Ga naar de inhoud

Quilombo 23 – 27 september 2004 Gent

Onder de naam van een Braziliaanse vrijstaat zal eind september een bont programma afgedraaid worden in Gent.

12 min leestijd
Placeholder image

QUILOMBO

is een naam afkomstig uit de Braziliaanse koloniale wereld van de 17de eeuw. Mensen die hun slavenbestaan op de plantages ontvluchtten, stichtten er samen nieuwe gemeenschappen, Quilombo\\\\\\\\\\\\\\\’s genaamd. Op die manier verzetten zij zich tegen het onderdrukkende en levensbedreigende koloniale slavensysteem. Ze bouwden er een vrije samenleving op en probeerden ook andere slaven te bevrijden.
is de naam die gekozen werd voor een vierdaags gebeuren, dat allerlei mensen uit gans België zal samenbrengen, die willen denken over en werken aan een Quilombo voor de 21ste eeuw. De centrale thema\\\\\\\\\\\\\\\’s voor deze vier dagen zijn \\\\\\\\\\\\\\\’kolonisatie\\\\\\\\\\\\\\\’ en \\\\\\\\\\\\\\\’dekolonisatie\\\\\\\\\\\\\\\’.

QUILOMBO : VOOR/DOOR WIE?

Individuen, actiegroepen, organisaties en culturele buitenbeentjes uit België (Wallonië, Vlaanderen én Brussel) die een aantal dingen gemeen hebben. Allen kunnen we ons veel andere werelden dan diegene waarin we leven, voorstellen. We bouwen zelf op verschillende manieren actief aan nieuwe realiteiten door solidariteitsnetwerken, alternatieve projecten, acties, discussiegroepen, theater, publicaties, artistieke praktijken, enz… Quilombo wil mensen bijeenbrengen met gelijkgezinde bekommernissen (de kolonisatie van Congo, Rwanda, Burundi door België, de commerciële monocultuur, de stroomlijning van gevoelens en verlangens, de \\\\\\\\\\\\\\\”bussiness as usual\\\\\\\\\\\\\\\”, de permanente staat van globale oorlog) en gelijkgezinde dromen (geluk, autonomie, vrijheid van beweging, zelfbeheer, zelfontwikkeling, alternatieve informatie en media, zelfbepaling, vrijheid van verlangens en uiting van emoties en gevoelens). Allen willen we onze theoretische en praktische wijsheden, onze verzets- en andere ervaringen delen tijdens een vierdaags laboratorium. Alle handen en harten en huiden en hoofden en iedereen meer dan welkom!

De geschiedenis van de kolonisatie spookt door onze hoofden. Zo blijft tot op vandaag de kolonisatie van Kongo door België taboe. Is het niet aan ons om deze historische kolonisatie, haar gevolgen en het verzet ertegen opnieuw aan te kaarten, in vraag te stellen en te actualiseren?
De koloniale macht van vroeger en nu vinden we terug in de manier waarop mensen in hun menselijkheid en in hun complexiteit genegeerd worden op basis van etniciteit, geslacht, leeftijd, godsdienst,… Zo wordt ons een welbepaalde sociale rol opgelegd. Een gevolg van kolonisatie is dat mensen zichzelf aanpassen aan de economische, sociale en culturele onderdrukking.
Laten we zoeken waarom kolonisatieprocessen nog steeds actueel zijn en hoe ze functioneren.

QUILOMBO : GEOGRAFIE

Alle Quilombo-activiteiten spelen zich af in de zeshoek tussen Assez (A), Vieze Gasten (V), Buurtcentrum (B), Ivago-kraakpand (I), de Ecola-bus (E) en \\\\\\\\\\\\\\\’t centrum van \\\\\\\\\\\\\\\’t stad (C). In het programma-overzicht wordt de plaats van de activiteit door deze hoofdletters aangegeven.

A : het Assez (Sparrestraat 1a) : het centraal contactpunt tijdens de vierdaagse. Hier kan je terecht met al je vragen, voor een rustig gesprek of als je even afhaakt. Het Assez en annex bar is geopend van 10u tot 20u.

