Ga naar de inhoud

Open brief PINK en DWARS Behoud Lutkemeer

Een open brief van de jongerenorganisaties Dwars en Pink! over de Lutkemeer, waarover de Amsterdamse gemeenteraad komende dagen het oordeel velt.

3 min leestijd

Deze woensdag vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over het bebouwen van de Lutkemeerpolder, de laatste biologische landbouwgrond van onze stad. Omdat wij geen vertrouwen hebben in de visie van het college roepen wij, jonge politieke Amsterdammers van DWARS Amsterdam, PINK! Noord-Holland en Jongeren Milieu Actief, de gemeente Amsterdam en de andere aandeelhouders van de Schiphol Area Development Company (SADC), te weten Schiphol Group, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer op om het bebouwen van de Lutkemeerpolder te heroverwegen.  

De Lutkemeerpolder is een prachtig groengebied met historische waarde tussen Osdorp de Aker en Schiphol. Twintig jaar geleden, toen veel van ons nog onze eerste stappen moesten zetten en klimaatverandering nog niet hoog op de politieke agenda stond, is besloten om hier een bedrijventerrein te vestigen. Binnen die twintig jaar zijn wij niet alleen opgegroeid, maar is de noodzaak van verantwoordelijk milieubeleid en de rol hierin van lokale voedselproductie en landbouw, langzaam doorgedrongen. De coalitie erkent dit ook in het coalitieakkoord, waar bijvoorbeeld te lezen is dat de stadslandbouw zal worden bevorderd.

Meerdere instanties, van politieke partijen, tot milieu- en landbouworganisaties hebben zich al geuit tegen de verdere bebouwing van de Lutkemeerpolder. Het argument dat er grote vraag is voor bedrijventerreinen in de buurt van Schiphol is ongegrond. Projectontwikkelaar SADC heeft al vijftien jaar de grootste moeite om het naastgelegen bedrijventerrein Lutkemeer 1 vol te krijgen. De norm dat bedrijvigheid op SADC-kavels een link moet hebben met Schiphol is daarom eerder al losgelaten. Nadat er zand over de akkers gegooid is zal deze grond niet meer worden dan een speculatiemiddel voor buitenlandse beleggers. Verder is het argument van de SADC dat het zal gaan om een “circulair” bedrijventerrein lachwekkend: bouwen op vruchtbare grond kan immers per definitie niet circulair zijn.

De handen in de lucht gooien en stellen dat het hier gaat om een gemaakte afspraak is bovendien vreemd, aangezien de gemeente de mogelijkheid heeft best veel invloed uit te oefenen. De gemeente is namelijk voor de helft aandeelhouder in de grondeigenaar GEM en voor een kwart van de projectontwikkelaar SADC. De SADC is zelf nota bene opgericht door omringende gemeentes en de provincie om zeggenschap te hebben over de bestemming van deze grond en bezit op zijn beurt weer de andere helft van de aandelen van de GEM.

Er is in de laatste twintig jaar veel veranderd in de wereld en het lijkt ons sterk dat de argumenten van toen nog steeds logisch zijn met de kennis van nu. Tot dusver is de discussie echter gelimiteerd tot het “wanneer” en “waar” van bebouwing. In plaats daarvan willen wij, voordat de raad deze historische grond in een levenloze zandvallei verandert, een onderzoek zien waaruit duidelijk blijkt hoeveel het de stad zal gaan kosten (of opleveren) om deze grond te behouden. Aangezien de Lutkemeerpolder onder Amsterdam valt achten wij het de rol van onze gemeente om de andere aandeelhouders hiervoor bijeen te roepen en de SADC om hiervoor de raad de ruimte te geven. Verder roepen wij op om tijdens dit onderzoek een langetermijnvisie te hanteren, waarbij de enorme economische en ecologische waarde van biologische landbouwgrond, evenals de waarde van de lokale biodiversiteit, het landschapsbeeld en de sociale functie eerlijk worden meegewogen.

————-

Meer informatie op de website van Behoud Lutkemeer Vanmiddag (woe 21 november) wordt er door de Commissie Ruimtelijke Ordening gesproken over het lot van de Lutkemeer en de Biologische boerderij de Boterbloem. Er wordt om 12.30 verzameld bij de Dokwerker, en om 13.30 uur begint de commissievergadering. Meer informatie daarover hier