Ga naar de inhoud

Smerige propaganda voor een groen feest

IndustriAll Global Union over de schijnheiligheid van Shell. IndustriALL Global Union organiseert op wereldschaal arbeiders en arbeidsters in de industrie-, mijn- en energiesector; vijftig miljoen leden over 140 landen. (*1) Van de vele activiteiten en acties brengt deze internationale vakbond regelmatig berichten uit. Donderdag 5 juli jongstleden ging het over de schrille tegenstelling tussen de precaire arbeidsverhoudingen bij Shell en het jaarlijkse ‘greenwashing’ festival in Londen.

3 min leestijd

(Door Hans Boot, oorspronkelijk verschenen op solidariteit.nl goto FNV aktie tegen Shell precarious work Protest vakbondsleden bij de jaarlijkse algemene beleggersvergadering van Shell in Den Haag, 22 mei 2018)

Een typische propagandaterm, waarmee Shell een groen imago tracht uit te venten. Vorig jaar was het een kinderfeestje in Den Haag met allerlei, populaire spelletjes om de ‘kleinen’ kennis en ervaring te laten opdoen met ‘duurzaamheid’: bouwen aan de stad van de toekomst. Met een ton gemeentelijke subsidie. Toen de Nederlandse directeur Marjan van Loon, bekend van de in de zak gehouden dividendbelasting en de Groningse ellende, een vraag kreeg over de wanverhouding tussen deze gift en de miljarden winsten, gaf ze niet thuis. Daarover praat ik graag bij een andere gelegenheid en niet op deze feestelijke dag. (*2)

Eén procent van het totaal

In Londen verwacht Shell met Make The Future Live 40.000 ‘milleniums’ bijeen te brengen. Een keuze voor een generatie die geacht wordt de toekomst te vertegenwoordigen en te bepalen. Opnieuw staat duurzaamheid centraal die feitelijk 1 procent van alle activiteiten van Shell omvat. Een festival van de schijnheiligheid. IndustriAll Global Union stelt daar de werkgelegenheidspolitiek van Shell tegenover met 200.000 contractarbeiders. Tijdelijke banen, onzeker, onveilig en zonder toekomst die inmiddels het dubbele aantal van de ‘vaste arbeiders’ tellen. De bonden in het door olie vervuilde en in extreme armoede ondergedompelde Nigeria typeren de onderaannemers van Shell als: ”ze betalen en ontslaan wat en wanneer het uitkomt”.

logo2De internationale vakbond benadrukt dat uitbesteding zowel de arbeiders als de gezamenlijke bevolking aan grote risico’s blootstelt. Zo werd vorig jaar Shell verantwoordelijk gehouden voor de dood van 217 mensen, nadat een aanbestede tanker explodeerde die olie voor deze Nederlands/Britse multinational in Pakistan vervoerde.

Eisen

Terwijl Shell onderhandelingen met en erkenning van IndustriALL als arbeidersvertegenwoordiger weigert, stelt de bond in een ‘online’ petitie via LabourStart de volgende eisen:

  • beperk de precaire arbeid drastisch en bescherm de rechten van de betrokken arbeiders,
  • erken en volg de normen die voor de omgeving, bevolking en mensenrechten internationaal zijn overeengekomen,
  • pas dezelfde gezondheids- en veiligheidsnormen toe aan alle productie, inclusief de toelevering. (*3)

Adjunct algemeen secretaris van IndustriALL, Kermal Özkan: Shell organiseert zijn “Make The Future” festival, wij eisen dat het concern een veilige toekomst biedt aan de honderdduizenden arbeiders die zij tewerkstelt.

Noten:

(*1) Zie: www.industriall-union.org 

(*2) Zie: www.rtlz.nl/opinie: Shells kinderfeestje greenwashing of hoopvol?

(*3) Zie: wwww.labourstartcampaigns.net: Shell – Stop cheating contract workers!