Ga naar de inhoud

Protesteer op 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het VN voedselbeleid

(23 juli 2021) Honderden organisaties van kleinschalige voedselproducenten, wetenschappers en inheemse volkeren organiseren eind juli een online protestcongres tegen de UN Food Systems Pre-Summit. Ze eisen dat de VN de basis legt voor een eerlijk, inclusief en echt duurzaam voedselsysteem. En het uitbuitende en technologische landbouwsysteem afwijst dat grote ondernemingen willen. Hierbij een oproep tot deelname aan de ´social media storm´ op 26 juli (15 uur).

8 min leestijd

(Overgenomen van Platform Aarde, Boer en Consument (bewerkt door red. Supermacht))

Op maandag 26 zijn regeringsvertegenwoordigers uit alle werelddelen in Rome bijeen voor de start van een driedaags evenement (´pre-summit´) [1] in de aanloop naar de Food Systems Summit, de Voedsel-top [2] die de Verenigde Naties in september houdt. Het doel van deze pre-summit is de ´game-changing oplossingen´ te verzamelen die in het afgelopen jaar in ´nationale dialogen´ bedacht voor de voedselonzekerheid in de wereld. De noodzaak om nu te handelen zal duidelijk zijn.

Waarom hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties en wetenschappers er dan voor gekozen om niet mee te doen met de top, of zelfs aan te kondigen dat ze die gaan boycotten? Omdat de Voedsel-top van september – die de komende dagen wordt voorgekookt in de pre-summit – geen oplossing zal bieden voor honger, ondervoeding en voedselonzekerheid. In veel opzichten zal de VN top deze problemen slechts verergeren, door de ´greep van de bedrijven´ op de VN.

´Greep van de bedrijven´

Om de ´greep van de bedrijven´ te begrijpen moeten we terug naar de eerste plannen voor de Voedsel-top, die gemaakt werden door de Verenigde Naties en door het World Economic Forum.
Het World Economic Forum in Davos is een elite netwerk van de 1000 grootste bedrijven ter wereld, waarin oplossingen voor wereldproblemen worden bedacht door zakenmensen. Dit heeft de deur open gezet voor grote zakelijke spelers die zich in het proces positioneerden als oplossers van de problemen die ze zelf geschapen hebben. (Denk aan agressieve patentrechten waardoor boeren de zaden die zij zelf bewaarden en ruilden niet meer mogen gebruiken, aan de steeds hogere prijzen voor grondstoffen en materialen en aan de slinkse opkoop van steeds meer boerderijen en land – zoals door de Rabobank in Roemenië)

Hun oplossingen worden geframed als ´prestaties´ ( = winstgevendheid) van verschillende agrifood sectoren. Ook wordt aangedrongen op de inzet van meer technische oplossingen en meer kapitaal die nodig zouden zijn om ´de schaalgrootte van de innnovaties´ te verbeteren, maar waarvan waarschijnlijk alleen grote bedrijven en een kleine groep commercieel georiënteerde boeren profiteren. Het recht op voedsel [3] en de Duurzame Ontwikkelings Doelen [4] van de VN die zogenaamd leidend zijn voor de Voedsel-top zijn in feite naar de achtergrond verdwenen.

Dit doet geen recht aan wat normaal de praktijk is binnen het mensenrechtensysteem van de VN: daar wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen burgers als ´rechthebbers´ en regeringen als ´duty bearers´, die verplicht zijn de rechten van mensen te beschermen en regels te stellen aan het bedrijfsleven. Het is niet duidelijk hoe voor deze top besluiten genomen worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

The People’s Counter-Mobilization to Transform Corporate Food Systems

Daarom komen meer dan 300 maatschappelijke organisaties van kleinschalige voedselproducenten, onderzoekers en inheemse volkeren online bij elkaar (25-28 juli) [5] om te protesteren tegen de UN Food Systems Pre-Summit. Ook jij kunt protesteren, zie onderaan.

Deze tegen-top (The People’s Counter-Mobilization to Transform Corporate Food Systems) is de laatste van een reeks protesten tegen de UN Food Systems Summit (UNFSS). Een groep wetenschappers boycotten [6] zelfs die top. Zij willen een eerlijk, inclusief en echt duurzaam voedselsysteem, en een grotere rol voor binnen het VN ssysteem bestaande democratische structuren zoals het VN Committee for World Food Security (CFS) en het High-Level Panel of Experts (HLPE) [7].

Het CFS is zelfs een van de weinige groepen binnen de VN die de mensenrechten echt hoog in het vaandel hebben, maar het multilaterale VN systeem wordt nu gekaapt door de belangen van bedrijven [8] die een schadelijke, louter op technologie gefocuste landbouw willen, die tot veel crises zal leiden. De bedrijven gebruiken digitalisering, kunstmatige intelligentie en andere informatietechnologie om een nieuwe golf van grijpen naar grondstoffen, afroming van rijkdom, en uitbuiting van arbeid te promoten. En om het voedselsyteem zo te herstructureren dat de macht nog meer geconcentreerd wordt en de waardeketens steeds meer wereldomvattend worden. Jammer dat de energie en financiën hierin geïnvesteerd worden in plaats van in echte oplossingen voor de honger-, klimaat- en gezondheidscrises.

