Ga naar de inhoud

Programma 2.Dh5 festival 20-22 november Den Bosch

Het is weer bijna zover. Voor de vijfde keer op rij wordt in het weekend van 20 tot 22 november het activistenfestival 2.Dh5 georganiseerd. Net als vorig jaar, vindt het dit jaar plaats in ’s Hertogenbosch. Als centraal thema is deze keer gekozen voor “(hoe te) organiseren”. Afgelopen jaar heeft het neoliberalisme een enorme deuk gekregen, maar is een georganiseerd verzet tegen dit systeem en het kapitalisme uitgebleven. Misschien is het wel een maatschappelijke vaststelling dat mensen organiseren rond conflicten, maar ook rond bijvoorbeeld een (sport)vereniging niet meer vanzelfsprekend is. Het werd dus weer hoog tijd om nog een keer stil te staan bij wat voorafgaat aan sociale strijd en verandering, namelijk het organiseren.
Het programma begint zijn definitieve vorm te bereiken.

12 min leestijd
2dh5nw

Het festival zal beginnen met het stellen van de vraag of we anno 2009 nog steeds zijn blijven steken in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het stellen van de juiste vraag is al het halve antwoord, nietwaar? In de rest van het programma zal er dan ook gekeken worden naar organisaties die methodes hebben ontwikkeld die misschien beter passen bij de 21e eeuw, of misschien ook niet. Gelukkig is in het programma ook ruimte voorzien om af te wijken van het centrale thema en komen er ook groepen en mensen aan bod om lopende campagnes voor te stellen. De voertaal tijdens de workshops is in principe Nederlands, maar indien gewenst proberen we fluistervertalingen te regelen naar het Engels. Daarvoor kunnen we overigens nog vrijwilligers gebruiken, net zoals voor andere taken tijdens het festival zoals verslagen maken van de workshops, op- en afbouw, catering, etc

Een bloemlezing uit het programma van zaterdag en zondag: een discussie met de groep “Wilders sluit ook jou uit”; demonstratietechnieken: black block vs. de superhelden; een analyse van de blokkade in Seattle nu tien jaar geleden; een oproep om te gaan demonstreren in Kopenhagen naar aanleiding van COP15; de antiracisme en antifascisme groep “laat ze niet lopen” wil haar tactieken van de laatste paar jaren bespreken; een organiser komt vertellen over de methode van het organising en wil kritische vragen beantwoorden; 1 jaar na het uitbreken van de economische crisis wordt er bij de (belabberde) staat van de wereldeconomie stil gestaan; de AAGU wil een discussie opgang brengen over de door haar georganiseerde picketlines om te onderzoeken wat er gedaan kan worden met deze methode; er is de mogelijkheid om je creatieve en praktische talenten de vrije loop te laten tijdens de doorlopende praktische workshops, en nog veel meer. Het dagprogramma zal net als vorig jaar plaats hebben in het buurthuis Boschveld in de Edisonstraat 11, te ’s Hertogenbosch.

Het festival bestaat niet enkel uit deze workshops. Vrijdagavond wordt de aftrap gegeven in actiekantine “Knoflook” waar om 19:00u een veganistische en biologische maaltijd zal worden opgediend. Daarna wordt het festival plechtig geopend met wat praatjes, filmpjes en een heuse kwis over organiseren met een te gekke hoofdprijs. Zaterdagavond is er een groots feest in de Paap, in samenwerking met Kleintje muurkrant, dat na een slopende juridische procedure weer rechtop staat, de rug recht, en op zoek gaat naar middelen om opnieuw verder te kunnen met het informeren en tot kritisch handelen aanzetten. Eén van de bands die tijdens dit benefietfeest zal spelen is Rubella Ballet, waarin leden van de legendarische vrouwenpunkband X Ray Specs figureren. Ze zullen daarbij ook hun film over vrouwen in de politieke muziek vertonen. Zondagavond wordt het festival afgesloten met een film in actiekantine “Knoflook”.

Voor mensen die het hele weekend willen komen en zelf geen slaapplaatsen kunnen regelen, kan de organisatie slaapplaatsen regelen. Stuur hiervoor een mailtje naar slaapplek@2dh5.nl. Op de website www.2dh5.nl is alle praktische informatie te vinden en wordt het programma up to date gehouden.

