Ga naar de inhoud

Snelle jongens willen gas boren bij Schiermonnikoog

Terwijl iedereen op Schiermonnikoog en verre omstreken zo’n beetje tegen is, en we een klimaatramp van jewelste beleven, hebben twee ondernemers die al bulken in het geld besloten dat ze een nieuwe bron (van geld, klimaatverandering en mogelijke milieuvervuiling) willen aanboren.

6 min leestijd

(bron: twee postings van gasvrij Waddenzee op fedbook)

Herinner je je Tulip Oil nog, dat cowboybedrijf van ex-Shell-mensen dat wou fracken onder Terschelling? Nou, aap uit de mouw: dat zogenaamde “Engelse gasbedrijf” Hansa Hydrocarbons blijkt net zo’n constructie. Zij doen alleen maar het boorwerk, maar het project is gewoon in handen van twee Nederlanders – beide in de Quote-500:

Een olieboer (Marcel van Poecke – hij werd vandaag nog genoemd door Follow the Money voor zijn betrokkenheid bij de Rotterdamse giga-steenkooloverslag: http://bit.ly/2CbtvG2) en een omstreden bankier met banden met Shell, die onder andere in opspraak kwam doordat hij tientallen miljoenen opstreek als voorzitter van ABN AMRO via aandelen, opties en vertrekbonussen (terwijl ‘hij niet eens goed gepresteerd had’, aldus collega’s). Nog een saillant detail: op het hoogtepunt van de overnamestrijd van ABN solliciteerde Groenink doodleuk op een bestuursfunctie bij Shell – zulk verantwoordelijkheidsgevoel dus.

De verrijking van de bankier leidde in 2007 tot een spoeddebat in de Tweede Kamer, maar niet tot het teruggeven van geld – ondanks dat Rijkman in zijn verweer in het FD zei dat ‘hij al dat geld helemaal niet wilde’.

Maar als dat waar was, wat spookt de man dan uit bij Schiermonnikoog?

Volgens een eerdere berekening van het Het Financieele Dagblad gaan de twee reeds puissant rijke ondernemers er miljarden aan verdienen – want 30% glijdt in de zak van hun bedrijfje. Na aftrek van kostenposten houden ze ongeveer 2,2 miljard euro over. Onduidelijk hoe de twee ondernemers dat onderling gaan verdelen, voegt FD er nog aan toe.

Maar OFFICIEEL wordt Nederland helemaal niet geregeerd door olie-gasbedrijven & bankiers, officieel is Nederland een parlementaire democratie.

Jazeker, de politiek is er voor de burger.

Hoe zit dat eigenlijk in dit verhaal? Nou, de Leeuwarder Courant vatte het onlangs goed samen:

“De gaswinning vindt plaats op zee en formeel hoeft Wiebes niet te luisteren naar lokale tegengeluiden. Met de eilanders, gemeenten en provincies praten is volgens Wiebes dan ook niet nodig.”

Wel is het binnenkort weer verkiezingstijd. Alhoewel Wiebes vindt dat gemeentes niks in de pap te brokkelen hebben over de gaswinning in Noord-Nederland, zou de kiezer daar natuurlijk anders over kunnen denken.

Wij zijn apolitiek, maar we verwijzen er wel graag naar dat er in de Tweede Kamer slechts VIER partijen waren die zich uitspraken TEGEN de nieuwe boorplannen bij Schiermonnikoog. Kijk zelf maar welke.

Ja, Big Gas heeft in Nederland de macht. Ze hebben zelfs een Kamermeerderheid. We zullen echt moeten opstaan als we dat willen veranderen – zij aan zij, schouder aan schouder. De bodem is nog steeds van ons, en ook van onze kinderen.

—————

wat zijn eigenlijk de effecten voor de Waddenzee?

Vandaag wordt iedereen overvallen door het nieuws dat er momenteel een boorplatform naar Schiermonnikoog wordt gesleept. (Ja, de gasindustrie stopt niet uit zichzelf 🙁 ) Voor Schiermonnikoog betekent dit horizonvervuiling en mogelijke nachtelijke verstoring van vogels door affakkelen etc.

