Ga naar de inhoud

Recht op de Stad! (Film en debat, 8/9 juli Amsterdam)

Film en debat: De creatieve (kapitalistische) stad en de strijd om betaalbare woonruimte in Amsterdam

9 juli 20:00 uur Plantage Doklaan 10-12

(english below)

3 min leestijd
creativecity

 

De film Creative (Capitalist) City belicht het debat over de creatieve stad/creatieve klasse dat nogal invloed heeft gehad op moderne stadsplanning gedurende de laatste jaren. De film probeert het bredere kader te schetsen van de strijd voor betaalbare behuizing in stedelijke gebieden, met focus op Amsterdam. zie: website en trailer 

De hype van de creatieve stad begon al zo’n tien jaar gelden, heeft nu mondiale omvang behaald en staat op het punt z’n piek te beleven. Maar wat gebeurt er als de hype weer voorbij is? De vertoning van de 55 minuten durende film wordt op 9 juli gevolgd door discussie met panelleden en toeschouwers in een poging politieke antwoorden te vinden op ‘gentrification’ en de dreiging van inpoldering van sociale bewegingen die betaalbare ruimtes en vrijplaatsen opeisen.

Het concept ‘Recht op Stad’ zal bekeken worden met succesvolle voorbeelden van bewegingsopbouw uit Hamburg. Ook kijken we met de nodige argwaan naar stedelijke hervormingsfenomenen als tijdelijke bewoning en anti-kraak en sommige pogingen tot institutionele kruisbestuivingen (‘broedplaatsen’). Als anti-kraak een bedreiging zou vormen voor het Recht op Stad, hoe zouden we dan om moeten gaan met leegstand en van wonen weer een recht maken (in plaats van een baan, zoals het nu is).

Zie ter inspiratie clip van dezelfde maker van Schijnheilig, aanstaande week met ontruiming bedreigd.

(Right to the city debate (with Plantage Dok, Gallery Schijnheilig, Justus Uitermark, Tino Buchholz, Klasse! zaterdag 9 juli, 20:00 Plantage Doklaan 10-12)

De film wordt ook op 8 juli in OT301 (19:30 uur) gedraaid, maar dan zonder debat

zaterdag 9 juli, 20:00 Plantage Doklaan 10-12

—————————–

Film & Debate: Creative (capitalist) City. The struggle for affordable housing in Amsterdam (sat July 9, Plantage Doklaan 10-12 20:00).

Right to the city debate (with Plantage Dok, Gallery Schijnheilig, Justus Uitermark, Tino Buchholz, Klasse!)

The film Creative (capitalist) City documents the creative city / creative class debate that has influenced modern city planning the past decade and aims to portray the wider picture of the struggle for affordable space in urban areas, focusing on Amsterdam. See website and trailer

The hype around the creative city began already a decade ago, it is global in scope and about to reach its peak. What happens when the hype is over? The film will be followed by a short panel input and debate with the audience in an attempt to find a political answer to gentrification and the threat of co-optation by demands of social movements to affordable housing and autonomous spaces in the city. The concept ‘Right to the City’ will be explored with successful examples of movement organisation in Hamburg, whilst urban re-development plans such as temporary accommodation, squatting, anti-squatting and some institutional synthesis: “breeding places” Amsterdam, will be critically examined. If Anti-Squatting poses a threat to the Right to the City, how should we address the question of vacancy and making housing a right again, rather than a job?

For inspiration, see this recent clip about the Schijnheilig initiative which started in in 2004 and is facing eviction next week.

The film will also be shown July 8 at Overtoom 301, but without a debate.