Programma:
nb: er kunnen nog workshops verschoven worden. deze staan aangegeven met een sterretje (*), check de website voor de definitieve versie van het programma

ZATERDAG

Zijn we blijven hangen in de jaren 80 [zaterdag 10:00]

Het festival wordt geopend met een kritische blik op de hedendaagse sociale (actie)beweging. Zijn we blijven hangen in tactieken, strategieën en theorieën die in de jaren tachtig hun hoogdagen kenden? En zo ja, is dat wel verstandig? Dat zijn de vragen die we in de eerste ‘plenaire’ workshop van het weekend willen behandelen. Natuurlijk waren er veel goede ontwikkelingen in de jaren ’80 en was er toen een opvallend breed draagvlak voor radicale bewegingen. Maar is sindsdien de praktijk en theorie voldoende aangepast aan de veranderde sociale werkelijkheid? Deze workshop dient als prikkeling om met de andere workshops te gaan onderzoeken welke praktijk en theorie voor de 21e eeuw geschikt zou kunnen zijn.

Communicatieactie  [zaterdag 11:30]

Een aantal jaren geleden heeft de duitse A.f.r.i.k.a. gruppe de term “communicatieguerrilla” geïntroduceerd om bepaalde politieke praktijken aan te duiden – praktijken die de oude tegenstellingen tussen politieke actie en het dagelijks leven, subjectieve woede en rationele politieke acties, kunst en politiek, verlangen en werk, theorie en praktijk proberen te overstijgen. Sinds het uitbrengen van het Handbuch der Kommunikationsguerrilla in 1997, zijn leden verder gegaan met onder meer onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe communicatietechnologieën. Ook hebben zij onderzoek gedaan naar ‘alternatieve organisatie- en actievormen’, zoals euromayday of de ‘altagssuperhelden’ Tijdens het festival zal er een presentatie gegeven worden over de ideeën en praktijken van deze groepering, waarvan de leden zelf niet aanwezig zijn maar wel bijgedragen hebben.

“Wilders sluit ook jou uit” [zaterdag 11:30]

De campagnegroep wil mensen erop wijzen dat de PVV veel meer mensen uitsluit dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Aan de hand van een aantal stellingen wil men het belang onderstrepen om Wilders en zijn PVV niet zomaar zijn gang te laten gaan. website

Deense krakers en Belgische vredesactivisten [zaterdag 14:00] (* wellicht naar zondag)

De Deense krakers rond Ungdomhuset en de Belgische vredesactivisten hebben succesvolle campagnes georganiseerd. Daarom konden zij zeker niet ontbreken op deze editie van het festival. Tijdens een dubbele workshop willen we deze twee groepen de gelegenheid geven zich voor te stellen en te beantwoorden welke doelen ze zichzelf hebben gesteld en gerealiseerd, en met welke middelen. Aan de hand van twee erg verschillende groeperingen, met elk hun eigen strategieën en middelen, proberen we te laten zien welk verband er bestaat tussen de vooropgestelde doelen en de daarvoor ingezette middelen.

Black block vs superhelden: demonstratietechnieken [zaterdag 14:00]

Naar aanleiding van verschillende demonstraties in Nederland en daarbuiten, ontstonden in verschillende media discussie voor en tegen zwart gemaskerde demonstranten, of voor en tegen de tactieken van superhelden en clowns. Dit debat kan nu verder gevoerd worden tijdens het 2.Dh5-festival met als inzet een beter inzicht in, en een wederzijds begrip voor de verschillende tactieken.

Het VAK (onder voorbehoud) [zaterdag 14:00] (*)

Deze Belgische activisten beginnen stilletjes aan een vaste waarde te worden op het festival. Ze hebben bij de gesloten asielzoekerscentra al een hele reeks succesvolle blokkadeacties georganiseerd. Door middel van een groep mensen en actiemateriaal zijn ze er al verschillende keren in geslaagd om voor een dag de geplande deportaties van uitgeprocedeerde asielzoekers te voorkomen. Eind oktober slaagde men er zelfs in om twee van de drie gesloten centra te blokkeren. Dit jaar is het VAK weer uitgenodigd om ons te komen vertellen hoe men een campagne heeft opgebouwd die uitmondt in deze succesvolle blokkades en hoe die blokkades georganiseerd zijn.

