Ga naar de inhoud

SER wil ‘duurzame globalisering’

De
Sociaal Economische Raad, een van de pijlers van het Nederlandse poldersysteem,
heeft zich uitvoerig gebogen over het fenomeen globalisering en de effecten
ervan. Dat gebeurde op verzoek van staatssecretaris Heemskerk (EZ, PvdA) die
zich "zorgen maakt om het toenemende negativisme in Nederland over de
globalisering." (NRC)

2 min leestijd
Placeholder image

Op 29
mei is een uitgebreid ‘ontwerpadvies’ uitgekomen (254 pagina’s, pdf) Op de
website is ook een samenvatting van 12 pagina’s te vinden.

In een
persbericht bij de presentatie van het rapport wordt gesteld dat "De
SER wil dat de overheid krachtig bevordert dat Nederlandse ondernemers en
werknemers maximaal kunnen blijven profiteren van de globalisering, in een
duurzame balans tussen de belangen van bedrijven, mensen en milieu (people,
planet, profit)." Vervolgens worden vooral ‘adviezen’ gegeven die met het
huidige economische beleid overeenkomen (open economie, investeren in kennis,
aantrekkelijk vestigingsklimaat). Om de balans met ‘duurzaamheid’ vervolgens
recht te trekken, worden ook wat maatregelen geopperd in de sfeer van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, aandringen op ILO-afspraken en
"Het verbeteren van de toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot
de markten van de ontwikkelde landen en het (geleidelijk) openstellen van de
markten van de ontwikkelingslanden voor investeringen uit de ontwikkelde
landen, dienen bevorderd te worden." Vooral meer van hetzelfde dus. Meest
vergaande uitspraak is nog dat er aangedrongen wordt op "internationaal
maatschappelijk verantwoord ketenbeheer" (waarvoor de SER later nog met
een "eigen initiatief" zal komen.

Het
rapport wordt verslagen in NRC-Handelsblad van maandag 2 juni 2008. Volgens
die krant zullen ondernemers straks rekenschap af moeten gaan leggen voor de
arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers. SER-voorzitter (en voormalig VNO-chef) Rinnooy Kan erkent dat dat gebeurt om wetgeving op dat gebied voor te zijn en te voorkomen.
Verder zou volgens vakbondswoordvoerder Peter Gortzak het grootste winstpunt
van het rapport zijn dat "werkgevers voor het eerst hebben erkend dat er
ook verliezers van de globalisering zijn". "Tegelijkertijd erkent de
vakbeweging dat de globalisering ook positieve effecten kan hebben voor
werknemers" (NRC). Het kost een paar centen, maar dan is dat toch ook weer opgelost…