Ga naar de inhoud

Oproep: zomeractiekamp tegen G8

Eerste oproep!

“Kamp Inski” – Anti G8 camping aan de Duitse Oostzeekust
Voor sociale rechten en een heel ander geheel!
4-13 augustus 2006-04-18

5 min leestijd
Placeholder image

In de zomer van 2007 zullen de economische en militaire machthebbers van de wereld bijeenkomen in Grand Hotel Kempinski in het Oostzeevakantieoord Heiligendamm bij Rostock. Om goede redenen is er al veel over de G8 geschreven en ook deze oproep kan helaas niet anders dan te verklaren dat die ontmanteld zou moeten worden. Uiteindelijk zijn zij, in deze wereld van uitbuiting, armoede en onderdrukking, van globalisering van de oorlog, van aanvallen op sociale verworvenheden en bestrijding van migratie, de centrale knooppunten in het institutionele apparaat van de heersende wereldorde. In de politieke geografie van het protest en verzet, zijn topconferenties tegelijkertijd symbolische plekken geworden van een collectief en veelstemmig YA BASTA! (“het is genoeg geweest!”) dat de neoliberale illusie van het einde van de geschiedenis op z’n kop zette. Wat zich nieuw ontwikkelde bij die protesten, was het gemeenschappelijke vermogen om het geheel te beschouwen als iets dat geheel anders zou kunnen zijn, en dat wereldwijd.

Words…
De top-protesten van de jaren ’90 en in het nieuwe millennium in Praag, Göteborg en Genua, tot en met de protesten in Gleneagles en St. Petersburg, staan voor veelzijdige jongere bewegingspraktijken in de oudere traditie van internationalisme. Als wij bij onze mobiliseringen aan willen knopen bij een analyse van voorgaande strijden, is het soms de moeite waard om af en toe bewust geplande denkpauzes in te lassen in ons eigen sympathieke actiegerichte milieu. We hebben behoefte aan theoretische overpeinzingen, teneinde te begrijpen hoe de neoliberale hervorming van de wereld in zijn werk gaat. Maar evenzeer gaat het om de nieuwsgierige uitwisseling van ervaringen met verzet, op lokaal en mondiaal niveau.

Al bij de protesten in Gleneagles, bij het BUKO-congres in Hamburg, bij meerdere bijeenkomsten van het links-radicale netwerk Dissent! en van de ‘Interventionistische Linke’ en onlangs bij de drukbezochte actieconferentie in Rostock, is duidelijk geworden dat veel mensen al uit de startblokken geschoten zijn om te mobiliseren voor in het jaar 2007: basisactivisten uit uiteenlopende milieus als de linkse vakbeweging, antirassistische initiatieven, van de (pacifistisch-anarchistische, vert.) Grasswurzel-beweging, zelforganisaties van vluchtelingen, mensen bij Attac en uit autonoom links. Ook vragen activisten/s uit uiteenlopende netwerken in heel Europa nu al hoe het staat met de voorbereidingen in Duitsland, om een inhoudelijke en praktische continuiteit van de protesten te kunnen bereiken.

Al die groepen die we opgenoemd hebben, zouden we willen warmmaken voor het idee om al dit jaar een kamp te organiseren. We willen geen uitsluitend etiket voor dat kamp hanteren, aangezien de strijd voor mondiale rechtvaardigheid alleen voorstelbaar is als strijd voor en debat over uiteenlopende maatschappelijke en emancipatorische ideeën. In plaats daarvan vinden wij het belangrijk om politieke vormen te vinden, waarin standpunten kunnen worden geformuleerd en conflicten open en openbaar uitgesproken kunnen worden.

Het 2006 kamp moet zo’n plek worden van ontmoeting, uitwisseling en uiteraard ook van strijd voor de verschillende spectra van het heterogene bewegende links. We willen de verschillende Europese en internationale concepten van beweging, protest en verzet onderzoeken om “verschillen en overeenkomsten te benoemen”. Dit natuurlijk met het doel om de energie en de ervaringen van de top van 2006 in St. Petersburg mee te nemen en tot aan de zomer van 2007 een breed, gedecideerd en effectief internationaal verzet te organiseren.

…. en actie

Naast een fijn verblijf aan de mooie Oostzee (met vermoeiende zelforganisatie) met uitgebreide ruimte voor discussies en presentaties, workshops en themagroepen, zal Camp Inski (het anti-G8-kamp aan de Oostzee) natuurlijk ook in de in actie treden met protest en – waar dat zo uitkomt – burgerlijke ongehoorzaamheid en zo in de regio z’n gezicht laten zien:

*) Onder het motto “Het mondiale opsluitkampsysteem lokaal bestrijden” willen we aanknopen bij de ervaringen van de no-lager-campagne in Mecklenburg-Vorpommern. Opsluitkampen voor vluchtelingen en migranten, deze plekken die op geen landkaart terug te vinden zijn, zijn tegenwoordig overal in Europa te vinden. Ze zorgen voor een hiërarchisering van rechten en zijn daarmee een centraal onderdeel van een mondiaal systeem van uitsluiting. Wij stellen daarentegen dat de mogelijkheid om zich vrij te bewegen, een recht is dat wereldwijd gedeeld zou moeten worden!

* “Hanse Sail Rostock 2006 (10-13 augustus). Deze datum staat vet in de agenda van de marine. Op dit maritieme spektakel gaat de marine haar vijftigjarige bestaan vieren. Om die reden zal er dit jaar een heel bijzonder programma zijn.” (www.hansesail.com). Verwacht wordt ook de fregat Mecklenburg-Vorpommern, die ingezet is bij operatie “Enduring Freedom” en bij “anti-terreuroperaties”, evenals vergelijkbare schepen van andere landen. Laten we gezamenlijk testen hoeveel antimilitaristische tegenstand tegen deze speelse, “populaire” uitstalling van oorlogszucht van de rijke landen in Rostock past!

* Het vliegveld van Rostock/Laage wordt zowel gebruikt voor burgerluchtvaart als voor militaire vluchten en heeft een functie voor de NAVO. Hiervandaan vertrekken de Eurofighters, die vanaf zomer 2006 op het zogeheten Bombodrom-terrein bij Wittstock in Brandenburg willen oefenen in de gecombineerde inzet van lucht- en grondtroepen. Rostock/Laage biedt dus ruimschoots theoritische en praktische aanknopingspunten voor Kamp Inski.

*) In september zijn er lokale verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De (neonazipartij, vert.) NPD schat in goede kansen te hebben om in het parlement te komen. Een van hun inhoudelijke thema’s is de strijd tegen “globalisering”. Extreem rechts stelt daar dan nationalisme, rassisme en antisemitisme tegenover als antwoord. Een van de vele redenen dat wij ons ook met de verkiezingscampagne van de NPD gaan bemoeien.

Migratie, antifascisme en verzet tegen militarisme en oorlog, zijn maar een paar van de thema’s die bij Kamp Inski 2006 een rol zullen spelen. Maar we willen meer dan dat, de neoliberale verbouwing van de wereld is immers veelzijdig – ons verzet en onze verzetsformen zijn dat ook. Daarom roepen we internationaal op, om actief met workshops, acties en discussies deel te nemen aan Kamp Inski

Organiseer jullie – Doe mee! – Voor een heel ander geheel!

Contact: www.camp06.org
Mailinglijst:
Kampgroep:of:
Contact kultureel programma:
Post: Camp Inski, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Dissent!-NL.)