Ga naar de inhoud

Ontwikkelingen op de WTO-top op donderdag 15 december

Samenvatting van de ontwikkelingen van de WTO-onderhandelingen op donderdag 15 december, en een NGO-verklaring waarin de vloer aangeveegd wordt met het “Ontwikkelingspakket” van de EU.

9 min leestijd
Placeholder image

Nieuwe concept ministerstekst in de maak

Hoewel de onderhandelingen op deze derde dag van de WTO-top nog steeds vast zitten, worden er pogingen ondernomen om de concept-ministerstekst op verschillende punten aan te scherpen en aan te passen. Op verzoek van Lamy leverden verscheidene lidstaten nieuwe tekstvoorstellen aan voor landbouw, NAMA, en Ontwikkeling, welke tot in de vroege uurtjes van de vrijdag in een ‘Greenroom’-bijeenkomst bediscussieerd werden. Een van de gepresenteerde tekstvoorstellen is een nieuwe opzet voor tarief- en quotavrije markttoegang voor alle LDCs (maar met een klein aantal productuitzonderingen).

Ondertussen doemen er ‘ernstige breuklijnen’ op tussen bepaalde staten over de voortgang bij diensten. Een tekstvoorstel van een groep ontwikkelingsstaten voor de Services-bijlage is strijdig met een aantal ‘ondergrenzen’ van de EU. Een blokkade voor diensten kan volgens sommigen uitgroeien tot een belangrijke obstakel voor consensus in Hong Kong.

Lamy vraagt om nieuwe tekstvoorstellen

Op basis van een ‘Greenroom’vergadering, woensdagavond laat, maakte Lamy een lijstje van 13 deelpunten voor landbouw en 9 voor NAMA die naar zijn verwachting kunnen leiden tot toespitsing van de concept-ministerstekst. Vervolgens vroeg hij de ongeveer 25 uitgenodigde ministers om aanvullingen/wijzigingen voor te stellen op grond van die lijstjes. De ‘facilitator’ voor Ontwikkeling vroeg de selecte groep van lidstaten om met nieuwe tekstvoorstellen voor Tarief- en quotavrije markttoegang voor LDCs naar voren te komen.
Het idee is dat de herzieningsvoorstellen zo snel mogelijk door de ‘facilitatoren’ geïntegreerd worden in de oorspronkelijke concepttekst en bijlagen; mogelijk wordt het resultaat vrijdag al besproken.
Toch gaat het allemaal niet zo voortvarend zoals blijkt uit het feit, dat tijdens de Heads of Delegations-bijeenkomst van donderdagavond bij de lidstaten aangedrongen werd om haast te maken met het indienen van de herzieningsvoorstellen. Ook bij NAMA lukte het niet zo best en de voorzichtige conclusie is dat de partijen zich op beide terreinen ingegraven hebben.

G90-alternatief voor dienstenbijlage

De G-90 (waaronder de Afrikaanse Unie, de LDCs en de ACP-staten) presenteerden op donderdagavond een alternatief voor de dienstenbijlage van Lamy cs. De tekst, die voortbouwt op een eerder ingediend voorstel van de ASEAN-staten, haalt heel wat uit die bijlage overhoop, met name daar waar het de positie van de ontwikkelde staten bevoordeelt.

Eerder die dag meldde een onderhandelaar uit een ontwikkelingsstaat, dat de EU, de VS, maar ook Lamy “enorme druk” hadden uitgeoefend op bepaalde G90-staten tijdens informele onderonsjes om hen ervan te weerhouden de oorspronkelijke dienstenbijlage te amenderen ! Zo had de EU in bilaterale gesprekken gewaarschuwd dat er geen Ministeriële Verklaring zou komen als de bijlage verzwakt zou worden. De diplomaat gaf verder aan dat de EU ‘diensten’ gebruikte als breekijzer om geen belangrijke toezeggingen te hoeven doen op landbouwgebied.
Pascal Lamy had hen ingefluisterd dat verzoeken tot wijziging van de bijlage de hele topontmoeting in Hong Kong in gevaar kan brengen… Diplomaten van de VS hielden ondertussen een belsessie om de thuisbases van de WTO-diplomaten en ministers te vertellen dat hun afgevaardigden in Hong Kong niet moeten vasthouden aan tekstuele veranderingen [1].

