Ga naar de inhoud

Oproep voor 2e PGA-conferentie

Een oproep om deel te nemen en mee te werken aan de 2e Europese conferentie van Peoples Global Action, van 31 augustus – 4 september in Leiden.

10 min leestijd
Placeholder image

Oproep aan alle grassrootacitivisten, antikapitalistische bewegingen, groepen en collectieven…..

(Onderaan staat nog een uitnodiging om deel te nemen aan een voorbereidende bijeenkomst op 26 mei, 14.00 Leiden)

(A translation of this call up and more information on the 2nd European Conference of the PGA can be found at www.pgaconference.org)

De 2e Europese conferentie van het Peoples Global Action Netwerk: 31 augustus t/m 4 september 2002 in Leiden

Peoples Global Action is een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor een duurzaam, grensloos, sociaal, vreedzaam en basisdemocratisch alternatief voor kapitalisme en andere vormen van onderdrukking. De Movimento de Resistencia Global (MRG) uit Catalonie en het Leidse Eurodusnie-collectief zijn de Europese coördinatoren van het Peoples Global Action netwerk. MRG en Eurodusnie roepen de verschillende Europese sociale bewegingen die affiniteit hebben met de uitgangspunten van het PGA netwerk op om van 31 augustus t/m 4 september samen te komen in Leiden waar de tweede Europese conferentie van het PGA netwerk gehouden zal worden. (meer informatie over de achtergrond van het PGA netwerk en haar uitgangspunten vind je op de laatste pagina van deze oproep).

Doelen van de conferentie
We hebben de volgende doelen gesteld voor de conferentie:
– De uitwisseling van ideeen en ervaringen tussen de verschillende collectieven en bewegingen.
– De uitwisseling van verschillende praktische vaardigheden.
– Theoretisch en strategische reflectie en debat.
– Verbetering van PGA-netwerk structuur.
– Het creeren van een plaats waar verschillende netwerken bijeen kunnen komen voor het coordineren van hun activiteiten en waar nieuwe contacten kunnen worden gelegd.
– De aandacht vestigen op bestaande campagnes en het eventueel starten van nieuwe.
– Elkaar leren kennen door informele interactie en culturele activiteiten.
De conferentie duurt vijf dagen plus een dag voor aankomst en een dag voor vertrek. Gedurende vijf dagen zijn er enkele plenaire bijeenkomsten en een groot aantal kleinere werkgroepen op verschillende locaties in het centrum van Leiden. We vertrouwen op jullie, de deelnemers, om bij te dragen in de inhoudelijke voorbereiding van de conferentie. Wij, de convenors zullen met behulp van een steungroep ons best doen zorg te dragen voor goede faciliteiten zoals slaapplaatsen, maaltijden, conferentieruimtes en culturele activiteiten. We streven er naar tijdens de conferentie een publieke kantoorruimte annex Indymedia studio in te richten. Daarnaast dragen wij zorg voor de coordinatie van het inhoudelijk programma.

Conferentie thema’s
We zullen de conferentie organiseren rond de volgende thema’s:
1) Migratie en Racisme : Antiracisme, migratie
2) Autonomie en zelforganisatie: Kraken, sociaal, centra, media/communicatie
3) Economie: anti WTO, IMF, WEF, collectieve voorzieningen, privatiseringen, Noord Zuid relaties
4) Ecologie en natuurbescherming: Klimaatverandering, Anti Gen voedsel, dierenwelzijn, biodiversiteit
5) Militarisering en repressie: Vredesbeweging, religieus fundamentalisme, solidariteitsbewegingen, Palestina
6) PGA struktuur: Organisatiestructuur van PGA, convenors voor de volgende PGA conferentie
7) Strategieen en tactieken

Zoals is voorgesteld tijdens de eerste PGA conferentie vragen wij de conferentiedeelnemers zich te buigen over het gender-aspect van alle thema’s in plaats van er (enkel) een aparte discussie van te maken.

De gekozen thematische gebieden zijn net als de daaronder gegeven toelichting verre van volledig. We hadden de tijdens de conferentie te behandelen thema’s ook op een andere manier kunnen groeperen. De verdeling in verschillende thematische gebieden dient in eerste plaats om de conferentie gemakkelijker te kunnen organiseren, in tweede instantie gaat het om een poging de in Cochabamba, Bolivia (waar in september 2001 de derde wereldwijde PGA conferentie plaats vond) voorgestelde permanente PGA campagnes te interpreteren naar de Europese realiteit. We zouden graag in Leiden te weten willen komen in hoeverre er enthousiasme is voor dergelijke permanente PGA campagnes met een daarbij passende organisatiestructuur.

