Ga naar de inhoud

Politie VS werkt samen met privaat bedrijf tegen milieuactivisten

Nieuwssite The Intercept kreeg van een ex-werknemer documenten die aantonen dat de Amerikaanse politie samenwerkt met een privébedrijf om protesten tegen de aanleg van pijplijnen te infiltreren, te provoceren en verdacht te maken voor ’terroristische activiteiten’. Daarbij past het bedrijf tactieken toe die tegen de Taliban en Al-Qaïda in Afghanistan werden uitgetest.

8 min leestijd
 
(Door Lode Vanoost, oorspronkelijk verschenen bij DeWereldMorgen)

Het privé-bewakingsbedrijf TigerSwan werkt sinds het begin van de protesten tegen de Dakota Access Pipeline (DAPL) samen met de politiediensten en het bedrijf Energy Transfer Partners (ETP), de bouwer van de DAPL-pijplijn. Zij passen tactieken toe waar ze volgens de wet niet toe bevoegd zijn op Amerikaans grondgebied. TigerSwan werkte eerder voor het Amerikaans leger in Afghanistan om het verzet tegen de bezetting in te bestrijden.

“Ideologisch gedreven opstanden”

Volgens TigerSwan is de protestbeweging #NODAPL een “ideologisch gedreven opstand met een sterk religieuze component” vergelijkbaar met de strijd van de jihadisten in Afghanistan. “(Deze beweging) volgt het model van de jihadi-opstand zolang ze actief is en we gaan er van uit dat de individuele deelnemers die er voor gevochten hebben na de ineenstorting (van de beweging) een post-opstandsmodel zullen volgen… We verwachten de voortdurende verspreiding van antiDAPL-diaspora… agressieve voorbereiding van de slagvelden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn een bewezen methode om deze pijplijnopstanden te verslaan.”

dakota access pipeline

De Dakota Access Pipeline is 1886 km lang en doorkruist vier staten en de Missouri, de tweede grootste rivier van de VS (Energy Transfer Partners)

Volgens de Amerikaanse alternatieve website The Intercept heeft het feit dat privé-bedrijven intensief samenwerken met de politie verregaande antidemocratische gevolgen. TigerSwan past militaire repressietechnieken toe op een geweldloze democratische beweging. Het bedrijf maakt winst door de organisaties en personen die ze bestrijdt voor te stellen als “onvoorspelbaar en bedreigend genoeg om permanente buitengewone veiligheidsmaatregelen te treffen”.

Naast het verzamelen van informatie ter plaatse zet het bedrijf middelen en mensen in om voortdurend de sociale media te scannen, worden drones gebruikt om alle communicatie tijdens de acties af te luisteren. TigerSwan betaalt ook infiltranten in de kampen en de acties. Het bedrijf heeft voor geen enkele van deze activiteiten een wettelijke bevoegdheid. Dat belet de politiediensten niet om er intensief mee samen te werken en de door hen geleverde informatie te gebruiken om mensen aan te houden en te ondervragen.

“Dat privé-bedrijven intensief samenwerken met de politie heeft verregaande antidemocratische gevolgen.”

Naast de lokale politie, de staatspolitie van de staten North Dakota, South Dakota, Iowa, Illinois, and Texas (waar ook protesten tegen pijplijnen doorgaan), werken ook de binnenlandse veiligheidsdienst FBI, het gerecht en het Bureau of Indian Affairs samen met het bedrijf. TigerSwan creëerde ook inhoud op de sociale media met de bedoeling verwarringen verdeeldheid te zaaien onder de activisten (zie verder).

“Onwettige ordehandhaving”

Hoewel de lokale politie en de staatspolitie van North Dakota vanaf het begin van de #NODAPL-protesten zeer brutaal optraden tegen de activisten, was het toch vooral de nog veel brutalere acties van privé-bewakingspersonen die de aandacht trokken. De Amerikaanse alternatieve zender Democracy Now! was lange tijd het enige medium ter plaatse en verspreidde de beelden van bewakers die de activisten met honden aanvielen. De politie trad toen niet op, ook al hadden de bewakers geen enkele wettelijke bevoegdheid om de orde te handhaven of om honden in te zetten.

schermafbeelding 2016 12 05 om 14.17.21

De interne documenten werden gelekt door een voormalig werknemer van TigerSwan. Daaruit blijkt dat ook andere privé-veiligheidsbedrijven aan de repressie van de pijplijnprotesten meewerken: Silverton, Russel Group of Texas, 10 Code LLC, Per Mar, SRC, On-Point en Leighton. TigerSwan werd opgericht door gepensioneerd kolonel James Reese, tijdens de oorlog tegen Irak. Het bedrijf heeft naast een onbekend aantal losse en tijdelijke medewerkers een kader van ongeveer 350 vaste werknemers en heeft kantoren in Irak, Afghanistan , Saoedi-Arabië, Jordanië, India, Japan en in meerder landen in Latijns-Amerika. 

Infiltratie, provocatie, desinformatie

Ed Fallon is een van de activisten die regelmatig wordt vernoemd in de gelekte documenten. In een reactie op de onthulling van de documenten antwoordde hij laconiek: “Ik voel me vereerd dat ze vonden dat we een dreiging waren die groot genoeg was om dergelijke mate van interventie te organiseren.

