Ga naar de inhoud

Slechte dagen voor Anglo American in Chili

Mobilisaties wegens het risico van instorting van dam van het de afvalwaterresevoir en afkeuring van het uitbreidingsproject

6 min leestijd

(Bron: London Mining Project)

Anglo American is een van de grootste mijnbouwondernemingen ter wereld. In Chili heeft zij mijnbouwactiviteiten in drie regio’s van het land: Los Bronces in Lo Barnechea, de hoofdstedelijke regio, El Soldado in El Melón in de regio Valparaíso, en Collahuasi in de regio Tarapacá. (1)

anglo0

Foto: Bewoners El Melón blokkeren toegang tot El Soldado mijn

De mijnoperatie van de El Soldado-mijn door de multinational Anglo American heeft in het district Nogales, in de regio Valparaíso, een milieu-opofferzone (‘environmental sacrifice zone’) doen ontstaan. De gemeenschap maakt zich momenteel zorgen over vermeende scheuren in de dam van het afvalwaterbekken van El Torito. De gemeenschap is wantrouwig en blijft gemobiliseerd, en eist compensatie, en niet alleen beloftes, van de transnational. (2)

“De mobilisatie is vreedzaam verlopen en de eisen houden verband met de toezeggingen die Anglo American aan de gemeenschap heeft gedaan en die zij niet is nagekomen.” Jorge Ramírez, gemeenschap El Melón, Chili.
Foto: Bewoners El Melón blokkeren toegang tot El Soldado mijn
Wij leven in het invloedsgebied van El Soldado. De activiteiten van Anglo American hebben hier alles aangetast. De voorouderlijke en traditionele gebruiken van de gemeenschappen zijn aangetast. Anglo American heeft onze mensenrechten om in een gezonde omgeving te leven aangetast, omdat ze ons land hebben vervuild, ons water hebben overgeëxploiteerd en onze ondergrondse waterbronnen hebben vervuild. – Carlos Vasquez, El Melón-gemeenschap, Chili.

anglo2

Foto  Bewoners El Melón blokkeren toegang tot El Soldado mijn

Volgens de bewoners zijn er scheuren te zien op de stroomafwaartse helling van de hoofdwand van het afvalwaterbekken. Deze scheuren komen niet overeen met geulen die bij de normale werking van het residubekken zijn aangelegd.

Zij meldden ook werkzaamheden te hebben gezien op de stroomafwaartse helling van de hoofddam, en verklaarden dat de geometrie van de dam er niet normaal uitzag van wat zij konden waarnemen. Op het oppervlak van de insluitingsdam zijn ook geulen van naar verluidt grote omvang te zien.
Er zijn reeds rapporten ingediend bij de bevoegde autoriteiten, Semageomin en de milieuautoriteiten, met het doel te zijner tijd ter plaatse na te gaan of er problemen zijn met de exploitatie of de constructie van het afvalwaterbekken van El Torito. Anglo American heeft nog geen verklaring afgelegd in antwoord op de bezorgdheid van de gemeenschap over de veiligheid van het reservoir.(3)

No+Anglo Bewegingt tegen het uitbreidingsproject van Los Bronces Integrados

De No + Anglo-beweging is een intercommunale organisatie die bestaat uit leden van verschillende gemeenten die door de mijnbouw zouden worden getroffen. De actievoerders wonen in de dorpen Barnechea, Colina, Lampa, Tiltil en El Melón. De groep werd opgericht om de gebieden te verdedigen die door het uitbreidingsproject van het mijnbouwbedrijf worden getroffen. Momenteel dienen zij eisen in bij de Raad van Ministers van de Chileense staat. Zij verzetten zich tegen de “volharding van de transnationale reus in de uitvoering van zijn monsterlijke project”. Volgens de activisten zouden de werkzaamheden “uiteindelijk leiden tot de vernietiging van de bekkens en de verzadiging van de regio Valparaíso en het grootstedelijk gebied met broeikasgassen.” (4)

