Ga naar de inhoud

Samen TegenGas Harlingen 2 juni

Op zaterdag 2 juni aanstaande gaan in Harlingen actie- en belangengroepen uit meerdere provincies samen met verontruste bewoners uit onder andere Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht en verschillende politieke partijen hun krachten bundelen in een grote manifestatie tegen gas- en zoutwinning die mijnbouwschade veroorzaakt. We zijn het zat!

3 min leestijd

Drie rode kaarten

Diverse sprekers vanuit de actiegroepen en de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek, onder wie Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, zullen zich uitspreken. Er worden drie grote rode kaarten uitgedeeld aan de mijnbouwbedrijven Frisia, Vermilion en NAM. De bodem is bereikt!

Op de voor deze manifestatie opgetuigde facebookpagina: “Samen Tegengas Harlingen” kunt u meer informatie vinden over de deelnemende actiegroepen, diverse sprekers en het verloop van onze manifestatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het moet afgelopen zijn met gaswinning, omdat de risico’s en de kosten van de schade enorm zijn en niet meer opwegen tegen de baten. Frisia loopt weg voor schadevergoeding in Wijnaldum en omgeving. Het moet afgelopen zijn met plannen voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee. De zoutwinning uit de Waddenzee kan leiden tot schade aan huizen in Harlingen en leidt tot aantasting van het door ons allemaal gekoesterde Waddengebied, Unesco werelderfgoed! Zoutwinning in Twente heeft geleid tot onaanvaardbare schade en risico’s waardoor de omgeving ernstig is aangetast.

Daarnaast constateren we dat er door naast elkaar bestaande mijnbouwactiviteiten vaak sprake is van gestapelde schade. Het wordt tijd dat mijnbouwbedrijven zich, vanwege hun milieu en/of omgeving beschadigende activiteiten, maatschappelijk verantwoord gaan gedragen. In Groningen is er na lange jaren van strijd en heel veel pijn eindelijk erkenning van de schade en aandacht voor de problemen van de bewoners. De gaswinning uit de Groninger gasvelden wordt versneld afgebouwd.

In de Nederlandse ondergrond bevinden zich echter nog ruim 470 andere gasvelden, waarvan er op land en off shore nu ruim 200 in productie zijn. Voor 60 gasvelden zijn plannen voor nieuwe boringen of uitbreiding van de winning. Bij gaswinning uit deze velden ontstaat ook schade, maar de erkenning daarvoor is er niet. De voor een deel van Groningen geldende omkering van de bewijslast en het schadeprotocol moet ook van toepassing worden verklaard voor inwoners met schade door gaswinning uit de andere gasvelden in Nederland.

Fracking

We zien dat de concrete plannen voor gaswinning door middel van de frackingmethode in Nederland toenemen. Daarbij worden zo’n 300.000 liter water met zo’n 6000 liter chemicaliën de grond in gepompt (bron: NAM), waarvan ruim een derde in de ondergrond blijft zitten; we weten niet wat de effecten daarvan op de langere termijn zijn.

Fracking leidt tot grote onrust. Ook bij de frackingmethode kunnen aardbevingen ontstaan. Diverse onderzoekers zijn er van overtuigd dat vervuiling van het grondwater door fracking heel goed mogelijk is. Deze risico’s worden echter afgedaan als een mogelijk bijkomstigheid.

Het moet en het kan anders voor het klimaat én voor onze leefomgeving.

Gezien het bovenstaande organiseren Werkgroep Laat Fryslân Niet Zakken, de Waddenvereniging, Winamer Belang, Tsjingas, Ternaard Foar de Wyn, Fêste Grûn Dongeradeel, Onze Klei, Laat Woerden niet zakken, Milieudefensie, Comité Haastrecht-Vlist Gasvrij, samen met andere belangengroepen en politieke partijen de landelijke manifestatie in Harlingen op 2 juni a.s. van 11.00-14.00 uur.

Iedereen is welkom.

Bron: aankondiging op facebook