V : \\\\\\\\\\\\\\\’Bij de Vieze Gasten (Reinaertstraat 125) : theaterzaal waar lezingen, discussies, debat, projecties en performances doorgaan.

B : Buurtcentrum (Kokerpark) : zaal waar workshops doorgaan en waar \\\\\\\\\\\\\\\’s middags en \\\\\\\\\\\\\\\’s avonds gegeten wordt.

I : Ivago-kraakpand (staakskensstraat) : grote zaal met plaats voor 100 matjes met een slaapzak erbovenop + kleine weide om tentjes te plaatsen.

E : Ecola-bus : een grote ingerichte bus die op koolzaad rijdt!? Speciaal voor Quilombo komt deze bus uit Louvain-La-Neuve en wordt ingericht als rijdende mediastudio : met Radio Quilombo.

C : \\\\\\\\\\\\\\\’t Centrum van \\\\\\\\\\\\\\\’t Stad: op zaterdag wisselen we de Brugse Poort tijdelijk in en maken het project ook in het centrum zichtbaar

QUILOMBO : TALIG

De taalgrensvreetmachine op volle toeren! Tijdens Quilombo gaan alle activiteiten in het Frans én het Nederlands door. Voor de lezingen en het debat op vrijdag is simultaanvertaling voorzien. In alle workshops zal een tweetalige mens voor de vertaling aanwezig zijn. Maar breng toch maar je talig geduld mee…

QUILOMBO : PROJECT MEDIA EN RADIO QUILOMBO

We bereiden een radiostudio voor in de Ecola-bus (E) om live radio, bestaande programma\\\\\\\\\\\\\\\’s en muziek uit te zenden op de FM band en via streaming op het internet. Radio Quilombo zal uiteraard uitgebreid berichten over wat er tijdens de vier dagen gebeurd. Maar bovenal is de radio een experiment om te komen tot een collectieve \\\\\\\\\\\\\\\”openpublishing-radio\\\\\\\\\\\\\\\”, waarbij de grens tussen radiomaker en luisteraar vervaagt door nieuwe vormen van interactie uit te werken en kennis uit te wisselen over het maken van radiouitzendingen.

Radio Quilombo is in feite een workshop die doorloopt tijdens de vier dagen Quilombo. We willen ook opgenomen audioprogramma\\\\\\\\\\\\\\\’s verzamelen en een uitzendschema opstellen. Alle uitzendingen zullen op het internet worden gearchiveerd en kunnen door andere radio\\\\\\\\\\\\\\\’s worden overgenomen.

Er zal ook een videoruimte ter beschikking zijn waar ieder die dat wil een bijdrage aan kan leveren.

QUILOMBO : VAN UUR TOT UUR

Donderdag 23 september – ONTHAAL en VERHAAL –

18u – 24u : onthaal in het Assez

21u (I) : Quilombo: het verhaal + \\\\\\\\\\\\\\\’the movie\\\\\\\\\\\\\\\’. U gebracht door Amazones.

Vrijdag 24 september – DE HISTORISCHE KOLONISATIE – spookt door onze hoofden

8u30 (I) : Ontbijt met straffe koffie en thee uit de kolonies.

10u (V) : Opening Quilombo.

10u20 (V) : \\\\\\\\\\\\\\\”69 année linguistique\\\\\\\\\\\\\\\” door Didi de Paris/Marcel de Bruxelles

In 1969 – Serge Gainsbourg en Jane Birkin zagen het als een année érotique! – zat ik in Brussel op school. Ik sprak Frans noch Nederlands. In het heetst van de taalstrijd sprak ik Frans noch Nederlands. Mijn dialect had meer gemeen met uitheemse talen. Mensen zoals ik werden door beide cultuurgemeenschappen uitgespuugd. Taalkundig zat ik in een no man\\\\\\\\\\\\\\\’s land. Een uitgelezen uitgangspunt om mij mijn hele verdere leven met taal bezig te houden. Bijgevolg hou ik een warm pleidooi om de taalgrens te vervangen door een klaagmuur!

