Ga naar de inhoud

Oproep 17 april: bevrijd de boeren van de vrijhandelsakkoorden

MERCOSUR, CETA, JEFTA : een zekere dood. Grote betoging op dinsdag 17 april 09.00 Rondpoint Schuman – Brussel

4 min leestijd

(vertaling van oproep La Via Campesina op Internationale boerenstrijddag). (Uw paasdonatie aan globalinfo.nl zie hier)

Op 17 april 1996 werden 19 landloze boeren doodgeschoten door een particuliere militie in Eldorado do Carajas, deelstaat Para, Brazilië. Hun misdaad: de bezetting van de braakliggende grond van een rijke grootgrondbezitter.

Deze ongestrafte moord blijft in het geheugen gegrift van de boerenorganisaties van La Via Campesina, waardoor het de werelddag van de boerenstrijd werd. Schendingen van de fundamentele rechten van boeren, wordt dagelijks nog versterkt door vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) die alleen rechten aan multinationals geven.

Het zijn handelsovereenkomsten die grote particuliere investeerders veiligstellen, met hun honger naar land, zaden, water, bossen, minerale hulpbronnen, landbouwgrondstoffen, boerenkennis, die de race naar lagere inkomens veroorzaken. … Met behulp van particuliere arbitragehoven. onafhankelijk van de gebruiken, regels en wetten van elk land;

De vrijhandelsovereenkomst waarover momenteel wordt onderhandeld tussen de EU en de Mercosur * is zo’n voorbeeld. In de naam van een illusoire “vrije en onvervalste concurrentie” wil deze vrijhandelsovereenkomst importvolumes in de EU opleggen zonder douanerechten: 100.000 ton rundvlees en 90.000 stuks pluimvee, onder andere. Een fatale slag voor ons, kleine en middelgrote Europese boeren die zich al in een crisissituatie bevinden.

De economische partnerschapsovereenkomst EU-West-Afrika, als deze op een dag in werking treedt, is een ander treffend voorbeeld. Het zal het vermogen van West-Afrikaanse landen om hun markten te beschermen tegen import van gevoelige landbouwproducten, waaronder melk, sterk verminderen. Dit kan een fatale slag zijn voor de melkproducenten in de regio. Bovendien geeft de wens van de Europese Commissie om te onderhandelen over een vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland, ’s werelds grootste melkexporteur, aan dat de ambitie van de Commissie niet is om ook de belangen van Europese producenten te behartigen.

Deze overeenkomsten, zoals ook de CETA, TAFTA en andere vrijhandelsovereenkomsten waarover door de EU is onderhandeld, generaliseren ook sociale en milieudumping: de uitbreiding van de landbouwindustrie ten koste van landbouwgemeenschappen, met zijn schadelijke gevolgen voor de rechten van boeren, ontbossing , monoculturen en de consolidatie van GGO’s.

Deze overeenkomsten brengen de consument ook in gevaar door het voorzorgsbeginsel aan te vallen en niet-tarifaire belemmeringen, zoals voedselveiligheidsnormen, waarvoor maatschappelijke organisaties over de hele wereld veel moeite hebben gedaan om erkenning te krijgen.

De boeren en boerinnen van de wereld zijn de eerste slachtoffers van het beleid van “vrije handel”, ze zijn de aanpassingsvariabele en de onderhandelingsmunt van de lopende onderhandelingen. Met La Via Campesina verwerpen ze vandaag een hectische race om meer te produceren tegen de laagste kosten. Europa, dat niet in staat is om een onrechtvaardig en onwettig gemeenschappelijk landbouwbeleid grondig te hervormen, om een fatsoenlijk inkomen te garanderen voor alle arbeiders op aarde, om het milieu en het klimaat te beschermen, beweert deze uitdagingen op te lossen door te exporteren. Het is hoog tijd om dit bedrog aan de kaak te stellen en voedselsoevereiniteit op te leggen.

Bevrijd onze boeren van vrijhandel !!

Fokkers, boeren, boeren, burgers, sluiten zich dinsdag 17/04 in Brussel aan tegen de EU-Mercosur-overeenkomst en andere schadelijke overeenkomsten !!

Om deel te nemen aan deze mobilisatie of je eigen acties # 17 april te berichten, schrijf naar info@eurovia.org

(* Argentinië, Brasilië, Paraguay en Urugua)

Hieronder staan verklaringen van ECVC-leden over de lopende onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst EU-Mercosur: