Ga naar de inhoud

RWE 16/04: Europa en de opkomende BRICs

16 April 2012 om 20.00 uur in CREA Café Amsterda. Real World Economics: Europa in Crisis en de opkomende BRICs?(English version at bottom)

4 min leestijd
bric3

Terwijl het epicentrum van de wereldwijde economische crisis is verschoven naar Europa, waar de economische recessie met de dag verslechtert, hebben de BRIC-landen wereldwijde economische en financiële crisis opmerkelijk goed doorstaan. Sinds kort wenden Europese leiders zich tot de individuele BRIC-landen en smeken ze om te investeren in het Europese Fonds voor Financiële Stabiliteit (EFSF) dat bedoeld is de in schulden gestoken Zuid-Europese lidstaten te redden.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden die speculeren dat het zwaartepunt zich aan het verschuiven is richting nieuwe economische krachten – het BRICs kwartet: China is uitgegroeid tot ’s werelds grootste exporteur en heeft enorme internationale reserves; India’s kracht ligt in de software-industrie en zakelijke dienstverlening; Rusland drijft op olie en gas en Brazilië op de export van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en industrieproductie.

Deze Real World Economics avond is gewijd aan het begrijpen van de snel veranderende economische wereldorde en de groeitrajecten van de BRIC-landen. Hoe zijn de op export gerichte industrieën van de BRIC-landen getroffen door de wereldwijde economische crisis en hoe gaan ze hiermee om? Zal de snel groeiende middenklasse leiden tot voldoende binnenlandse vraag als de importen vanuit Europa, hun grootste handelspartner, afnemen als gevolg van de recessie?

Met Kees van der Pijl (hoogleraar Internationale Betrekkingen, Universiteit van Sussex), Henk Overbeek (hooglereaar Global Political Economy, Vrije Universiteit Amsterdam), en Uwe Becker (universitair hoofddocent Politieke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam). Geleid door Sol Trumbo (Real World Economics). Taal: Engels.

 

Locatie: CREA Theater (crea.uva.nl)

Toegangsprijs: studenten gratis, anderen € 5; geen reserveringen.

Spreektaal: Engels

Voor meer informatie, zie:

 

https://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1082

Facebook: http://www.facebook.com/groups/114545731955565/

info@globalinfo.nl

 

——————-

 

English Version: 

 

On 16 April 2012, 20.00 hours, at CREA Café Amsterdam

 

Real World Economics: Europe in Crisis and the BRICs Rising?


While the epicentre of the global economic crisis has shifted towards Europe where economic recession is worsening with the day, China and the other BRIC countries have generally been argued to come out of the global economic and financial crisis remarkably well. European leaders recently turned to individual BRIC countries begging them to invest in the European Financial Stability Fund (EFSF) meant to bail out the indebted Southern Eurozone members.

This is only one of the many instances that has fuelled speculations that the centre of gravity is increasingly shifting towards a new configuration of economic powers – the BRIC quartet: China has become the world’s biggest commodity exporter and has accumulated vast foreign exchange reserves; India’s strength lies in the software industry and business services; Russia thrives on oil and gas and Brazil on agricultural and natural resource exports and manufacturing.

This Real World Economics evenings is devoted to understanding the rapidly changing global economic order and the growth trajectories of the BRIC countries. Moreover, how have the export oriented industries of the BRIC countries been affected by the global economic crisis and how are they copying with it? Will the burgeoning middle-class lead to sufficient demand at home when imports from Europe, their major trading partner, decline as a result of the recession?

With Kees van der Pijl (Professor of International Relations, University of Sussex), Henk Overbeek (Professor Global Political Economy, Vrije Universiteit Amsterdam), and Uwe Becker (Associate Professor of Political Science, University of Amsterdam). Moderated by Sol Trumbo (Real World Economics). Language: English.

Location: CREA Theatre (crea.uva.nl)

Admission: students free, others € 5,-; no reservations.

Language: English

 

For more information, see

 

https://www.globalinfo.nl/tag/real-world-economics/

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1082

Facebook: http://www.facebook.com/groups/114545731955565/

info@globalinfo.nl