Ga naar de inhoud

perspektiefcongres (jan. Berlijn)

Van
donderdag 17 t/m 20 januari vindt er in Berlijn een
'Strategie/Perspektiven-Kongress' plaats. Tijdens deze 'Perspectievendagen'
wordt gekeken hoe we na de protesten en het verzet rond Heiligendamm verder
kunnen gaan.

6 min leestijd
Placeholder image

Op 10
november is er van 12.00 tot 18.00 uur een voorbereidingsbijeenkomst in New
York 59 in Bethanien, Berlijn (Kreuzberg, omgeving Waldemarstrasse, metrohalte
Kolbusser Tor , plattegrond)

Afgestemd
wordt er over het programma, vraagstellingen en mobilisering. Daarnaast de
vragen over kosten en bijdragen en welke groepen als ondersteuners op de
uitnodiging komen.

Flyers
en posters zullen dan inmiddels gedrukt zijn.

Verzoek
is om die dag wat eten mee te brengen. Voor de Perspektievendagen worden momenteel
ruimtes bij de Rosa Luxemburg Stichting en de Humboldt Universiteit
aangevraagd.

Meer
informatie over hoe je je kunt aanmelden voor de Perspektievendagen, exacte
locatie, aanvangstijden en overnachtingsmogelijkheden zal binnenkort
verkrijgbaar zijn. Gepubliceerd op Globalinfo en Indymedia en ook verkrijgbaar
door 'n mailtje te sturen naar rebelact@ddh.nl

(uit
het Duits vertaald:)

Waarom
een 'Strategie/Perspektiven-kongress'?

Ons
voorstel voor een deelgroepen overstijgend 'Strategie/Perspektiven-Kongress'
wordt in Duitsland al enkele maanden besproken. Natuurlijk hebben velen de
ervaringen van de protesten rond Heiligendamm verwerkt. Maar de vraag blijft
open, welke gevolgen we hieruit trekken voor onze toekomstige gemeenschappelijke
politieke praktijk.

Er zijn
in Duitsland 2 voorbereidingsbijeenkomsten geweest. Aan de eerste op 23
september in Berlijn namen ongeveer 35 mensen deel die uit verschillende
groepen afkomstig waren. Tijdens de tweede bijeenkomst op 20 oktober in Cottbus
kwamen 70 mensen naar de workshop waarvan in aansluiting 30 bleven voor de
bijeenkomst waar de uitkomsten van deze gesprekken werden uitgewisseld met
andere groepen (als deel van het Sociaal Forum dat daar plaats vond). Tijdens
deze bijeenkomsten zijn de data voor de 'Perspektievendagen' vastgelegd:

17 – 20
januari 2008.

Besloten
is toen ook om het congres 4 dagen te laten duren, van donderdag t/m zondag.

Daarnaast
is er gekozen voor een open vorm. Dit betekent geen bijeenkomsten met podia en
workshops waarin verteld wordt wat te doen, maar een open concept dat veel
ruimte laat om over vragen te discussiëren en in kleine groepen tot
uitwisseling van gedachten te komen. Vaak ontstaat bij het 'open concept' (of
'open space') het misverstand dat er dan geen struktuur is en dat er vanalles
door elkaar heen gaat lopen. Dat zal deze keer zeker niet het geval zijn; we
zijn al in contact met mensen die als moderator ruime ervaring hebben met grote
groepen. Er zal dus de hele dag 'professionele' begeleiding beschikbaar zijn.

Tijdens
de bijeenkomst in Cottbus zijn enkele vraagstellingen verzameld. Een kritische
evaluatie van de verschillende vormen van protest en verzet:


Functioneren ze alleen bij bijeenkomsten zoals de G8?

– of
werken ze ook nu nog?


Werden ze alleen actief vanwege het sterke internationale karakter van de
protesten?

– of
was het het (deelgroepen) overstijgende karakter, dat veel mogelijk heeft
gemaakt?

– Werd
er niet teveel energie verbruikt voor het van de grond krijgen van coalities
zoals dat gebeurd is in de vorm van de 'Hannover-kring'?

– We
zullen het er ook over moeten hebben waarom enkele van de gewenste actievormen,
zoals Plan B en de decentrale acties niet in de gewilde omvang hebben
gefunctioneerd.

