Ga naar de inhoud

Ploumen drukt Canadees handelsverdrag CETA door

In haar rol van voorzitter heeft minister Ploumen de ondertekening en voorwaardelijke inwerkingtreding van het omstreden handelsverdrag met Canada (CETA) geagendeerd voor de vergadering van de Europese handelsraad van 13 mei aanstaande. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde agenda die de SP in handen kreeg. Daarmee passeert Ploumen het Europese Hof van Justitie, dat nog advies moet geven over de vraag of dergelijke verdragen uitsluitend een Europese bevoegdheid zijn of dat de lidstaten er ook over mogen beslissen. De SP roept Ploumen op om ondertekening van het verdrag afhankelijk te maken van instemming van de nationale parlementen.

2 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op de website van de SP)

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur begrijpt niets van de zet van minister Ploumen: “Dit verdrag grijpt, net als TTIP, diep in in onze democratie, onder andere vanwege het arbitragesysteem ISDS, dat speciale voorrechten geeft aan buitenlandse investeerders. Juist omdat het zo omstreden is, kom je er niet omheen om de nationale parlementen te laten meepraten. Als de Europese Raad akkoord gaat met dit zeer omstreden verdrag, kan het voorwaardelijk in werking treden. Die situatie kan jarenlang duren.  De eventuele afwijzing van het verdrag wordt dan een kostbare zet, omdat er allerlei processen moeten worden teruggedraaid.  Voorwaardelijke inwerkingtreding legt daarmee zware druk op de democratische besluitvorming.”

Mineur legt uit: “Het buiten spel zetten van zowel het Europese als de nationale parlementen gaat in tegen Ploumens eigen uitspraken in zowel de Tweede Kamer als de Internationale Handelscommissie van het Europees Parlement. Maar ook president Donald Tusk heeft uitgesproken, in antwoord op schriftelijke vragen die ik hem gesteld heb, dat de lidstaten zeggenschap moeten krijgen.” Mineur roept minister Ploumen op om snel duidelijk te maken dat ze de nationale parlementen wil laten meepraten, en hen daarvan op de hoogte te stellen. Ook wil Mineur dat Ploumen de inwerkingtreding van het verdrag afhankelijk maakt van instemming van de nationale parlementen.