Ga naar de inhoud

Over de ratificatie van CETA in België

CETA, het vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, werd op 15 februari door het Europees Parlement goedgekeurd (*1). Daardoor kan het verdrag in principe grotendeels voorlopig in werking treden, maar dat is momenteel nog niet het geval (*2).

3 min leestijd

(Oorspronkelijk verschenen op de website van Ander Europa)

Voor de definitieve inwerkingtreding van het ‘gemengde’ verdrag CETA is de instemming van alle lidstaten vereist. Dat houdt meestal een ‘ratificatie’ door het nationale parlement in, maar in sommige landen, waaronder België, ook die van de regionale parlementen. Men herinnert zich de grote commotie die ontstond de voorbij herfst toen het Waals Parlement en de Waalse regering o.l.v. Paul Magnette een tijdlang weigerden hun fiat te geven aan de nationale Belgische regering om CETA goed te keuren in de Europese Ministerraad. Ook bij de parlementaire ratificatie zal er dus opnieuw een uitstekende kans zijn om CETA te kelderen. Vandaar het belang dat de Belgische actiegroepen hechten aan het verloop van de besprekingen binnen de regionale regeringen en parlementen.

Marc Maes, van het 11.11.11-campagneteam tegen de vrijhandelsverdragen, stuurde een kort verslag rond over de situatie in Vlaanderen. Op 20 juni was er een zitting van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Vlaams Parlement, waarin vragen gesteld werden over de ratificatie van CETA (*3). Niet veel nieuws gehoord, aldus Marc, maar er is wel een belangrijke bevinding voor het verder verzet tegen CETA. “De Vlaamse regering zal CETA indienen bij het Vlaamse Parlement van zodra het de adviezen gekregen heeft van de Raad van State en de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV). Maar dat zal niet meer voor het parlementair reces zijn, dus pas na de zomer. We hebben dus tijd tot na de zomer om ons voor te bereiden op het ratificatiedebat in het Vlaams parlement. Het is niet zeker of dit een uitgebreid debat wordt, en of er hoorzittingen zullen zijn.  De meerderheid in het Vlaamse parlement heeft daar niet veel zin in. Voor haar is het al lang duidelijk dat CETA fantastisch is.”

Wat die hoorzittingen betreft willen we herinneren aan de petitie georganiseerd door de Alliantie D19-20. Met 15.000 handtekeningen van Belgen (Vlaming, Waal, Duitstalige Belg of Brusselaar) kan een hoorzitting in het Vlaams Parlement afgedwongen worden. Er zijn momenteel 8500 handtekeningen ingezameld. Dus een warme oproep om uw steentje hiertoe bij te dragen. De petitie kan schriftelijk of elektronisch ondertekend worden, alle informatie daarover bij D19-20 petitie.

Nog een laatste puntje. Als glijmiddel om Wallonië/Magnette  over de CETA-streep te trekken beloofde de Belgische premier Michel dat België het Europees Hof van Justitie om advies zou vragen over de verenigbaarheid van ICS (speciale rechtbank voor investeringsgeschillen, opvolger van ISDS) met de Europese verdragen. Volgens diverse juristen zou ICS een inbreuk betekenen op de Europese rechtsorde. Maar deze vraag is nog steeds niet gesteld, bevestigt Marc Maes.

  1. Zie Ander Europa,  Europese sociaaldemocraten zorgen voor goedkeuring CETA in Europees Parlement
  2. CETA is een ‘gemengd’ akkoord, waarvan het eigenlijk handelsgedeelte de uitsluitende bevoegdheid van de Europese instellingen is, maar andere onderdelen, zoals de beruchte geschillenbeslechting ISDS/ICS, vallen onder de nationale bevoegdheid en vereisen daarom de instemming van de lidstaten en dus de ratificatie door de nationale – en eventueel regionale – parlementen. Voorlopige inwerkingtreding  kan al van stapel lopen zonder nationale ratificatie, maar met uitsluiting van de elementen waarover nationale bevoegdheid bestaat. 
  3. Voor het officieel verslag, zie hier.