Ga naar de inhoud

Oprichting Tax Justice NL

Vandaag
vindt de officiële lancering plaats van Tax Justice NL, een nieuw netwerk van
Nederlandse maatschappelijk organisaties. Tax Justice NL zet zich in voor een
rechtvaardig en eerlijk belastingssysteem dat bijdraagt aan internationale
ontwikkeling. Het netwerk richt zich daarbij op de rol van belastingparadijzen,
belastingconcurrentie tussen landen en op innovatieve financieringsmechanismen
voor ontwikkelingssamenwerking.

2 min leestijd
Placeholder image

Volgens
het SOMO rapport "The Netherlands: A Tax Haven?" is Nederland een
belastingparadijs voor multinationals. Door zich te vestigen in ons land kunnen
buitenlandse bedrijven gebruik maken van gunstige fiscale regelingen en
opbrengsten wegsluizen zonder daar de normale belasting over te betalen in het
land van herkomst. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van hoge rentebetalingen aan
een financieringsmaatschappij, maar ook in de vorm van royalties. Francis
Weyzig, onderzoeker van SOMO: "Van alle buitenlandse directe investeringen
wereldwijd loopt 13% via Nederland. Andere landen, ook ontwikkelingslanden,
lopen daardoor belastinginkomsten mis. Tax Justice NL neemt dit soort nadelige
gevolgen onder de loep."

Tax
Justice NL vindt het tevens hoog tijd dat er naast campagnes voor schuldenkwijtschelding,
betere handelsvoorwaarden en verhoging van de nationale budgetten voor
ontwikkelingssamenwerking wordt gezocht naar alternatieve bronnen van
financiering. Miranda Broersen van Oikos: "Om de Millennium Development
Goals te halen zijn per jaar miljarden euro's extra nodig voor
ontwikkelingshulp. Belasting op bijvoorbeeld valutatransacties kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren, zonder internationale financiële markten te
belemmeren."

De
officiële lancering van Tax Justice NL vindt vandaag plaats om 17.15 in de
Idazaal in Den Haag. De pers is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 's Avonds
is er een publieksdebat met als titel "Belastingparadijzen: Wie betaalt de
rekening?". Tijdens dit debat discussiëren Tweede-Kamerleden Paul Tang
(PvdA), Jules Kortenhorst (CDA), Ewout Irrgang (SP) en Mart van de Ven
(voorzitter commissie belastingen VVD) over de gevolgen van belastingontwijking
voor ontwikkelingslanden en welke rol Nederland hierbij speelt.

Voor
meer informatie zie: www.taxjustice.nl

E-Mail:
communication@somo.nl Website: http://www.somo.nl