Het zou
heel goed en gewenst zijn, wanneer in de komende tijd (tot de winter) de
talrijke (interne) bijeenkomsten van lokale groepen ook gebruikt gaan worden om
alvast voorstellen en ideeën uit te werken:

– Welke
strategische elementen zullen deel moeten uitmaken van onze strijd in
bijvoorbeeld 2008 en 2009?

– Welke
deelstrijd in de maatschappij zou onze bijzondere aandacht moeten hebben?

– Welke
ideeën zijn er om te komen tot een overstijgend geheel van verschillende
protesten?

– Wat
voor belang hebben de G8-protesten in Japan 2008 en Sardinië 2009 voor ons?

We zijn
in onze affinity groep ook 'n beetje bezorgd over het verloop van het congres:
de kans is groot dat het succes, de positieve en negatieve ervaringen, de
actievormen, maar ook de kritiek op zo'n congres besproken worden zonder dat er
meer uitkomt dan de gebruikelijke oproepen: "Verbind je met anderen!
Verbeter de organisatie! Verbreed de beweging! Meer actie!".

Natuurlijk
is het duidelijk, dat het niet zonder dat soort dingen gaat. Maar het congres
moet meer bieden. Het zal niet voldoen om tijdens het congres te strijden over
de vraag of dat wat op de velden en straten rond de hekwerken van Heiligendamm
gebeurde, een succes of een mislukking was. Feit is: in de politieke realiteit
is er tot nu toe niets veranderd. Velen van ons hadden sowieso niet verwacht
dat de regeringen van de G8 staten onder de indruk zouden zijn van de protesten
en het verzet. Belangrijker lijkt ons het effect op de bewegingen zelf. Wanneer
de bewegingen, uitgaande van hun ervaringen rond Heiligendamm, een
gemeenschappelijke evaluatie van het gebeuren maken en de verschillende eerder
gemaakte strategische startpunten op grond daarvan loslaten, wat
gemeenschappelijk mogelijk is, kan van de bewegingen ook weer een nieuwe impuls
in de maatschappij uitgaan.

Tijdens
het congres zal het daarom niet gaan om 'de' lijn of 'de' strategie vast te
leggen die dan vervolgens door de deelbewegingen en groepen zou moeten worden
afgewerkt. Dat zou ons creatieve mogelijkheden verkleinen (en zou ook helemaal
niet functioneren). Het congres zou meer een plek van spreken en luisteren en
vooral van -op elkaar ingaan- moeten zijn, waarbij individuele personen en
groepen de gelegenheid hebben om hun concepten voor 2008/2009 voor te stellen en
waarin ze in directe uitwisseling met elkaar kunnen ervaren, wie op basis van
welke strategische aanzet enthousiast wordt en ook welke aanzet
mobiliseringskansen heeft en welke misschien een luchtkasteel zal blijven.

Wanneer
door dit congres deze uitwisseling bereikt wordt, dat bewegingen zich solidair
en praktisch met elkaar verbinden, in plaats van zich naast elkaar voort te
bewegen, kan het mogelijk zijn, dat de sterke vonk die kort in Heiligendamm
oplichtte, ….op zijn minst binnenkort weer zal overslaan…

Het
verbindingen met elkaar maken, zonder onderlinge verschillen te beperken, is
natuurlijk geen eenvoudige opgave en ze zal ook gevolgen hebben voor de vorm
van het congres. Zonder al teveel vooraf weg te nemen; het zal geen
aaneenschakeling van podia worden waar zelfbenoemde 'bewegingsmanagers' jullie
de tonen aangeven waardoor de verhoudingen zogenaamd tot 'dansen' gebracht
worden.

In
plaats van de gesuggereerde 'Kracht van de bewegingen na Heiligendamm' van
dergelijke podia naar buiten te trompetteren, wat eigenlijk alleen maar zwakte
verdoezelt, is het van belang in horizontale discussies erachter te komen, wat
we willen, waar we wat voor elkaar kunnen betekenen en hoe we de toekomstige
krachtsverhoudingen inschatten. In een plenaire bijeenkomst zal dit bijelkaar
gebracht worden.

Maar
dit kan natuurlijk alleen maar, wanneer genoeg mensen deelnemen aan de
voorbereidingen en het congres zelf. Doel is een congres tot stand te brengen
dat meer gaat opleveren dan de deelgroepen samen en waarbij niet van bovenaf
overgebracht wordt, wat wij zouden moeten denken of doen. Doe mee!