Ga naar de inhoud

Shell teruggefloten om misleidende reclame voor kinderen

PERSBERICHT 30 oktober – Shell is gisteren door de Reclame Code Commissie in hoger beroep teruggefloten om misleidende reclame op het kinderfestival Generation Discover 2018. Het College van Beroep (CvB) oordeelt dat Shell kinderen van 8-14 jaar heeft misleid door de indruk te geven dat Shell via Gas-to-Liquid (GTL) een bijdrage zou leveren aan een goed milieu en de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen. Het College beveelt Shell aan “om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”.

3 min leestijd

(Persbericht Fossielvrij Onderwijs, foto Olga Roszkowska, Protest tegen Shell “greenwashing” Festival Generation Discover 2019 in Rotterdam, AHOY)

De klacht was ingediend door Fossielvrij Onderwijs en het PILP van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). “De VN-ontwikkelingsdoelen mogen niet misbruikt worden om reclame te maken voor fossiele brandstoffen”, aldus jurist Daun Hwang (PILP-NJCM). “We zijn blij dat Shell hier niet mee wegkomt”. Ook Femke Sleegers van Fossielvrij Onderwijs is verheugd met het oordeel. “GTL is een fossiele brandstof en kan daardoor nooit duurzaam zijn. De Reclame Code Commissie heeft de greenwashing en kindermarketing van Shell afgestraft.”

De misleidende reclame van Shell voor GTL stond op een groot bord van 2 bij 2 meter, midden op het festivalterrein van Generation Discover 2018. Op het bord leerde Shell kinderen dat GTL bijdraagt aan het VN Sustainable Development Goal 7 voor duurzame energie. Verder prees Shell GTL aan als een schoner alternatief voor diesel dat “leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving waar GTL wordt gebruikt. Wel zo fijn als je achter een bus of vrachtwagen fietst of geniet van het uitzicht in het reuzenrad!”. Het CvB oordeelt dat dit misleidend is. “GTL kan, over het geheel genomen, niet worden beschouwd als een brandstof die wezenlijk schoner is dan diesel”, aldus het CvB. Over de claim van Shell dat GTL bijdraagt aan het VN ontwikkelingsdoel 7 oordeelt het CvB: “Het College acht het niet juist binnen het kader van deze doelstelling de […]  brandstof GTL als een vorm van duurzame, schonere energie te presenteren”.

Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor Fossielvrij Onderwijs, dat strijdt tegen misleidend lesmateriaal van de fossiele industrie. Generation Discover is een jaarlijks festival van Shell, gericht op kinderen van 8 tot 14 jaar die het festival veelal bezoeken als schoolreisje. Het festival staat in het teken van de “toekomst” en “schone energie”. Dat is greenwashing en kindermarketing, volgens Fossielvrij Onderwijs. “Shell wil in 2030 38% méér olie en gas uit de grond halen. Shell heeft geen plannen om te minderen met fossiel.”

————-

Uitspraak College van Beroep: link

Korte geschiedenis van omstreden festival Generation Discover

Generation Discover stond de eerste drie jaar op het Malieveld in Den Haag. Na publieke druk trok gemeente Den Haag zich terug als partner van het Shell-festival en zette voortijdig de subsidie van € 100.000 stop die voor drie jaar was toegezegd aan Shell. Ook het bestuur van de grote christelijke basisscholengemeenschap in Den Haag distantieerde zich publiekelijk van het festival. In 2017 lag het festival onder vuur vanwege een puzzel voor kinderen met de energiemix in 2050, die volgens Shell nog voor 70-75% uit kolen, olie en gas zou bestaan. In 2018 werd ook bekend dat Shell kinderen een ‘wurgcontract’ had laten tekenen waarin ze afstand deden van hun beeldrecht. Shell kondigde aan dat het festival ging reizen. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad liet daarop alvast weten dat het Shell-festival niet welkom is in de hoofdstad. Generation Discover werd deze herfst in Rotterdam gehouden, in het AHOY. Het is nog onbekend waar het festival volgend jaar gehouden wordt.