Ga naar de inhoud

Ontwikkelingslanden keren zich tegen ACTA

Tijdens een vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben India en China zich uitgesproken tegen het Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA. Zij ontvingen steun van andere ontwikkelingslanden. Volgens India zal ACTA onder andere de toegang tot medicijnen en klimaattechnologie beperken.

2 min leestijd
Placeholder image

(Dit bericht verscheen oorspronkelijk op de website van vrijschrift)

Achter gesloten deuren onderhandelen de Europese Unie, Verenigde Staten, Japan, Canada en enkele andere regeringen over ACTA. ACTA zal nieuwe regels bevatten voor de handhaving van auteursrechten, merkenrechten, octrooien en andere exclusieve rechten. Maatschappelijke organisaties wijzen er op dat ACTA niet tot namaak beperkt blijft.

India produceert veel generieke essentiële medicijnen, bijvoorbeeld tegen AIDS. Deze worden in ontwikkelingslanden gebruikt. Medicijnen die in India en bijvoorbeeld Brazilië niet geoctrooieerd zijn, kunnen tijdens doorvoer in de EU in beslag genomen worden, hoewel ze hier niet op de markt komen. De Nederlandse regering is tegen deze inbeslagnames. Toch tracht de EU via ACTA deze “in transit” regels wereldwijd in te voeren. Deze regels vormen volgens India een bedreiging voor de toegang tot medicijnen en klimaattechnologie.

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: “ACTA kan dodelijker blijken dan de malariamug. In de jaren 90 vielen er in Africa miljoenen doden door AIDS. De pharmaceutische industrie verkocht AIDS medicijnen in Africa voor hogere prijzen dan in de VS. Maatregelen van Mandela om zijn bevolking te beschermen leidden uiteindelijk tot de WTO Doha verklaring. De Doha verklaring staat ontwikkelingslanden toe goedkope generieke medicijnen te maken. Met ACTA tracht de pharmaceutische industrie de Doha verklaring te ondermijnen. Zij schilderen levensreddende generieke medicijnen af als namaak.”

India is een verklaard tegenstander van ACTA vanwege de handelsbeperkingen die ACTA met zich mee zal brengen. India wees ook op de bedreiging die ACTA vormt voor de verspreiding van groene technologie, nodig om klimaatverandering te bestrijden. Volgens een analyse van de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) zal de strijd tegen klimaatverandering gehinderd gaan worden door massale portefeuilles van triviale octrooien, frivole rechtszaken, hinderen van vervolg-innovatie en hoge transactiekosten. Volgens de FFII zal ACTA deze problemen verergeren.

Ante Wessels: “De strijd tegen AIDS lijkt verloren door gebrek aan geld. Hetzelfde kan met de strijd tegen klimaatverandering gebeuren. De WTO TRIPS overeenkomst uit 1994 laat al weinig ruimte om deze problematiek aan te pakken. ACTA is ronduit een kardinale vergissing.”

== Links

Agenda ACTA onderhandelingen 28 juni – 2 juli 2010:
(link)

Verklaring India tijdens vergadering Wereldhandelsorganisatie:
http://keionline.org/node/864

WTO rapport over de vergadering:

ACTA restricts developing economies, India tells WTO

FFII analyse.

Trading Away Access to Medicines.

Bits of Freedom

Vrijschrift

== Contact

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063