Ga naar de inhoud

Oproep door de Alliantie D19-20 tot protestacties op Eurotop 19 december 2014

Transatlantisch Partnerschap: nog meer besparingen, nog minder democratie

Stop TTIP, CETA, TISA,…

alliantieD19-20 Voor een Sociaal, Ecologisch en Democratisch Europa

Tegen alle vormen van soberheidsbeleid, op alle niveaus

Allen op straat in Brussel tijdens de top van staats- en regeringsleiders, op vrijdag 19 december 2014!

2 min leestijd

De nationale en Europese leiders houden niet op de bevolking te onderwerpen aan de eisen van de aandeelhouders en multinationals. Hun soberheidspolitiek wordt steeds brutaler. De meeste nationale besparingsprogramma’s zijn de uitvoering van Europese aanbevelingen in het kader van het Begrotingsverdrag dat de lidstaten hebben goedgekeurd. Dat leidt ons naar een recessie en een sociale achteruitgang van formaat. Ook de geheime onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden zijn er getuige van dat ze ons de winstlogica van de multinationals willen opdringen, ten koste van een sociaal, ecologisch en democratisch Europa.

Wij roepen alle organisaties en individuen op om van 19 december 2014 een actiedag te maken waarin we onze strijd bundelen. Laat ons op straat komen om de regeerders eraan te herinneren dat het algemeen belang niet dat is van de multinationals en de lobbies, en dat een beleid gericht tegen de bevolking onmogelijk democratisch kan zijn. Alleen een waarachtig sociaal en democratisch Europa zal kunnen inspelen op de maatschappelijke noden van de bevolking, en een welvarende toekomst garanderen voor allen, met inachtname van de grenzen die de planeet ons stelt. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan dit soort topbijeenkomsten van afbraakpolitiekers!

Laat ons de straten van Brussel bezetten op vrijdag 19 december. De Alliantie D19-20 zal er zijn. We roepen alle bewegingen, organisaties en samenwerkingsverbanden op om daaraan mee te werken en een zo massaal mogelijke actie uit te bouwen!

Hun winsten zijn de vrucht van onze arbeid die ze zich toeëigenen.

Europa, dat zijn wij !

Voor kwaliteitsvol onderwijs, werk en voedsel, voor degelijke openbare diensten en een leefbare omgeving: weg met TTIP, het ‘Transatlantisch Partnerschap’ !

Stop de budgettaire bezuinigingen!

Wij moeten de bankencrisis niet betalen!

Website D19-20