Picketlines tegen het werven van detentiepersoneel voor vluchtelingengevangenissen [zaterdag 15:30]

Al een aantal jaar organiseren de AAGU, en later ook AGA, picketlines aan uitzendbureaus die personeel werven voor detentietoezichthouders voor vluchtelingengevangenissen. Vorig jaar ontstond er een landelijke dynamiek toen verschillende groepen en mensen deze actievorm overnamen in eigen dorp, gemeente of stad. Deze actievorm bleek dus makkelijk over te nemen door andere lokale initiatieven, en uiteindelijk hebben een aantal keer meer dan vijftig mensen deelgenomen aan deze actie en zijn er duizenden flyers uitgedeeld aan medewerkers en voorbijgangers. De AAGU wil graag samen met de AGA een debat aangaan met belangstellenden over wat er met deze actievorm gedaan kan worden. Men kan namelijk niet eeuwig aan de uitzendbureaus flyers staan uit te delen. Als er geen verandering ontstaat in het beleid van die uitzendbureaus, dat mede dankzij hun medewerking het uitzettingsbeleid van de staat mogelijk maakt, dan zal men moeten kijken welke middelen dan kunnen worden ingezet. http://aagu.nl/

De praktijk van effectief organiseren [zaterdag 15:30]

Als je weinig middelen hebt, moet je juist inventief zijn om niet geïsoleerd en gemarginaliseerd te raken. Veel actiegroepen vergeten vaak de saaie ‘achterkant’ van het politieke werk en graven daarmee hun eigen graf. Slecht vergaderen en communiceren bijvoorbeeld, heeft waarschijnlijk meer potentiële medestanders de tent uitgejaagd dan politieoptreden ooit zou vermogen. Zo zijn er veel ‘saaie werkzaamheden’ die vaak over het hoofd gezien worden, waardoor effect onnodig beperkt blijkt. De vraag is of het anders kan, en vooral of er ook wat te organiseren valt om dit soort kennis structureel aan te bieden.

ZONDAG

Seattle: 10 jaar later: een presentatie en beschouwing [zondag 10:00]

10 jaar geleden slaagde een bont gezelschap van vakbondslieden, activisten en NGO’s erin om de top van de WTO te verhinderen. De top werd een totale flop en het verzet behaalde een overwinning. Nu, 10 jaar later, blikken we hierop terug, onder andere met mensen die ‘erbij waren’. Allereerst wordt geschetst (en met beelden getoond) hoe de blokkades georganiseerd werden. Vervolgens wordt ook kort ingegaan op wat andere succesvolle vergelijkbare (top)protesten, zoals de FTAA-top in Quebec in april 2001 en het platleggen van San Francisco toen de aanval op Irak begon. Daarna vragen we ons af in hoeverre de politieke situatie veranderd is en of topprotesten nog even effectief zijn als ’toen’.

COP 15 [zondag 11:30]

Van 7 tot en met 18 december zal in Kopenhagen een grote VN-top over klimaatverandering plaatsvinden. Officieel gaat het om de 15e Conference of the Parties (COP15). Deze bijeenkomst wordt al jaren voorbereid en moet de opvolger van ‘Kyoto’ (COP3) worden. Sinds dat akkoord is duidelijk geworden dat de verandering van het klimaat steeds sneller gaat en dat de gevolgen rampzaliger zullen zijn dan eerder gedacht. Werkelijke oplossingen van het probleem staan in Kopenhagen echter niet op de agenda. De grootste vervuilers proberen de dans vooral te ontspringen door met schijnoplossingen te komen waarbij het weer de meest kwetsbare groepen in het zuiden zijn die de rekening betalen. Het kapitalistische systeem, de economische groei en overconsumptie staan bij de onderhandelingen niet ter discussie.
*Climate Justice Action*
Klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, maar vooral ook een sociale ramp. Om dit te beklemtonen is al ruim een jaar geleden het internationale netwerk Climate Justice Action (CJA) opgericht. Het bestaat uit individuen en groepen uit zowel het Noorden als het Zuiden die in Kopenhagen (en elders) actie zullen voeren voor een radicale reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl

Organising [zondag 11:30]

