden blijft groeien. Buurten verpauperen en worden vervolgens platgegooid om plaats te maken voor dure woningblokken. Door doelbewuste, vaak landelijke, politieke keuzes verliest Amsterdam haar unieke karakter en groeit het uit tot een stad voor de rijken.

Dezelfde rechtse partijen die verantwoordelijk zijn voor dit afbraakbeleid wijzen vervolgens naar vluchtelingen om de aandacht hiervan af te leiden. Als gevolg van de toenemende racistische en repressieve retoriek in de politiek is er een klimaat geschapen waarin fascistische groepen openlijk vluchtelingen intimideren.

Wij gaan daarom zaterdag 28 april de straat op om onze solidariteit te betuigen met Wij Zijn Hier. De gentrificatie van onze stad en de haat richting vluchtelingen moet een halt worden toegeroepen. Iedereen in Amsterdam heeft recht op onderdak, zorg, onderwijs en werk, ook als mensen niet de juist papieren hebben!

The following organizations support this protest:
ADM Amsterdam, Alle Kleuren Oost, Amsterdam BIJ1, Amsterdam City Rights, Amsterdams VredesInitiatief, BAMM, BDS Amsterdam, Bezorgde Amsterdammers, The Black Archives, Comité 21 maart, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië, Dipsaus, Doorbraak, FAIRcity Amsterdam, Feminist Art Fest, The Feminist Club Amsterdam, Feministen in Verzet, Gelukszoekers, Grenzeloos, Grutjes, Guerilla Kitchen Amsterdam, Here to Support, Laat ze niet lopen, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland -MVVN, Maruf, Marxistische Studenten Utrecht, Movement of Colour, Movement X, New Urban Collective, NieuwLand, Nlvanonsallen, OCCII, Piratenpartij Amsterdam, Radicaal, Politieke Jongeren BIJ1, Revolutie – voorheen Vonk, Revolutionaire Eenheid, SEHAQ, Queer Refugees Group, Socialisme.nu, Soul Rebel Movement, Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, STIL Utrecht, Strijd Tegen Racisme, University of Colour, Verenigde Communistische Alliantie, De Verrekijker, Vrouwen Tegen Uitzetting, We reclaim our pride, Wit Aan Zet en Women’s March The Netherlands.

* English description *

We Are Here, the refugee collective based in Amsterdam, has been campaigning for years against the inhuman Dutch asylum policy. The refugee asylum policy is not conclusive, which leads to the denial of basic rights of refugees in the Netherlands. Many of them are unable to return to their home country, leaving them in limbo and without a proper roof over their heads or the care they need.

We Are Here is squatting to show the inhumane situation in which they live and to ask for attention for the situation of refugees whose asylum requests have been denied but who can’t be deported. Time and time again We Are Here is being evicted, putting them out on the streets and back into uncertainty again, without any prospect of permanent shelter.

These refugees are not the only people in Amsterdam looking for shelter: there is a crucial situation where many Amsterdam based or born people are unable to find a place to live. Social housing, which is the only affordable option for low to middle income people, is being torn apart as real estate is sold to parties eager to capitalize on gentrification. Meanwhile, the waiting list for houses continues to grow for those who have been in need of housing for a long time.

Neighborhoods collapse and are demolished, only to be replaced by high-rise buildings with expensive housing units that often are only accessible for higher-middle and upper class incomes. Due to deliberate choices from, mostly national political figures, Amsterdam is losing its unique character as it turns into a city for the rich.

The same right-wing parties who are responsible for these destructive policies have quickly turned to use refugees as a scapegoat, hoping to deflect and obscure as they shrug off any and all blame. While racist and repressive rhetoric is on the rise in both politics and society, a climate has been created where fascist groups started openly intimidating refugees.

That’s why we take to the streets on Saturday 28 April: we are showing our solidarity with We Are Here. The gentrification of our beloved city of Amsterdam, but particularly the hatred towards refugees must be stopped. Everyone in Amsterdam is entitled to housing, health care, education and work, even if people do not have the right documentation!

wearehere2