Een belangrijke vraag voor de conferentie luidt: Welke strategieen zijn er nodig om door ons gewenste maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen? De afgelopen jaren zijn miljoenen mensen op de been gebracht voor protesten, vaak gelinkt aan bijeenkomsten van de zogenaamde ‘wereldleiders’. De luchtbel van de heilige marktwerking is grotendeels doorgeprikt. De kritiek op het ongebreidelde kapitalisme en de instituten die haar dienen wint steeds meer aanhang. De toenemende populariteit van het antikapitalisme brengt ons echter niet alleen nieuwe mogelijkheden vooruitgang te boeken, ze brengen ook nogal vervelende bijverschijnselen met zich mee. Autoritaire antikapitalisten, rechtse populisten en linksige reformisten proberen de beweging te gebruiken voor hun eigen streven naar macht. Er zijn nogal wat mensen die (delen van) onze kritiek op het kapitalisme en haar(grotendeels) transnationale instituten delen maar die niet streven naar een basisdemocratische alternatief voor kapitalistische globalisering. De vraag dringt zich op hoe we met dergelijke ontwikkelingen en tendensen omgaan binnen de beweging tegen kapitalistische globalisering.

Er zijn al met al veel belangrijke onderwerpen te bespreken. Zo wordt er onder de noemer ‘oorlog tegen het terrorisme’ de repressie opgevoerd tegen hen die ‘ongewenst gedrag’ vertonen. Wezenlijke delen van de bevolking, met name het armere deel, worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Sociale bewegingen die zich tegen deze ontwikkelingen durven uit te spreken worden zonder pardon in verband gebracht met ’terrorisme’. Talloze van onze vrienden en vriendinnen zijn inmiddels al slachtoffer geworden van de hetze tegen zij die ‘ongewenst gedrag’ vertonen. Gewelddadig politieoptreden, verbod op demonstreren, al dan niet tijdelijk gesloten grenzen en dissidenten die voor korte of lange tijd achter de tralies belanden. Aan het criminalisering- en repressieproces lijkt voorlopig geen einde te komen. Al met al reden om de door ons gebruikte strategieen en tactieken eens kritisch onder de loep te nemen.

Een ander belangrijk punt op de Leidse agenda is het functioneren van het PGA netwerk zelf. PGA startte in 1998 als een wereldwijd netwerk. De enige formele structuur van het PGA netwerk is dat van regionale convenors (zeg maar coordinatoren). Zij worden voorgedragen tijdens de regionale bijeenkomsten en gekozen tijdens de wereldwijde bijeenkomsten van het PGA netwerk. Behalve de convenors zijn er ook een aantal in meer of mindere mate functionerende regionale steungroepen. Zij helpen de convenors bij het organiseren van de conferentie, verrichten tussen de conferenties door hand en spandiensten ter ondersteuning van het netwerk, maar hebben verder geen formele status.
De huidige structuur is verre van ideaal gebleken en vraagt om verbetering.
Tijdens de laatste wereldwijde PGA bijeenkomst in Cochabamba is besloten regionale netwerken, met een bij hun passende structuur, op te zetten. We streven er naar om in Leiden op dit pad vorderingen te maken. Een begin is al gemaakt met de formering van een aantal technische steungroepen die met kunnen helpen bij de opbouw van een Europese PGA Netwerk.

Conferentielocatie en datums

De conferentie vindt plaats in Leiden. Leiden is de standplaats van het anarchistisch collectief Eurodusnie . Eurodusnie is samen met het Catalaanse Movimento de Resistencia Global de Europese PGA convenor. De conferentie vindt plaats op verschillende locaties in de stad. Twee daarvan zijn gekraakte Vrijplaatsen, de overige locaties zijn culturele centra zoals het LVC en het Volkshuis. De conferentie begint op zaterdag 31 augustus en eindigt op woensdag 4 september. De aankomstdag is vrijdag 30 augustus en de vertrekdag is donderdag 5 september.

Publiciteit en financiën
De organisatie van de conferentie werkt met een krap budget maar dit ongemak zal de meeste conferentiedeelnemers wel bekend zijn. Om deze reden is deelname aan de conferentie gratis. We vragen aan erg arme organisaties willen deelnemen aan de conferentie en die mogelijk om financiële reden niet kunnen komen contact met ons op te nemen. Daarnaast vragen we die organisaties die een armere collegaorganisatie zouden kunnen sponsoren ook contact met ons op te nemen.
We zouden het ook waarderen wanneer organisaties en individuele PGA-sympathisanten de organisatie kunnen ondersteunen met giften. Zo zouden er door jullie benefieten georganiseerd kunnen worden hetgeen ook een prima manier is om de conferentie aan te kondigen bij jou in de buurt. Help ons op deze en andere manieren ruchtbaarheid te geven aan de conferentie. Maak posters, flyers en plaats aankondigingen in lokale periodieken bij jou in de buurt.