Een EU official gaf donderdagochtend aan dat de EU een nog scherpere tekst voorstaat en zeker geen verzwakking kan accepteren. Als de ministers de dienstenbijlage niet zouden aannemen in Hong Kong, “dan zou de ministersverklaring vanuit oogpunt van ‘diensten’ nutteloos zijn.” Indonesië, de Filippijnen, Venezuela en Zuid-Afrika onderstreepten echter dat deze bijlage geen ‘overeengekomen’ tekst is en dat het voorbarig zou zijn die in deze vorm aan te nemen.

Eindatum exportsubsidies

De G20 benadrukte in een persconferentie dat het vaststellen van een einddatum voor exportsubsdies in Hong Kong haalbaar is. Het zou ook de inzet van de WTO-lidstaten bij de Doha Ronde duidelijk maken bij het publiek. Na uitgebreide discussie blijven de EU en Zwitserland tegen, zelfs als zo’n einddatum gekoppeld zou zijn aan einddata voor de andere vorman van exportsteun (voedselhulp, exportkrediet en handelsondernemingen van overheden).

Ontwikkelingspakket

Op donderdagavond werd in Greenroom-verband een nieuw voorstel gepresenteerd dat tarief- en quotavrije markttoegang mogelijk moet maken voor alle LDCs voor onbeperkte tijd (“hoewel niet formeel vastgelegd” [2]). Importerende lidstaten mogen een bepaald percentage van hun zelf ingestelde tarieflijnen uitzonderen (percentage wordt progressief verminderd). Er is geen implementatiedatum voorgesteld. Vrijdag zal hierover worden gediscussieerd.

Diplomaten uit ontwikkelingsstaten gaven aan dat zodra deze kwestie geregeld is de G20 en G90 andere ontwikkelingskwesties naar voren zullen brengen en dat ze geen genoegen zullen nemen met goede bedoelingen alleen.

Alternatief voorstel milieugoederen

India wees donderdag de zogenaamde ‘lijst’-benadering voor de onderhandelingen over milieugoederen af omdat de beoogde versnelde liberalisering van de items op zo’n lijst alleen ten goede zou komen aan de ontwikkelde staten. De lidstaat kwam met een alternatief dat uitgaat van een ‘project’-benadering waarbij markttoegang voor de relevante goederen en diensten voor een bepaald tijdsbestek wordt geopend na toestemming door een aangewezen nationale autoriteit.

Tonga, de 150ste WTO-lidstaat

Na de toetreding onlangs van Soudi-Arabië is nu ook Tonka lidstaat van de WTO geworden, en wel de 150e. De Zuid-Pacifische eilandstaat gaf aan het na uitvoerige weging van alle voors en tegens pros toch besloten heeft toe te treden ondanks een controversiele uitlating van Oxfam naar aanleiding van de langdurige en zware toetredingsprocedure. Niet-toetreding was “geen optie” ondanks de argumentatie van Oxfam dat toetreding tot de WTO zou leiden tot verarming. Vlak voor de Doha-top in 2001 besloot de – destijds – aspirantlidstaat Vanuata na een eveneens lang en zwaar proces af te zien van toetreding (“wegens technische redenen”).

Bron:
Bridges Hong Kong Daily Update, Issue 4, van 16 Dec 2005

Noten:
[1] Commentaar red.: dit bericht wordt ondersteund door uitlatingen van de handelsminister van de VS op een persconferentie op donderdag (BBC World tv, avond van de 15e). Hij denkt niet dat in Hong Kong díe besluiten zullen vallen die nodig zijn om tot een succesvolle afsluiting van de top te komen. (En suggereerde dat men net zo goed kan stoppen om op een later tijdstip weer verder te onderhandelen). Brinkhorst was reëler: hij verwacht dat men op zaterdagavond nog “hard aan het knokken zal zijn” (Radio 1, Met het oog op morgen, 15 dec.).
De schermutselingen die de VS en de EU voor de media opvoeren, zijn niet meer dan schijngevechten om de druk op te kunnen voeren. Het echte werk gebeurt tijdens de onderonsjes en via de telefoon, zo blijkt maar weer.
[2] Toevoeging van het Bridges-team.

WTO—zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp

NGOs laten niets heel van “Ontwikkelingspakket” van de EU.

Hong Kong/Brussels, 15 December – Europese NGOs hebben vandaag scherpe kritiek geuit op het “ontwikkelingspakket” dat de Europese Unie presenteerde op de Ministeriële Conferentie van de WTO in Hong Kong.

