Ga naar de inhoud

Oproep! We maken ons op voor de Housing Action Days 2023!

Oproep overgenomen van de European Action Coalition waar BPW onderdeel van uitmaakt – Oproep tot actie! Van 25 maart tot en met 2 april 2023 gaan wij door heel Europa de straat op voor het recht op wonen en de stad, en tegen de absurd gestegen kosten van ons noodzakelijke levensonderhoud.

4 min leestijd

(Bron: website Bond Precaire Woonvormen)

Doe ook mee! Organiseer, mobiliseer en doe mee met #HAD2023 in jouw stad!

Europese Actie Coalitie (EAC)

Wij, de Europese Actie Coalitie voor het recht op wonen en de stad (EAC), roepen op tot een week lang aan woon-acties door heel Europa. In de context van de absurd gestegen kosten voor ons essentiële levensonderhoud, geëxplodeerde huren en energierekeningen verergert de al bestaan wooncrisis. We zijn tegen de neoliberale instituties, wetten en regelgeving die het ophopen van kapitaal stimuleren ten kosten van burgers. Door gentrificatie, de commodificatie van wonen, de privatisering van publieke ruimtes en de toeristificatie van onze steden worden we aangevallen, en zullen we moeten terugvechten.

Onze woningen worden geclaimd door banken en verkocht in portefeuilles aan vastgoedinvesteerders zodat deze woekerwinsten kunnen boeken op de huizenmarkt, terwijl ze van enorme belastingvoordelen genieten. Wij kunnen onze stijgende huren niet meer betalen, we worden uitgezet, ontruimd en verjaagd uit onze wijken en gemeenschappen. Alternatieve woonvormen worden vernietigd, ontruimd, vervolgd of vervangen voor stedelijke projecten met winstoogmerk. Sociale huisvesting, daar waar het nog bestaat, wordt verwaarloosd en verkocht aan de private sector. Terwijl overheden zeggen dat er geen geld is voor sociaal beleid, wordt het met gemak uitgegeven aan militarisatie, zoals we zien bij de oorlog in Oekraïne. Miljoenen mensen vluchten de vele oorlogen die op dit moment overal ter wereld worden uitgevochten. Wij spreken ons uit tegen alle imperialistische oorlogen.

Fascisten en extreem-rechts pakken hun voordeel uit dit onrecht, waardoor de discussie steeds verder naar rechts verschuift. Al onze vormen van verzet, onze kraakpanden, sociale centra, vrijplaatsen, collectieven en kameraden in deze strijd kunnen rekenen op repressie, boetes en vervolging. Overheden en politici komen sneller in actie met repressieve maatregelen ten behoeve van de bezittende klasse, dan ons te voorzien van een duurzame voorraad aan gezonde en adequate huisvesting met woonzekerheid voor iedereen. De bredere beweging voor een wereld zonder oorlog, racisme, seksisme, validisme en andere vormen van geweld en discriminatie, evenals voor klimaatrechtvaardigheid, is inherent verbonden met de strijd voor ons woonrecht en de stad.

Burgers komen overal in opstand. We moeten onze bewegingen versterken. We moeten ons organiseren en transnationaal samenwerken. Van 25 maart tot 2 april 2023 gaan we de straat op in marsen en demonstraties, organiseren we bijeenkomsten, bezetten we panden van huisbazen en instituten, en nog veel meer!

Wij komen op voor:

1.HET RECHT OP WONEN
Adequate huisvesting voor iedereen. Een verbod op huisuitzettingen, decriminalisatie van kraken, huurprijsregulering, een drastische verlaging van de huren, het afschaffen van onwettige hypotheek- en schuld constructies die mensen uit hun stabiele woonruimte drijft, het opeisen van leegstaande woonruimte, het onteigenen van huisbazen, een uitbreiding van publieke en sociale duurzame huisvesting, huisvesting geen opvangkampen…

 2.HET RECHT OP DE STAD
Een einde aan privatisering van de publieke ruimte, democratische stedelijke en landelijke planning volgens de behoeftes van bewoners en de leefomgeving, een einde aan de vervolging en criminalisering van daklozen, een einde aan toeristificatie, commercialisatie, gentrificatie en alle vormen van commodificatie van onze ruimte…

3.GEEN EXPLOITATIE VAN ONS ESSENTIËLE LEVENSONDERHOUD
Een verbod op exploitatie van publieke goederen, energie en verwarming voor iedereen, geen huisuitzettingen als gevolg van energieschulden, betaalbare prijzen voor basis behoeftes, alle essentiële sectoren in publieke handen zoals, energie, water, communicatie en transport, duurzame energie voor iedereen…

Laten we onze strijd verenigen over landsgrenzen! Doe mee met de Housing Actions Days 2023! Er worden al verschillende acties voorbereid door het hele land, maar ook jij kunt lokaal een actie organiseren, groot of klein. Hulp of tips nodig? Laat het vooral weten, wellicht kan de BPW je op gang helpen.

De Europese Actie Coalitie voor het recht op wonen en de stad is een netwerk van 35 grassroots organisaties uit 22 verschillende landen. Info: https://housingnotprofit.org

Steun de strijd voor woonzekerheid!