anglo3

Op 23 april heeft de mijnbouwonderneming Anglo American een perscommuniqué uitgegeven waarin zij bekend maakt dat de dienst voor milieubeoordeling (SEA), via het geconsolideerde beoordelingsrapport (ICE) van het geïntegreerde project Los Bronces (LBI), heeft aangekondigd dat zij de milieubeoordeling van het initiatief verwerpt. De Raad van Ministers moet zich echter achter dit besluit scharen.
Het project Los Bronces Integrado betreft een ondergrondse mijn tussen de Cordillera en de Valparaíso regio in Chili. Dit project bevindt zich in het belangrijkste gebied van de gletsjers, die de belangrijkste waterreserve vormen voor de hoofdstad van het land. Dit project heeft een directe impact op de natuur. In 2010 werd al aangetoond dat de Los Bronces-operatie rechtstreeks van invloed zou zijn op het gebied van de gletsjers.(5)

Lees de publieke verklaring van de No+Anglo beweging. Steun en verspreid de strijd van Chileense gemeenschappen tegen Anglo American.

PUBLIEKE VERKLARING
NO+ANGLO BEWEGING
EL MELÓN, LAMPA, TILTIL, LOS ANDES, PUTAENDO, CATEMU, BARNECHEA EN COLINA GEMEENSCHAPPEN.

Wij zijn een beweging die is ontstaan met het doel ons land te verdedigen tegen het uitbreidingsproject Los Bronces Integrado van Anglo American. Onze beweging bestaat uit gemeenschappen die uit de eerste hand lijden onder de plundering van hun gebieden door de mijnbouwgigant.

Wij leggen momenteel onze eisen voor aan de Raad van Ministers, terwijl de transnationale reus er bij ditzelfde comité op aandringt om door te gaan met zijn meedogenloze en immorele idee om dit monsterlijke project uit te voeren, dat uiteindelijk de rivierbekkens zal verwoesten en de regio’s Valparíso en Metropolitana met nog meer broeikasgassen zal verzadigen.

De 150.000 ton hoogwaardig koper die de transnational Anglo American tussen nu en 2036 uit onze bergen zou kunnen halen, zijn natuurlijk geen redenen om terug te krabbelen – de Milieu Effect Dienst heeft het project in de eerste helft van dit jaar een negatieve Milieu Kwalificatie Resolutie gegeven.

Het risico voor de gezondheid van onze gemeenschappen is onontkoombaar, evenals dat voor ons sclerofylwoud, onze gletsjers en het risico dat verbonden is aan het overmatig dagelijks gebruik van water. We kunnen zien dat de ecosysteemdiensten die het leven in dit gebied mogelijk maken, allemaal zullen worden aangetast en bij extrapolatie, aangezien elders soortgelijke projecten worden uitgevoerd, zal onze planeet hetzelfde lot treffen. Klimaatverandering is het product van de hebzucht en het onbegrijpelijke optreden van deze industriële monsters.
Vandaag willen wij melden en bekend maken dat een van onze leden telefonisch met de dood wordt bedreigd en dat hij wordt gevolgd door onbekenden die zeggen dat zij de plaatsen kennen waar onze kameraad in de sociale en milieustrijd komt.

Wij veroordelen elke daad die een van onze leden bedreigt en wij zullen deze aan het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens bekendmaken, overeenkomstig artikel 9 van de Overeenkomst van Escazú.
Wij eisen dat de autoriteiten onmiddellijk maatregelen nemen om onze leden te beschermen en een onderzoek instellen naar deze gebeurtenissen, gezien de kritieke context waarin wij ons bevinden, waar nog maar enkele dagen geleden het huis van Lorena Donaire – een prominente activiste, milieuactiviste, oprichtster en woordvoerster van Nacional de Mujeres MODATIMA en lid van MODATIMA La Ligua – in brand werd gestoken in de regio Valparaíso.

Foto: No+Anglo Movement
1) https://londonminingnetwork.org/2020/12/anglo-americans-impact-in-chile/
2) https://resumen.cl/articulos/comunidad-de-el-melon-acusa-riesgo-de-colapso-de-tranque-de-relaves-y-bloquea-acceso-a-mina-el-soldado-de-anglo-american
3) https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109509
4) https://www.notaalpie.com.ar/2022/06/20/chile-el-movimiento-no-anglo-contra-la-megamineria/
5) https://londonminingnetwork.org/2022/04/take-action-on-anglo-american/