“Bedriegelijke Ontwikkeling – NGO-verklaring over EU-ontwikkelingspakket”
Persbericht Seattle to Brussels Network [1], van 15 december 2005

Het zogenaamde “Ontwikkelingspakket” dat de EU op tafel legde in Hong Kong is niets meer dan een rookgordijn en misleiding. De Unie probeert hiermee te verbergen dat – ondanks de retoriek – niet ontwikkeling maar de offensieve economische belangen van de ontwikkelde staten, vooral die van de EU, centraal staan bij de lopende onderhandelingsronde.

Het “Ontwikkelingspakket” leidt de aandacht af van de kwesties die werkelijk van spelen in Hong Kong: de drastische wijziging in de wijze van onderhandelen over GATS, de verwijdering van flexibiliteit en de introductie van nieuwe manieren om ontwikkelingsstaten onder druk te zetten om tegen hun eigen belang in te liberaliseren.

De EU gebruikt het “Ontwikkelingspakket” ook om de op de Unie gerichte aandacht af te leiden richting andere ontwikkelde staten. Het pakket bevat geen nieuw Europees aanbod.

Zes elementen spelen een rol bij de misleiding:

1. Tarief- en quotavrije markttoegang:
De LDCs hebben al tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt door het “Everything But Arms”-initiatief. De EU biedt hier niets nieuws.

2. Speciale en Gedifferentieerde Behandeling (S&DT) en Implementatie (IMP):
Met betrekking tot S&DT en IMP hebben de ontwikkelingsstaten in het totaal 170 verzoeken in de onderhandelingen naar voren gebracht, overeenkomstig hun behoeften en prioriteiten. In de afgelopen vier jaar zijn deze verzoeken echter voortdurend genegeerd en op dit moment staan er slechts een vijftal op de agenda in Hong Kong (en dan alleen nog met betrekking tot LDCs).

3. Toegang tot geneesmiddelen:
Het “slotakkoord” voor de toegang tot geneesmiddelen betreft de verbindendverklaring van een slechte en tijdelijke regeling die al jaren gelden goed geëvalueerd en verbeterd had moeten worden.

4. Aid for Trade:
Aid for Trade betreft geen nieuw aanbod. Toepassing ervan zou betekenen dat het geld onttrokken wordt aan andere Europese ontwikkelingsfondsen. De ter beschikkingstelling van het grootste deel van dat geld is gebonden aan voorwaarden van marktopening in het belang van de ontwikkelde staten. Aid for Trade is illustratief voor de geringe aandacht voor de werkelijke behoeften van ontwikkelingsstaten [2].

5. Erosie van voorkeursregelingen:
Dit probleem is vooral door de EU zelf gecreëerd. De Unie verzwakte de positie van de ACP-staten door in bilaterale overeenkomsten dezelfde voorkeursregeling aan te bieden aan andere staten [3], door het verhogen van technische standaards, en door het hervormen van de eigen landbouwsector.

6. Katoen:
Dit een geriefelijk thema voor de EU, omdat het hierbij voornamelijk gaat over de gevolgen van Noord-Amerikaanse katoensubsidies. Het leidt tevens de aandacht af van de manier waarop de Unie omgaat met bananen en suiker.

Bron:
– “EU NGOs slam development package of EU – Deceiving Development; NGO verklaring over EU ontwikkelingspakket,” persbericht Seattle to Brussels Network van 15 december 2005. Vertaling: Rob Bleijerveld

Noten:
[1] Het Seattle to Brussels Network is een netwerk van Europese maatschappelijke organisaties gericht op de ontwikkeling van een duurzaam, sociaal en democratisch controleerbaar handelssysteem. is meer informnatie.
[2] toevoeging van WTO.ZIP-redactie: zie ook: “Aid for Trade – Another empty promise,” waarin vertegenwoordigers van civil society en ontwikkelingsstaten andere ontwikkelingsstaten dringend verzoeken om de bedoelingen achter het ‘aid for trade’-pakket te doorzien. Diverse relevante verklaringen, waaronder die van de Zambiaanse WTO-ambassadeur.
[3] Waaronder: Mexico, Chili, Zuid-Afrika, Mediterrane staten, en Oost-Europese staten.

Beeldmateriaal
Filmpjes en foto’s zijn hier te vinden

En op nog veel meer plekken natuurlijk. Op Indymedia UK vind je een collage van foto’s: zie hier

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door WTO.Zip redactie.)