Ga naar de inhoud

Oregon: belasten van rijken gewonnen

Hoera!
Duizenden arbeiders in Oregon (VS) hebben de voorbije weken dapper strijd geleverd opdat de ondernemingen en de rijken zwaarder zouden worden belast. Dat was nodig om de sociale dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs te vrijwaren. Met massale telefonisch geregelde financiële bijdragen, deur-aan-deur bezoeken en samenkomsten hebben de vakbondsleden en de burgers het publiek voorlichting verschaft over een progressieve belastingsmaatregel die moest dienen om de staatsbegroting uit haar benarde situatie te halen.

3 min leestijd
taxterich

Orspronkelijk gepubliceerd op de website van Attac-Vlaanderen

Die campagne was ontegensprekelijk een stukje klassenstrijd. De bedrijven schoten met scherp. Nagenoeg de hele pers in Oregon liet haar zogezegde objectiviteit varen en etaleerde haar onderdanigheid ten aanzien van de bedrijfswereld. Het grootste dagblad van Oregon, The Oregonian, plaatste op zijn voorpagina – en dat dagelijks! – reusachtige advertenties om de maatregelen te bestrijden.

Een van die advertenties bestond uit een artikel van Phil Knight, de stichter van het Oregonese bedrijf Nike, waarin hij het had over een apocalyps als die belastingmaatregel erdoor zou komen. Ondanks dat en de ontelbare misleidende advertenties op televisie en radio, is gebleken hoe goed de bevolking in Oregon zich bewust was van de inzet, toen ze in een ware electorale aardverschuiving vóór die maatregel stemden.
Die nieuwe belastingen kun je overigens moeilijk radicaal noemen. Ze zijn alvast miniem vergeleken met de begrotingsproblemen van Oregon.

oregon2De minimum belasting op de bedrijven werd van 10$ per jaar – dit is geen tikfout! – verhoogd tot 150$. Bedrijven met een winst van minimum 250.000 $ per jaar zullen pas voor elke dollar daar boven 1,3 % meer betalen.
Bemiddelde individuen, zij die meer dan 125.000$ verdienen, of echtparen met meer dan 250.00$, zullen een bijkomende belasting van 1,8% op elke dollar boven dat bedrag moeten betalen.
De meeste inwoners van Oregon – 97,5% – zullen hun belasting niet zien verhogen.
Toch zetten die minimale belastingverhogingen de elite en de bedrijven in Oregon ertoe aan om zich koortsachtig te organiseren om die maatregel er niet door te laten komen. Hun houdgreep op de media kon uiteindelijk toch niet op tegen de goed georganiseerde werkende klasse van Oregon.

Oorspronkelijk werd die belastingverhoging goedgekeurd in de wetgevende vergadering van Oregon, waar de Democraten in de overgrote meerderheid zijn. De Democraten stonden onder enorme druk vanuit de vakbonden, die zich zeer verdienstelijk inspanden om de “maatregelen om de rijken te belasten” te promoten zodat de Democraten wel verplicht waren om iets te doen.
Hoewel die belastingverhoging klein is, is ze wel progressief zodat er toch voor 733 miljoen $ besparingen kunnen geschrapt worden.

Daarop mobiliseerden de ondernemers en betaalden ze mensen die voldoende handtekeningen moesten verzamelen om die belastingverhoging te kunnen onderwerpen aan een referendum.
De campagne die volgde kreeg de aandacht van het hele land. Zowel ondernemingen als vakbonden van buiten de staat, droegen financieel bij om de campagne in hun eigen voordeel te beïnvloeden, goed bewust dat het ook om hun belangen ging. Oregon zal nu hopelijk een voorbeeld zijn voor andere staten die met begrotingsproblemen kampen en die willen oplossen door te snoeien in onderwijs en sociale dienstverlening.

De stemming in Oregon valt samen met de begroting van president Obama, waar sociale diensten ook werden bevroren – in feite verlaagd. Op die manier levert Oregon andere staten en de federale regering inspiratie voor het oplossen van hun begrotingscrisis, waarbij het telkens de armen en de middenklasse is die het zwaarste gewicht heeft moeten dragen.
Vakbonden en burgers van overal moeten het voorbeeld van Oregon volgen. Belast de rijken en de ondernemingen. Geen besparingen in de uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening.

Workers Action waar je ook het oorspronkelijke artikel kan vinden.