11u (V) : 1ste lezing : Wat was kolonisatie? Was het een wereldwijde weldaad of een ziekte?
Wie deed het en waarom? Was het iets nieuws? Hoe werkte het?

12u (V) : 2de lezing : Wat waren de verschillende spelers in het Belgische kolonisatieproces?
Stond men in Afrika op ons te wachten? Waren er mensen in Europa en Afrika die die kolonisatie geen goed idee vonden?
door Bambi Ceuppens (o.v.)

13u30 (B) : Brood-en-soep door Kokkerellen

15u – 17u : ateliers : maak je keuze (de plaatsen worden later meegedeeld)

*. Gabriël Maindo, een echte Belgicain (= een Africain in Belgiek), verblijft nu bijna twee jaar in België. Hij zal praten over de confrontatie tussen de Afrikaanse en de Europese cultuur. Gedreven, persoonlijk en politiek. Niet te missen, want Gabriel is top!
*. \\\\\\\\\\\\\\\”Is westerse cultuur superieur?\\\\\\\\\\\\\\\” Een provocerende vraag maar ook een tot waarheid gebombardeerde stelling. Interactieve denksport: een discussie over geluk, democratie, cultuur,… Voor zij die meer willen doen dan enkel luisteren.
*. Samen met de Gentse groep Kontrarie creatief zijn met beelden en teksten over de kolonies. Zou je eens tekeningen en teksten willen keuren uit de schoolboeken van de jaren \\\\\\\\\\\\\\\’50 die proberen uit te leggen wat de kolonie Kongo is en hoe de zwartjes eruit zien? We wachten op jouw creatieve energie om er affiches, collages, Leopoldbaarden,… mee te maken.
*. Er ooit aan gedacht om de macht in kaartvorm voor te stellen? Precies dat doen de mensen van Bureau d\\\\\\\\\\\\\\\’études (Université Tangente, Parijs): hedendaagse koloniale machten (zoals multinationals) worden gevisualiseerd alsook de wereldwijde verzetsbewegingen. Misschien een idee om dit ook in België te doen? Zij leggen alvast uit hoe het kan. Meer info op http://bureaudetudes.free.fr

18u (V) Groot debat : Wat is er gebeurd in de dekolonisatieperiode? En is het nu gedaan, die kolonisatie? Hoe zit het met neokolonisatie?
Video-introductie (15 min) uit de documentaire L\\\\\\\\\\\\\\\’Objecteur over Jean Van Lierde.
De thema\\\\\\\\\\\\\\\’s van het debat zullen ingeleid worden door video-interventies van Ludo De Witte (o.v.).
Het debat zelf zal gevoerd worden door Belen (comité Daniël Gillard, over Colombia), Mohammed Benzaoui (Universele Ambassade, over de Maghreb) en iemand met kennis van zaken over Centraal-Afrika.

20u (B) : Warme maaltijd door Kokkerellen.

21u. (V) : Optreden(s)
Don Fabulist brengt slavenverhalen (NL).
De Vieze Gasten vergasten ons op een film over weggaan uit Algerije… Ingeleid door Djamel, die ooit zelf zijn land verliet. (o.v.)

[Victoria deluxe brengt \\\\\\\\\\\\\\\”Ne partez pas sans moi\\\\\\\\\\\\\\\”. Een theatervoorstelling met en door \\\\\\\\\\\\\\\’nieuwkomers\\\\\\\\\\\\\\\’ in België komende uit alle hoeken van de wereld (NL, FR & ENG) (o.v.)]

Zaterdag 25 september – DE ACTUELE KOLONISATIE- ontspringt aan onze hoofden

8u3O (I) : nog straffere koffie en thee uit de kolonies.

11u-13u : Ateliers : maak je keuze (de plaatsen zullen later meegedeeld worden).

