Ga naar de inhoud

oproep om de G8 (UK juni 10-18) te stoppen

(English version at bottom) Komende maand juni zullen de leiders van de G8 (de rijkste landen van de wereld) in Noord-Ierland bijeenkomen. Terwijl de economische crisis om zich heen slaat, en de planeet in brand staat, vieren de ondernemersbazen en hun politici ‘business as usual’. Kapitalisme: een systeem dat de grote meerderheid moordt, uitbuit en kleineert ten behoeve van de winst van een minderheid.

4 min leestijd
cropped-stopg8small

Van 10-18 juni organiseren we een week van acties en manifestaties in Londen. Londen is het centrum van het mondiale kapitalisme. De multinationals, banken, hedge funds en miljardairs die onze wereld plunderen hebben namen en adressen. Die zitten in de glazen torens in de City en achter naamloze deuren in Mayfair en Knightsbridge. Londen is het witwashol van dictators, de speelplaats van de superrijken. Maar Londen is ook onze stad. Een stad van hoop, verzet en strijd.

Kapitalisme is ons aan het doden. Werkloosheid, bezuinigingen en de opkomst van fascisme in het “westen”. Armoede, kolonialisme, brute uitbuiting in de “Derde Wereld”. Oorlog en hongersnood voor winst. Private gevangenissen, politiecontroles, straatcamera’s om ons angstig en gecontroleerd te houden. Leven ontdaan van inhoud en schoonheid, en onze dromen en waardigheid in de verkoop.

Ontwijk het niet. Wacht niet af. Voor onze vrienden en geliefden, voor onze gemeenschappen, voor onze planeer, voor alles dat ze ons proberen af te nemen. De tijd is nu. Laten we bijeenkomen en strijd leveren. Een gemeenschappelijke strijd.

Schaar je bij ons op straat:

11 juni: Grote actiedag in centrum Londen.

17-18 juni: G8-top, Enniskillen, Noord-Ierland.

10-18 juni: Week van acties, debatten, bijeenkomsten, films, spellen, concerten en meer, overal in Londen en daarbuiten.

#stopg8

network23.org/stopg8

stopg8@riseup.net

—————————————

(Toevoeging:

 

Hoe zit het dan met de top in Enniskillen?

Wij zijn van mening dat elke actie op de G8-top in Enniskillen lokaal moet zijn begonnen. Het StopG8 netwerk zal een lokaal georganiseerde mobilisatie ondersteunen. Voorlopig houden we het einde van de week vrij. We houden je op de hoogte zodra er meer informatie beschikbaar is.

Als je naar London wilt komen:

Er zijn samenkomsten en slaapruimtes beschikbaar voor mensen die naar Londen reizen voor de actieweek die gehouden wordt van 10 tot 18 juni. Wij verwelkomen iedereen die betrokken wil zijn bij de (internationale) mobilisatie voor de actieweek in Londen.

Om mee te doen en met ons in contact blijven, kun je nu lid worden van de Stop G8 Internationale mailinglist. Deze is open en iedereen is welkom om lid te worden, je hoeft alleen maar naar deze pagina te surfen en je aan te melden op: https://lists.riseup.net/www/info/stopg8international

We hebben ook vertalers nodig om deze informatie beschikbaar te maken in zoveel mogelijk talen. Als je wilt meehelpen vertalen, wordt dan nu lid van de vertalings-mailinglist van het stopg8 netwerk,

en surf naar : https://lists.riseup.net/www/info/stopg8translations en meld je aan.

Toevoeging 2:

Het netwerk werkt op basis van de PGA-hallmarks (dwz: openlijke verwerping van kapitalisme, erkenning dat verschillende strijdmethodes naast elkaar mogelijk zijn, consensus besluitvorming)

——————————–

 

Call out to stop G8 UK June 10-18

This June the leaders of the G8 (the world’s richest countries) are meeting in Northern Ireland. As economic crisis bites, and the planet burns, the bosses and their politicians are celebrating business as usual. Capitalism: a system that kills, exploits, and degrades the many for the profit of a few.

On June 10-18 we are organising a week of action and events in London. London is at the heart of global capitalism. The corporations, banks, hedge funds, and billionaires looting our world have names and addresses. They are in the glass towers of the City, and behind unmarked doors in Mayfair and Knightsbridge. London is the money-laundering den of dictators, the playground of the super-rich. But London is our city too. A city of hope, resistance, and struggle.

Capitalism is killing us. Unemployment, cuts, and the rise of fascism in the “West”. Poverty, colonialism, brutal exploitation in the “Third World”. War and famine for profit. Private prisons, police checks, CCTV to keep us scared and controlled. Life robbed of meaning and beauty, our dreams and our dignity for sale.

Don’t ignore. Don’t wait. For our friends and loved ones, for our communities, for our planet, for everything they’re trying to take from us. The time is now. Let’s come together, and fight. One common struggle.

Join us on the streets.

June 11: Big day of action in Central London.

June 17-18: G8 Summit, Enniskillen, North of Ireland.

June 10-18: Week of actions, talks, meet-ups, films, games, concerts, and more, all over London and beyond.

#stopg8

network23.org/stopg8

stopg8@riseup.net