Help mee met organiseren
Allereerst verwelkomen wij suggesties, analyses en discussiebijdrages voor de verschillende thema’s die tijdens de conferentie aan bod zullen komen. Om de verschillende (deel) thema’s van de conferentie goed voor te kunnen bereiden hebben we zeven email-werklijsten gecreeerd, een voor ieder van de al eerder in deze oproep benoemde hoofdthema’s voor de conferentie. Wanneer je wilt helpen met de voorbereiding, inhoudelijk maar zeker ook praktisch, vragen we je ons dit te laten weten op het onderstaand adres.

Er wordt inmiddels ook hard gewerkt aan de speciale conferentie webpagina: www.pgaconference.org Op de deze webpagina zullen niet alleen alle schriftelijke bijdrages worden verzameld maar vind je ook de nodige informatie over de praktische kant van de conferentie.

Deelname aan de conferentie

De aanmeldingsprocedure voor de conferentie kent drie delen: de oproep die je nu leest, de vragenlijst (questeionnaire) en het aanmeldingsformulier. Deelnemers moeten het aanmeldingsformulier en de vragenlijst zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 1 augustus hebben ingeleverd. Voor aanmeldingsformulier en vragenlijst zie www.pgaconference.org

************

Uitnodiging voor voorbereidingsbijeenkomst PGA-conferentie op zondag 26 mei

Hierbij nodigen wij een ieder die de uitgangspunten van het PGA netwerk onderschrijft en mee wil helpen met de voorbereiding van de 2e Europese Peoples Global Action conferentie, uit voor deelname aan een voorbereidingsbijeenkomst.

De 2e Europese PGA conferentie vindt plaats van 31 augustus tot 4 september in Leiden.
Er zullen naar verwachting vijfhonderd mensen deelnemen aan deze vijf daagse conferentie. De conferentieactiviteiten vinden plaats in een aantal culturele centra die zich in het centrum van Leiden bevinden. De conferentiegangers zullen vanaf 30 augustus worden ondergebracht op een speciaal daarvoor in te richten camping.

De conferentie wordt gecoördineerd door een werkgroep van 9 mensen (de PGA werkgroep van Eurodusnie). Aan deze werkgroep nemen ook mensen deel die niet verbonden zijn aan EuroDusnie. De conferentiewerkgroep krijgt bovendien hulp van PGA activisten uit andere landen.
We zouden graag meer van onze collega activisten bij de organisatie van de conferentie willen betrekken. Ten eerste omdat we hopen dat veel mensen uit Nederland aan de conferentie zullen deelnemen. Ten tweede omdat we hulp nodig hebben voor- en tijdens de conferentie.

Hulp wordt gevraagd bij het uitvoeren van de volgende taken: verzorgen van publiciteit, het beheren van de conferentiepagina, het verzorgen van een dagelijkse conferentiekrant, het maken van (streaming) radio, werven van fondsen, samenstellen van een cultureel programma, het inrichten en beheren van een publieke werkruimte, het helpen van Rampenplan, vertaalwerk (zowel teksten als vergaderingen), het maken van een programmaboekje en reader voor conferentie, het faciliteren van bijeenkomsten en de inhoudelijke uitwerking en voorbereiding van de verschillende conferentieonderdelen.

De bijeenkomst begint om 14:00 met een korte presentatie (en discussie) over het PGA netwerk, de doelstellingen van de conferentie en de plannen tot nu toe. Na een korte pauze worden de verschillende werkgroepen waarbinnen de conferentie tot nog toe is voorbereid toegelicht. Nadat duidelijk is geworden wat mensen kunnen verwachten en op welke manier mensen kunnen meehelpen hopen we dat nieuwe mensen zich voor werkgroepen en bijbehorende taken op zullen geven. Om 18:00 zal er eten zijn. Na het eten kunnen concrete werkafspraken gemaakt worden.

Naast het meehelpen met de organisatie van de conferentie hopen we dat met PGA sympathiserende groepen, collectieven en organisaties zich gaan voorbereiden op de conferentie. We vragen hierbij nogmaals aan een ieder om de bij de conferentieoproep behorende vragenlijst (questionnaire) in te vullen en aan ons op te sturen. Deze vragenlijst is via diverse mailinglijsten verspreid.

Wanneer je van plan bent deel te nemen aan de bijeenkomst van 26 mei vragen we je dit z.s.m. aan ons te laten weten (ook i.v.m. eten). Wanneer je wel wilt helpen maar op 26 mei verhinderd bent zouden we dit ook graag van je horen.

Nog even op een rijtje:
tijd: 14:00
datum: Zondag 26 mei
plaats: Eurodusnie, Vrijplaats Boerhavelaan, Leiden.

Hopelijk tot zondag 26 mei!!

PGA werkgroep/Eurodusnie
Postbus 2228
2301 CE Leiden

conferentiewebsite

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)