Ga naar de inhoud

Oproep tot protest en ’tegentop’ over migratie in Parijs 17-18 oktober

Op 17 en 18 oktober zal in Parijs flink protest georganiseerd tegen het
nieuwe Europese (anti-)migratiebeleid. In de dagen daarvoor is in
dezelfde stad de EU-top over migratie (13-14 oktober) en even later
(van 20-21 oktober) is er de EU-Afrika top over "migratie en
ontwikkeling". Kritische bewegingen organiseren een tegentop,
demonstratie en concert.

3 min leestijd
Placeholder image


 
Meer informatie over dit alles (vnl Frans): http://www.despontspasdesmurs.org/

Een letterlijke vertaling van de tekst van de oproep:

Frankrijk heeft migratie uitgekozen als een van de speerpunten voor het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, dat in de laatste zes maanden van 2008 plaatsvindt.

De Raad van (ministers van) de Europese Unie zal op 13 en 14 oktober bijeenkomen in Parijs, met als doel het aannemen van een "Europees verdrag over migratie en asiel". Daarna zal de tweede Euro-Afrikaanse interministeriele conferentie plaatsvinden op 20 en 21 oktober, als vervolg op de eersere conferentie in Rabat in 2006.

Frankrijk is van plan om aan de Europese medelidstaten voor te stellen dat zij overeenkomsten aannemen op het gebied van een "gemeenschappelijk beheer van migratiestromen en ontwikkelingssamenwerking" als een model van onderhandeling gericht op selectieve immigratie, en van Zuidelijke landen vragen om hun burgers teruggestuurd te krijgen, evenals die van andere landen die via hun territorium zijn gereisd.

De organisaties die de oproep hebben ondertekend, zijn bezorgd over de behandeling die migratiestromen krijgen, die vooral gericht is op veiligheid en voor duizenden doden zorgt; en door de keuzes voor economisch beleid dat Afrikaanse landen ontwikkelingsmogelijkheden ontzegt. Zij lanceren deze oproep om de Afrikaanse en Europese civiele maatschappij een stem te geven.
Het is hoog tijd dat het onderwerp migratie en ontwikkeling echt gezien wordt als een gedeeld belang: dwz. belangen die gedeeld worden door de landen van oorsprong, door de landen waar migranten doorheen reizen, door de landen van bestemming, maar vooral ook door de migranten zelf.
Wij willen een ander Europa dan dat dat een fort aan het worden is en dat disproportionele maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen haar gebied binnenkomen en degenen die dat wel doen uitzet. Wij wijzen het systematiseren van detentiecentra en gedwongen terugkeer af.

Naar recept van de eerste non-gouvernamentele Euro-Afrikaanse conferentie over "migratie, vrijheid van beweging en fundamentele rechten", gehouden in Rabat in 2006, roepen wij op tot massale deelname, in Parijs op 17 en 18 oktober 2008, om een andere visie op migratie uit te helpen dragen en een ander soort relatie tussen de Europese Unie en Afrika en dde rest van de wereld.
Wij zullen de tweede non-gouvernamentele Euro-Afrikaanse conferentie houden en een grote manifestatie organiseren om een ander Europees beleid te eisen, en een groot concert beleven.
Meer informatie is te vinden op de website: www.despontspasdesmurs.org/

In Nederland zal oa. All Included met dit project bezig gaan.

Op vrijdag-avond 3 oktober (20.00 uur Plantage Doklaan 10 Amsterdam) zal er een informatie-bijeenkomst over de uitkomst van het Europees Social Forum zijn, waar een aantal internationale campagnes zal worden gepresenteerd. Daar zal ook meer informatie over de tegentop in Parijs gegeven worden en over migratie-activiteiten in Nederland.
(meer info op https://www.globalinfo.nl )