TigerSwan werkte tijdens deze operaties niet altijd even vlot samen met elk lid van de lokale politie. Er waren ook agenten die dat niet wilden en hun rol als louter neutrale ordehandhaver ernstig namen. Zo stelde het bedrijf rapporten op over politieagenten die naar hun smaak te gematigd omgingen met de activisten en zette hun oversten aan om hen te ‘overtuigen’ om meer bestraffende tactieken toe te passen. Voor infiltratie en provocatie van de kampen gebruikte TigerSwan valse identiteitspapieren, eveneens onder het toeziend oog van de politie.

29919768624 9689cedeac z

Solidariteitsactie voor een gebouw van de federale overheid in San Francisco op 24 september 2016. Hashtag #NoDAPL staat voor ‘No Dakota Access Pipeline’ (CC/Peg Hunter)

De infiltranten zetten zich actief in om tweedracht te zaaien tussen autochtone Amerikanen en niet-autochtonen en stimuleerde personen en meningen die opriepen tot gewelddadige acties. Dat deed het bedrijf niet alleen in de kampen zelf, maar ook in actiecomités in steden over heel de VS waar solidariteitsgroepen met de no-DAPL-protesten samenkwamen.

De werknemers van TigerSwan omschrijven de activisten uitsluitend in vijandige militaire termen, zoals die worden gebruikt in de strijd tegen terreurgroepen in een conflictgebied. Dat is bijwijlen op het lachwekkende af. 

“Terroristen op het slagveld”

Zo spreken de rapporten van TigerSwan over het ‘kaliber’ van paintballprojectielen, ‘strategische voorraden protestborden’, de activisten zijn ’terroristen’ en de kampen op de site van de pijplijn zijn ‘het slagveld’ (the battlefield). Inlichtingen worden verzameld om bedreigingen ’te vinden, te fixen en te beëindigen’ (find, fix, finish), een terminologie die letterlijk is overgenomen van de Special Forces die in Afghanistan werden ingezet om terroristen (echte en vermeende) te vermoorden. De weergave van de activiteiten in het kamp door de aanwezige activisten werd altijd omschreven als ‘propaganda’.

Dat belette TigerSwan niet om zelf propaganda-activiteiten op te zetten. Zo creëerde een persoon die zich Allen Rice noemde de Facebook-pagina’s Defend Iowa en Netizens for Progress and Justice, waarop hij mensen in de staat Iowa er voor waarschuwde dat de personen die een kamp wilden beginnen in hun staat niet te vertrouwen zouden zijn. De pagina’s werden onmiddellijk verwijderd toen Intercept TigerSwan hierover contacteerde. ‘Allen Rice’ (zie screenshot hieronder) bleek werknemer Robert Rice van het bedrijf te zijn. (Het gebruik van een alias met dezelfde familienaam is een frequente tactiek, het helpt de betrokkene om altijd spontaan te reageren op zijn valse naam).schermafbeelding 2017 12 07 om 11.51.14

Allen Rice, ogenschijnlijk een bezorgde burger met een Facebookpagina blijkt een werknemer van TigerSwan te zijn (screenshot The Intercept)

In het no-DAPL-kamp waren ook Palestijnen (zowel Palestijns-Amerikanen als Palestijnse vluchtelingen in de VS) aanwezig om hun solidariteit te betuigen. TigerSwan vindt dit blijkbaar een zorgwekkende evolutie ‘die verder onderzoek vergt… voor het ogenblik is er geen informatie die enige terroristische tactieken of operaties laat vermoeden… maar met de huidige beperkte mogelijkheid om informatie uit het kamp te verkrijgen, mag dat niet uitgesloten worden”.

Hoewel TigerSwan nooit enig bewijs kon vinden werden dit soort vermoedens ook neergeschreven over specifieke personen, waaronder een vrouw die alleen omdat ze moslim is werd verdacht “een hevige sjiïetische islamiste” te zijn. Die ongefundeerde vermoedens werden door de politie ongenuanceerd overgenomen om deze personen gericht te schaduwen.

“Net zoals in Afghanistan en Irak”

Sinds de verkiezing van Donald Trump heeft het pijplijnbedrijf het pleit gewonnen. Toch komt daarmee geen einde aan het contract met TigerSwan. Het bedrijf had er tijdens de protesten al voor gezorgd om te benadrukken dat niet mag worden uitgesloten dat ‘lone wolfs’ met hun strijd zullen doorgaan. Het bedrijf infiltreert nu ook in bewegingen en acties die een gelijkaardige strijd voeren in steden als Chicago en de hoofdstad Washington DC.

In het voorjaar van 2017 omschreef het bedrijf dat als volgt: “Net zoals in Afghanistan en Irak gaan het ‘vechtseizoen’ (the fighting season) weldra terug hier zijn met de komende warmere dagen”.

Intercept heeft de gelekte documenten op zijn website geplaatst onderaan het artikel Leaked Documents Reveal Counterterrorism Tactics Used at Standing Rock to “Defeat Pipeline Insurgencies” en Standing Rock Documents Expose Inner Workings of “Surveillance-Industrial Complex”. Namen van medewerkers van het bedrijf die nog niet publiek bekend waren werden daarbij afgeschermd. Deze twee artikels worden nog gevolgd door twee aansluitende artikels met meer informatie over hoe het bedrijf TigerSwan ook ander progressieve acties en bewegingen in de VS volgt, in nauwe samenwerking met bedrijven en de Amerikaanse overheid. Zij doen dit in complete wetteloosheid. Nieuw is deze praktijk in de VS niet. Reeds in de 19de eeuw werkten de Amerikaanse overheid en de grote bedrijven samen met het privé-veiligheidsbedrijf Pinkerton om stakingen te breken en activisten vals te beschuldigen van criminele activiteiten. Pinkerton voerde ook gerichte moordaanslagen uit.