Sinds een paar jaar is in Nederland een methode uit de Verenigde Staten overgewaaid die mensen rond bepaalde werkgerelateerde problemen probeert te organiseren. Hoe breng je iets in kaart, hoe verken je de verlangens van mensen, hoe leg je contact, hoe smeed je een groep, wat is het belang van het lidmaatschap van een club (kan een vakbond, maar ook je lokale krakersbond zijn), hoe bouw je stap voor stap druk op richting machthebbers, hoe zet je realistische doelen/eisen om in actie, hoe ga je om met angst voor repressie, zijn allemaal problemen of vragen waar men tegenaan loopt. Een organiser komt zijn ervaringen delen. Na zijn uiteenzetting is er tijd voorzien voor een debat over deze methode.

Laat ze niet lopen [zondag 14:00]

“Laat ze niet lopen” is een werkgroep verbonden aan AFA, die protesten organiseert elke keer als de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) de straat op gaat. Ze werken via een ‘nieuw’ decentraal concept dat veel vrijheid geeft voor iedereen om acties te doen en dit geeft de anti-NVU protesten een hoog spontaan gehalte. De bottomline is dat ze altijd iedereen oproepen om deel te nemen aan een ludiek lawaaiprotest langs de demonstratieroute van de NVU. Dit is heel laag drempelig. Ze maken lokaal veel publiciteit waardoor er altijd veel (boze)omstanders zijn. Deze omstandigheden maken het de NVU en de politie lastig een succesvolle demo te lopen. Originele nieuwe vormen van protest zoals die van clowns en oude actievormen zoals zitblokkades vinden een plek binnen het raamwerk dat “Laat ze niet lopen” neerlegt.
Los van het effect dat ze willen bewerkstelligen tegen NVU – namelijk hun racistische boodschap overstemmen – proberen ze ook een antiracistisch bewustzijn bij de lokale bevolking te kweken. Samen kun je wel degelijk iets tegen racisme beginnen.
Ze zullen een film vertonen over extreemrechtse demonstraties door de jaren heen, verzet daar tegen en de strategie van de politie. Ze leggen uit waarom we nu als antwoord hierop bij het ‘laatzenietlopen- concept’ zijn uitgekomen. Het hele concept wordt duidelijk uitgelegd, ook staan ze stil bij al het werk dat op de achtergrond gedaan wordt, zoals juridische ondersteuning. Het doel van de workshop is heel nadrukkelijk om mensen te inspireren en voor te bereiden voor komende ‘laatzenietlopen-protesten’ en mensen aan te moedigen om eigen acties te organiseren.
www.laatzenietlopen.nl.

Structuur vrije bond [zondag 14:00]
Even afwachten…

De Valkuilen van activisme en Beweging [zondag 14:00]
(Over uitsluiting enzo)
(tekst volgt nog:)

Studentenstaking: education is not for $a£€ [zondag 11:30]

De week van 9 tot 16 november was een internationale actieweek van studenten verenigd tegen de commercialisering en privatisering van het onderwijs. In heel de wereld van oost naar west, van noord naar zuid werden acties gevoerd door studenten op de hoge scholen en universiteiten. Eén van de meest inspirerende acties had plaats in Oostenrijk, maar ook hier in Nederland werd actie gevoerd. Een verslag van die actieweek.
http://kritischestudentenutrecht.wordpress.com/

Economische crisis [zondag 15:30]

Vorig jaar brak de financiële crisis uit. Tijdens het 2dh5-festival van vorig jaar hebben we daar al eens stil bij gestaan. Sindsdien heeft die crisis een weerslag gehad op de totale economie, en heeft de elite verschillende pogingen ondernomen om een crisis van het systeem te voorkomen. Dit jaar komt Rodrigo Fernandez terug om uiteen te zetten wat er de afgelopen jaar in de wereldeconomie is gebeurd. Samen met anderen wordt ook geschetst welke ‘linkse’ reacties er te zien zijn geweest, zowel op het gebied van meer praktische ‘slachtofferhulp’ als meer algemene politiek.

———————–

Komt ook nog: teksten van de ‘praktische workshops’ (traangas, ehba, besluiten in grote groepen, vastketenen, snel-filmpjes-maken-op-youtube, etc.

Dit alles en meer 20-22 november in Den Bosch dus, komt allen.
http://www.2dh5.nl