Ga naar de inhoud

Oproep: Blockupy Frankfurt

Verzet in het hart van het Europese crisisregime.

31 mei en 1 juni

5 min leestijd
blochupyfotoberlijn

(Duitstalige origineel: http://blockupy-frankfurt.org/213/aufruf-blockupy-frankfurt/)

Wij (*) roepen opnieuw op tot Europese dagen van protest in Frankfurt am Main tegen het crisisregime van de Europese Unie. Op 31 mei en 1 juni 2013 willen wij het verzet tegen het verarmingsbeleid van regering en Trojka – de ECB, de EU-commissie en het IMF – naar een van de centra van het Europese crisisregime brengen: naar de zetel van de Europese Centrale bank (ECB) en van vele Duitse banken en bedrijven – degenen die van dit beleid profiteren.

De programma’s van verarming en privatisering, die al tientallen jaren geleden aan de landen in het mondiale Zuiden werden opgedrongen, zijn nu in Europa aangekomen. De Duitse Agenda 2010 was maar een model voor dat wat nu in noch dramatischer omvang in Zuid-Europa doorgevoerd wordt. Deze verpaupering zal – ook hier – nog heviger worden als wij ons niet verzetten: de verdere afbraak van sociale en democratische rechten. Daarmee moeten de vermogens en winstquota van de rijke groepen behouden blijven en door de verlaging en precarisering van loonarbeid moet de “economische concurrentiekracht” van Duitsland en (Kern-) Europa vergroot worden op de kapitalistische wereldmarkt..

Samen met de mensen in het Zuiden van Europa zeggen wij: “Don’t owe, won’t pay!” (Wij zijn niets schuldig, wij betalen niets!) en verzetten wij ons ertegen, dat de sanering van het kapitalisme in Europa over de ruggen van loonafhankelijken, van werklozen, gepensioneerden, migranten en jongeren uitgevoerd wordt. Wij weigeren elke medeplichtigheid met het Duitse (en Nederlandse, vertaler) crisisbeleid, dat niet alleen rampzalige gevolgen heeft voor de levensomstandigheden van de mensen in het Zuiden van Europa, maar ook hier de sociale tweedeling steeds verder opvoert. Daarom strijden we ook tegen die hier reeds doorgevoerde en in nog grotere vorm dreigende achteruitgang van de levens- en arbeidsomstandigheden, die ook nog eens ongelijk verdeeld zijn over de geslachten en daarmee de verschillen op dat gebied verscherpen. Bij ons behoren initiatieven tegen huurverhogingen, gemeentelijke verarming en pesterijen bij arbeidsbureaus, tegen uitzettingen en slechte omstandigheden van migranten.

Steeds weer wordt geprobeerd ons te verdelen, bijvoorbeeld met de boodschap dat “we al genoeg aan de Grieken gegeven hebben”. Maar geen Griekse en geen Griek is geholpen, het zijn veel eerder de banken en bedrijven die hun opbrengsten gered hebben. Wij verzetten ons tegen de poging om met zulke nationalistische redeneringen arbeiders, werkelozen en precairen in Duitsland (Nederland, vert.) in Italië, Portugal en Frankrijk of andere landen tegen elkaar op te hitsen. Wij verzetten ons in het bijzonder tegen alle (neo0fascistische tendensen, optochten en manifestaties. Wij verzetten ons ook tegen elke reactionaire of racistische uitleg van de crisis, ongeacht of die nu van “boven of van beneden” komt – ongeacht of die in antisemitische, moslimvijandige of tegen ‘zigeuners’ gerichte vorm is.

Wij zijn deel van internationale bewegingen die zich sinds vele jaren tegen aanvallen op ons leven en onze toekomst verzetten, voor sociale rechten en alternatieven strijden en nieuwe vormen van democratische organisatie en solidaire economie ontwikkelen. Wij verzetten ons tegen de autoritaire uitvoering van bezuinigings- en hervormingspakketten, die uitermate tegengesteld zijn aan democratische principes, en maken ons sterk voor democratisering op alle onderdelen van het leven. Wij verzetten ons tegen het doorvoeren van economische belangen met behulp van oorlog en wapenverkoop. Wij verzetten ons tegen het kapitalistische economische model, dat gebaseerd is op wereldwijde uitbuiting en noodzakelijkerwijs armoede en sociale ongelijkheid veroorzaakt en de natuur op systematische wijze schade berokkent. Wij brengen ons protest, onze burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet naar de zetel van de profiteurs van het Europese crisisregime in Frankfurt am Main. Wij laten ons niet terugschrikken door politieoptreden en justitiële repressie die bewegingen op vele plaatsen wereldwijd en ook ons treft, maar we beantwoorden die met grensoverschrijdende solidariteit.

Laten we onze solidariteit zetten tegenover de politiek van de bezuinigingsdictaten! Laten we duidelijk maken: wij zullen niet toelaten dat de crisis verder op de ruggen van werkenden, werklozen, gepensioneerden, precairen, studenten, vluchtelingen en vele anderen afgewenteld wordt, hier niet en elders niet. De protestdagen van Frankfurt sluiten daarmee aan bij de wereldwijde protesten van afgelopen jaar, de protesten in het voorjaar in Brussel en elders, evenals de bewegingen voor een Alter Summit in Athene

Wij zullen demonstreren tegen het beleid van de bondsregering en de hele vier-partijen-coalitie en tegen het beleid van de ECB, de EU-commissie en het IMF. Wij zullen de ECB blokkeren. Wij zullen de openbare plekken in de economische en financiële metropool Frankfurt bezetten – wij zijn BLOCKUPY

————————-

* Blockupy is een landelijk verbond waarin talloze groepen, organisaties en individuele activisten samenwerken. Wij zijn actief in uiteenlopende sociale en politieke groepen of stromingen. Tot dusver zijn betrokken activisten van Attac, vakbonden, antiracistische netwerken, partijen als Die Linke, Occupy-activisten/s, werklozenverbanden, studentengroepen, Noord-Zuid-groepen, Vredes- en milieu-initiatieven, de Linksjugend [‘solid’], Grüne Jugend, alsook links-radicale verbanden zoals de Interventionistische Linke en het verbond Ums-Ganze.

———————–

Vertaling: globalinfo.nl

Op zondag 10 maart is er een bijeenkomst in Utrecht (15:00 Rooie Rat) om deelname vanuit Nederland te bespreken