Honger is een politiek issue is en dat is altijd al zo geweest. We moeten echte veranderingen in het voedselsysteem bevorderen, zoals regulering van de landbouw in plaats van het neoliberale beleid, betere handelsverdragen, en stimulering van de agroecologische landbouw die ook door een groeiend aantal boeren hier in Nederland in praktijk wordt gebracht (denk aan de Federatie van Agro-ecologische boeren [9]).

Steeds meer jongeren, niet alleen hier maar ook in andere werelddelen, telen gezond voedsel voor voedselgemeenschappen in hun omgeving en werken hard om het bodemleven en de biodiversiteit en dus ook het klimaat te herstellen. Deze benadering steunen, dat zou pas een echte game-changer zijn!

====================================================

Programa van de tegen-top (25 tm 28 juli):

De tegen-top begint al een dag vóór de officiële pre-summit, nl. op zondag 25 juli. Hier het programma [5]:
• 25 juli 2021: wereldwijde online bijeenkomst van kleinschalige voedselproducenten; de telers komen aan het woord
• 26 juli 2021: een politieke verklaring gevolgd door drie rondetafels waar gediscussieerd zal worden (mmv. organisatoren van de officiële Voedsel-top) over de effecten van Covid-19, over de honger- en klimaatcrises, en de push van de VN top richting ´greep van de bedrijven´ van beleid en wetenschap.
• 27 juli 2021: 15 online sessies over de alternatieven, en over visies voor voedselsystemen
• 28 juli 2021: een afsluitend panel zal de eerste conclusies presenteren en bespreken hoe ze UNFSS (United Nations Food Systems Summit) in september tegemoet zullen treden.
Alle programma-onderdelen van de tegen-top worden via een livestream uitgezonden.

====================================================

Actie

Je kunt de VN protestberichten sturen via de sociale media. Een gezamenlijk protest in de vorm van een ´social media storm´ is er op maandag 26 juli om 15 uur. De bedoeling is om de VN op de eerste dag van de pre-summit te overstromen met onze belangrijkste boodschappen. Plaats dan deze hashtags ervoor: #UNFSS en #FoodSystems .

Een voorbeeld:
Hundreds of civil society organisations and Indigenous Peoples are launching a global counter-mobilisation from 25-28 July against the UN Pre-Summit on Food Systems. Join us!  https://www.csm4cfs.org/hundreds-of-grassroots-organizations-to-oppose-the-un-food-systems-summit/   hashtag #FoodSystems4People

Je kunt ook de weblink naar deze video in je bericht opnemen:
https://www.youtube.com/watch?v=xO4f-kQePBQ&feature=youtu.be

Meer voorbeelden volgen op de website van Platform Aarde, Boer en Consument.

====================================================

Achtergrondinformatie:

– Meer informatie over de zorgen van het maatschappelijk middenveld en de beweging van inheemse volkeren over de Voedsel-top.
– ¨Polderen alleen is niet genoeg voor hervorming voedselsystemen¨. Een opiniestuk over de Voedseltop van Nout van der Vaart (Oxfam Novib), Nathalie van Haren en Stefan Schüller (beide Both ENDS) in Vice Versa, 8 juni 2021.
– ¨UN Food Systems Summit Plants Corporate Solutions and Plows Under People’s Knowledge¨. Een analyse van acht wetenschappers waaronder Jessica Duncan en Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit, 16 juli 2021.

====================================================

Andere, relevante conferenties:
– In september (of oktober) vindt de Food Systems Summit plaats voor het VN-hoofdkwartier in New York;
– In oktober staat de Conference of the Parties of the Convention on Biodiversity (CBD COP15) gepland in Kunming (China);
– En in november houdt de UN Framework Convention on Climate Change zijn 26e Conference of the Parties (UNFCCC COP26) in Glasgow (Schotland).

Het zou eerlijker zijn deze drie bijeenkosten uit te stellen tot mensen er echt bij kunnen zijn, i.p.v. deels online. Dat betekent dat degenen die gevaccineerd zijn (uit het rijkere deel van de wereld) erbij kunnen zijn, terwijl mensen uit het armere deel van de wereld dat niet kunnen. Dat voorspelt geen evenwichtige deelname. Dat bleek al in de regionale bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden; weinig kritische geluiden.
.

Noten:
[1] UN Food Systems Pre-Summit.
[2] About the UN Food Systems Summit (UNFSS) [ook: ´UN People´s Summit´].
[3] ¨What is the Right to Food?,¨ Right to Food (Jean Ziegler), 2012.
[4] ¨Wat je moet weten over de SDG’s,¨ SDG Nederland, decemper 2019.
[5] Programma van de ´People’s Counter-Mobilization to Transform Corporate Food Systems´ van 25 tm 28 juli 2021. Zie ook: ¨People’s movements launch Global People’s Summit on Food Systems to counter UN Summit,¨ Counterview, 7 juni 2021.
[6] ¨Scientists Boycott the 2021 UN Food Systems Summit,¨ Agroecology Research-Action Collective, 15 april 2021.
[7] ¨CSM Letter to the CFS Chair on the UN Food Systems Summit,¨ CSM4CFS, 9 maart 2021.
[8] ¨Multilateralism and Transformation of Corporate Food Systems: Different Visions, Different Pathways,¨ CSM4CFS, 11 mei 2021
[9] Federatie van Agro-ecologische boeren.
[10] Food Systems for People.

Bron:
– ¨Protesteer maandag 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het voedselbeleid van de VN,¨ Platform Aarde, Boer, Consument, 20 juli 2021.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=10801)