*. \\\\\\\\\\\\\\\”Van inboorling tot immigrant\\\\\\\\\\\\\\\”: Hoe zit het met de kolonisatie hier en nu? Wat is de link tussen de kolonisatiegeschiedenis en de onderdrukking van geëmigreerde \\\\\\\\\\\\\\\’ex-gekoloniseerden\\\\\\\\\\\\\\\’ in België? Is de interculturele samenleving een feit of hangt de erfenis van het verleden nog boven onze dagdagelijkse politieke realiteit? Misschien moeten we meer schrik hebben van de levende Leopolds dan van de dode…
Door Eric Kennes, Billy Kalonji (o.v.) en de MIB (Mouvement Immigration Banlieu, Parijs, o.v.).
*. \\\\\\\\\\\\\\\”Attica\\\\\\\\\\\\\\\” : is het kolonisatieconcept toe te passen op West-Europa zelf? Voorbij de loonslavernij. Voorbij de metafoor, maar vernederend en onderdrukkend. Een wonde die in zich de noodzaak draagt om uit te breken. Deze hypothese wordt voorgesteld door de oprichters van het toekomstige tijdschrift Attica. Haar reden van bestaan is de dekolonisatiestrijd van en door de wereld. Een wereld waartoe ook West-Europa behoort…
*. \\\\\\\\\\\\\\\”Mens versus machine\\\\\\\\\\\\\\\”. We nodigen mediactivisten, onafhankelijke journalisten en andere geïnteresseerden uit voor een discussie over technologiën, de invloed op ons dagelijks leven en het gebruik van ICT.

13u30 (B) : soep-en-brood-maaltijd door Kokkerellen

15u-18u (C) : strek je benen, we gaan de stad in voor Ateliers en Publieke interventies : maak je keuze (de exacte plaatsen zullen later meegedeeld worden)

*. \\\\\\\\\\\\\\\”L\\\\\\\\\\\\\\\’histoire d\\\\\\\\\\\\\\\’une terre\\\\\\\\\\\\\\\”. De geschiedenis van het conflict in Palestina van 1880 tot 1990.
Film aangebracht door KifKif; in- en uitgeleid door Lucas Cathérine. De documentaire werd gemaakt door de Joods-Marokkaanse anti-zioniste Simone Bitton. Dat belooft!
*. \\\\\\\\\\\\\\\”Ecologische strijd\\\\\\\\\\\\\\\”. In bomen kruipen om de wereld te redden van het beton. In België kennen we het Lappersfort en het Hoppebos. Ook in Engeland was deze radicaal groene beweging heel sterk. Wat is de erfenis ervan, wat kunnen we eruit leren, wat zijn strategieën voor de toekomst? Is de groene strijd universeel of maakt ze deel uit van ons westers universum?
*. \\\\\\\\\\\\\\\”Radio maken voor dummies\\\\\\\\\\\\\\\”. U las elders al over Radio Quilombo. In deze workshop worden je alle technische aspecten van het radiomaken haarfijn uitgelegd.
*. Publieke interventies: ergens in de stad laten de mensen van Kontrarie en van de Queerbar \\\\\\\\\\\\\\\’de mens in de winkelstraat\\\\\\\\\\\\\\\’ kennis maken met dekoloniserende experimenten. Tip: ook uw inspiratie kan leiden tot een publiek experiment!
Ook aanwezig : een \\\\\\\\\\\\\\\”parkbezetting\\\\\\\\\\\\\\\”, een praktisch en ludiek laboratorium rond het thema \\\\\\\\\\\\\\\”productie en consumptie\\\\\\\\\\\\\\\”.
*. En in solidariteit: herdenking van de dood van Semira: vertrek manifestatie 14u Londenplein, 1050 Brussel (vertrek station Gent St-Pieters 12u40).

De plaats van het avondprogramma op zaterdag (zie hieronder) zal nog meegedeeld worden want hangt vooral af van de weersomstandigheden.

19u (C) : Grote Openlucht Volkskeuken: we nemen de pleinen en straten in met het smekkende geluid van de echte kokkerellen-fijnproevers.

