Ga naar de inhoud

Opvallende klimaatoproep van prominente syndicalisten in België

Workers for Climate, ACV Jongeren en meer dan honderd syndicalisten roepen de vakbonden op om de acties van de scholieren en studenten rond klimaat te versterken en actief te mobiliseren voor de ‘Global Strike for Future’ op 15 maart. Alle ondertekenaars, onder wie heel wat opvallende namen, steunen de vijf klimaateisen voor een sociale transitie van Workers for Climate.

2 min leestijd

(Door Wies Descheemaeker, oorspronkelijk verschenen op DeWereldMorgen)

“We kunnen de klimaatprotesten niet overlaten aan de jongeren alleen. Op een dode planeet zijn er geen jobs meer. Dit is een oproep aan alle vakbonden om actief hun meer dan 3 miljoen leden te mobiliseren voor de klimaatprotesten tot aan onze eisen is voldaan,” stellen de ondertekenaars. 

Daaronder zijn heel wat prominenten zoals Philippe Pouchet (General Director European Trade Union Institute), Bruno Verlaeckt (voorzitter ABVV Regio Antwerpen), Angeline Van Den Rijse (voorzitter Algemene Centrale ABVV Oost-Vlaanderen), Kristof De Bal (zoneverantwoordelijke ACV Gent), Wim Vereeken (regioverantwoordelijke ACV Pajottenland-Zennevallei en bestuurslid Rescoop Vlaanderen), Sacha Dierckx & Matthias Somers ( beiden wetenschappelijk medewerker Denktank Minerva), Vanya Verschoore (coördinator Arbeid & Milieu), Béla Galgóczi (senior researcher ETUI), Francois Sana (adviseur studiedienst ACV-CSC), Robrecht Vanderbeeken (algemeen secretaris ACOD Cultuur), Issam Benali (federaal secretaris Algemene Centrale) en Pia Desmet (federaal secretaris BBTK).

“Wij willen snelle en stevige politieke actie voor een sociaal rechtvaardige transitie waarbij de gewone mensen niet opdraaien voor de kosten.”

De ondertekenaars steunen de vijf klimaateisen van Workers for Climate:

  1. Een bindende klimaatwet om België klimaatneutraal te maken vóór 2050 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° Celsius.
  2. Deze klimaatwet moet een sociale transitie garanderen. De rekening mag niet worden doorgeschoven naar de gewone bevolking.
  3. Eén federale minister voor klimaat, energie en mobiliteit.
  4. Politieke oplossingen die ingrijpen in de economische sfeer: bindende uitstootnormen voor bedrijven, publieke hernieuwbare energie, grote investeringen in openbaar vervoer, de bouw van bijna-energie-neutrale sociale woningen, …
  5. Versterk het draagvlak en de democratie! Betrek zowel de klimaatgeneratie als de vakbonden bij het beleid om van deze sociale transitie een succes te maken.

Workers for Climate ging in op de oproep van tachtig prominenten uit de socio-culturele, culturele en syndicale bewegingen en sloot zich sinds 14 februari aan bij de ‘klimaatmarsen voor de toekomst’ van Youth for Climate, Students for Climate en Teachers for Climate.