Maar wat zijn eigenlijk de effecten voor de Waddenzee? Wij lichten het graag toe, in deze special over de gevolgen van bodemdaling in het kustfundament. Want ja, ook die bodemdaling heeft gevolgen:
Het Britse boorbedrijf Hansa Hydrocarbons wil een gasveld aanboren dat zich ten noorden van het eiland bevindt, dus aan de Noordzeezijde.Voor de Waddenzee zijn gasboringen die direct onder het droogvallende deel (tussen de eilanden en de wal) plaatsvindt het meest schadelijk. Dit is de gaswinning die de NAM bijvoorbeeld wil verrichten vanuit de Friese plaats Ternaard. Bodemdaling die zulke gaswinning veroorzaakt kan tijdelijk worden gecompenseerd door sedimentatie, maar die compensatie is van korte duur, aangezien de zandvoorraad eindig is en de zeespiegel ook steeds hoger komt te liggen.

Maar ook gaswinning ten noorden van de eilanden, zoals al gebeurt bij Ameland, kan (op langere termijn) verdrinking van de Waddenzee verergeren.

Dit komt omdat deze gaswinning plaatsvindt in een zone die wordt gerekend tot het “sedimentdelende systeem” van de Waddenzee – dat is de Waddenzee zelf, plus het zogeheten ‘kustfundament’ (ook wel ‘voordelta’) aan de Noordzeezijde van de eilanden.

Deze zone wordt begrensd tot een diepte van 20 meter, omdat dat de diepte is waarover golven en getij zandbewegingen kunnen veroorzaken over de zeebodem.
Dit kustfundament is van groot belang voor de Waddenzee, omdat dit het gebied is (met name het ondiepste gedeelte, tegen de eilanden aan!) dat het brongebied is van zand voor de Waddenzee, een bron die nodig is om de optelsom van bodemdaling en zeespiegelstijging in de Waddenzee te compenseren.

Deze bron is vanzelfsprekend niet oneindig. En ook zandsuppleties zijn daar geen oneindig antwoord, omdat de schaal steeds verder moet worden opgevoerd, naarmate de zeespiegelstijging versnelt.
En wat gebeurt er nou als er gaswinning plaatsvindt IN dit kustfundament? Dan treedt ook daar bodemdaling op, waardoor de beschikbare zandbuffer voor de Waddenzee kleiner wordt.
Ja, het is een complex verhaal – maar de Waddenzee is ook complex. Een dynamisch evenwicht van de natuur – geen speeltuin van de industrie.

Boringen bij Ameland bevinden zich zo dicht tegen het eiland en achtergelegen zeegat aan dat er ook directe gevolgen zijn voor de Waddenzee. De bodemdaling zal in het centrum van dit gebied naar verwachting oplopen tot meer dan een halve meter – en dat gaat toenemend ten koste van droogvallende wadplaten en kwelders. Bij Ameland is dit nu al meetbaar.

Bij Schiermonnikoog wil het boorbedrijf verder op zee aan de slag. Dit is op het randje van het kustfundament, blijkt uit de detailkaart die we hebben opgeduikeld en toegevoegd aan deze post (zie voor begrenzing de gestreepte zone).
Dat betekent dat de gevolgen van de bodemdaling hier kleiner zullen zijn dan bij Ameland. Maar ook dat je niet zomaar kunt zeggen dat er geen gevolgen zullen zijn – op de lange termijn:
De zeespiegelstijging kan deze eeuw met gemak oplopen tot meer dan een meter (zelfs 2,5 tot 3 meter als alles tegenzit, waarschuwt het KNMI!). Onder zulke scenario’s heeft de Waddenzee AL HET ZAND nodig dat in het kustfundament ligt, ook het zand voor Ameland, ook het zand voor Schiermonnikoog – in een letterlijke overlevingsstrijd voor het ecosysteem, dat afhankelijk is van het tweemaal daags droogvallen van de wadplaten.

Dit ecosysteem is zo belangrijk, ook internationaal – daar gok je niet mee. Daarom: Gasvrij Waddenzee.

Zeg het voort – samen sterk!

Wij steunen Schiermonnikoog: geen gasboringen GasTvrij Terschelling & alle andere vrienden!