20u30 (C) : \\\\\\\\\\\\\\\”Afrique 50\\\\\\\\\\\\\\\” van René Vautier. Deze originele documentaire film werd door de Franse overheid in de jaren \\\\\\\\\\\\\\\’50 gecensureerd omdat hij te kritisch was over de koloniale praktijken van de Europese landen in Afrika. Ontluisterend voor z\\\\\\\\\\\\\\\’n tijd! Gevolgd door een verrassingsfilm meegebracht door de coöperatieve Co-errances (alternatief verdeelhuis, Parijs, http://www.co-errances.org).

! Aansluitend: spetterend BAL POPULAIRE met DJ Sarazi gevolgd door DJ Den & Sas !

Zondag 26 september – DE ACTUELE KOLONISATIE – focus op gender en sociale verwachtingen

9u30 (I) : ontbijt

11u (V) : Inleidend moment met uitleg over een interactieve methodiek die gebruikt zal worden.

11u30-13u en van 14u-16u : Ateliers met focus op gender, mannelijkheid/vrouwelijkheid,
queer, beelden en sociale verwachtingen.
Is er een link te maken tussen het proces van historische kolonisatie en het verzet ertegen enerzijds, en de pistes die ons zijn aangereikt door de strijd van de feministische beweging, de homobeweging,… om de sociale verwachtingen te dekoloniseren?
Zijn er parallellen te vinden tussen kolonisator-gekoloniseerde, man-vrouw, blank-zwart, …?
Een heleboel vragen, we gaan samen op zoek naar antwoorden.

13u (B) : soep-en-brood-maaltijd

17u (I) : we maken tijd voor het smeden van plannen, het bediscussiëren van perspectieven over de taalgrens heen, voor het evalueren van Quilombo en het debatteren over de toekomst.

20u (I) : Eten in Ivago door Kokkerellen.

21u (I) : voorbereiding \\\\\\\\\\\\\\\”special event\\\\\\\\\\\\\\\” voor morgen maandag.

Maandag 27 september – SPECIAL EVENT !!! –

9u30 : ontbijt

rest van de dag : Special Event, sprokkel de nodige info hierover tijdens de vierdaagse…

– De Staart Van Quilombo (einde) –

QUILOMBO : INKLEURING

Foto\\\\\\\\\\\\\\\’s door Lien Debruyne \\\\\\\\\\\\\\\”Rwanda, le pays des milles apparences\\\\\\\\\\\\\\\”.

Foto\\\\\\\\\\\\\\\’s door Tessa Polak \\\\\\\\\\\\\\\”Palestina\\\\\\\\\\\\\\\”.

Poëzie : zoek en ontdek.

QUILOMBO: AANKOMST (donderdagavond 18u-24u)

Als je donderdagavond in Gent aankomt, kun je je best richting Assez (Sparrestraat 1A) begeven. Je krijgt er alle info en we wijzen je de weg richting slaapplaats (Ivago, staakskensstraat). Kom je vrijdag, zaterdag of zondag toe, trek dan ook eerst naar het Assez. Daar zal men je verder helpen.

QUILOMBO: NACHTELIJK

Om te slapen heb je dus in elk geval nood aan matjes en slaapzak!

QUILOMBO: CULINAIR

Het eten wordt verzorgd door de dynamische ploeg van de mobiele actiekeuken Kokkerellen! Zij koken vegetarisch en veganistisch. Ontbijt krijgt u in Ivago, middagmaal in het Buurtcentrum en \\\\\\\\\\\\\\\’s avonds moet het eten soms op rare plaatsen gezocht worden. De prijs van de maaltijden wordt door Kokkerellen bepaald en draait meestal rond de 2,5 euro.

QUILOMBO : GRATIS!!!!

Maar elk verstandig mens weet dat zo\\\\\\\\\\\\\\\’n gratis project handenvol geld kost, bijvoorbeeld vertaalinstallatie, verplaatsingsonkosten, logistiek, …
Wees dus gul en stort op : 748-1170550-57 met vermelding Quilombo.

Verdere informatie: website quilombo
Contact :

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)