Ga naar de inhoud

Oakland politie botst met Occupy-demonstranten

Meer dan 300 arrestaties tijdens een anti-ontruimings/uitzettings demonstratie waarbij demonstranten probeerden lege gebouwen in de stad over te nemen.

8 min leestijd
oakland2

oaklandPolitie vuurde traangas en flitsgranaten tijdens de arrestatie van meer dan 300 mensen terwijl anti-Wall Street demonstranten probeerde gebouwen over te nemen, waaronder het stadhuis van Oakland, Californië (VS). Dit mislukte echter. Demonstranten van Occupy Oakland – de lokale groep voortgekomen uit Occupy Wallstreet – probeerde eerst het lege Henry J Kaiser conventie-centrum te bezetten op zaterdag, voordat ze probeerden het stadhuis over te nemen. Zij werden hierbij met geweld uit deze gebieden verwijderd door de politie.

Politiewoordvoerder Johnna Watson vertelde nieuwsbureau AFP dat er gedurende de gehele dag 3 politieagenten gewond* zijn geraakt, politievoertuigen zijn vernield en winkelruiten ingegooid. “We zullen hier nog tot in de avond onze handen aan vol hebben, voor zo lang het duurt” melde ze.

De meeste arrestaties vielen in één incident waarbij de demonstranten geketteld (omsingeld) werden door de politie in een stadsblok. Activisten vertelde Al Jazeera dat ze het YMCA-gebouw in die straat invluchtte om aan de arrestaties te ontkomen. Sommigen hebben via de achterdeur zichzelf in veiligheid kunnen brengen voordat de politie het gebouw binnendrong om de achtergeblevene te arresteren.

De politie van Oakland heeft al meerdere rechtszaken tegen zich lopen voor het gebruik van excessief geweld tijden protesten, waaronder een incident bij een massa-arrestatie in het einde van 2010 waarbij volgens de zaak 148 mensen ‘onwettig’ werden gearresteerd. Occupy Oakland had eerder deze week aangekondigd dat activisten voor onbepaalde tijd het vliegveld en winkels zouden sluiten en het stadhuis zouden overnemen als de stad hen niet zou toestaan om hen gebruik te laten maken van de leegstaande ongebruikte gebouwen.

De protestgroep werd op 25 oktober voor het eerst uit het park bij het stadhuis gezet nadat er schermutselingen waren met de politie. Zij hebben hierna echter hun protesten voortgezet. “een waanzinnige dag” last een entry op Occupy Oaklands Twitter-feed laat op zaterdag. “We zijn niet in de gebouwen gekomen, maar hebben gevochten alsof onze toekomst er van af hing”.

“Geïmproviseerde explosieven”

In een statement eerder op zaterdag zei de politie dat arrestaties plaats vonden toen demonstranten weigerden gehoor te geven aan vorderingen om weg te gaan waarop agenten werden belaagd met stenen en andere objecten.

De demonstratie, die vredig begon, bracht een geschatte 2000 mensen op de been die optrokken richting het te bezeten conventiecentrum dat een 5500 zittingen tellende zaal, conventieruimtes en een theater bevat. Eenmaal aangekomen probeerden demonstranten volgens mediaberichtgeving de hekken om het gebouw naar te halen en het gebouw te bezetten.

Een persbericht van de politie meldde dat de menigte “een politielinie aanviel op Oak Street en agenten bekogelde met flessen, metalen pijpen, stenen, spuitbussen en geïmproviseerde explosieven en fakkels” **. Nadat de demonstranten verspreid waren geraakt verzamelden zo’n 500 van hen zich en zette hun protest voort op het stadsplein. Hier werden Amerikaanse vlaggen verbrand op de trappen van het stadhuis en probeerden zij dit gebouw over te nemen.

“Als de politie bereid is om bezit boven mensen te stellen, denk ik dat het duidelijk is wat de stadautoriteiten hun prioriteiten zijn” vertelde Carla Orendorff, een student aan de universiteit van California Davis.

“Stop Oakland te gebruiken”

Nadat de incidenten zaterdagnacht eindigden hebben activisten van Occupy Oakland gezworen de straten terug te nemen en te proberen andere leegstaande gebouwen in gebruik te nemen op zondag. Zaterdag was de meest turbulente dag in Oakland sinds november, toen te politie met geweld het Occupykamp ontruimde.

Oakland was één van de steden waar de Occupy-protesten sinds het begin het sterkst en meest uitgesproken waren. De stad kwam in het spotlicht te staan nadat de politie met geweld honderden demonstranten die zich in tenten buiten het stadhuis bevonden ontruimde. Een verbitterde Burgermeester Jean Quan, die erg veel kritiek kreeg voor de politieoperatie van afgelopen herfst, riep de Occupy-beweging op “te stoppen Oakland te gebruiken als hun speeltuin”.

De Occupy-protesten tegen ongelijkheid en bedrijfsinvloed op de politiek in de VS*** begonnen afgelopen september in New York en verspreidde zich snel over het hele land. Eerder deze maand heeft een door de rechtbank aangewezen monitor een verslag uitgebracht aan de Federale Rechtbank dat zij zich “serieus zorgen maakt” over de manier waarop het (Oakland)departement met de Occupy-protesten om gaat.

* en één demonstrant
** de politie viel de demonstranten aan met knuppels, traangas, pepperspray, rubberkogels, flits- en granaten.
*** en wereldwijd

—————————————- originele engelse bericht Al Jazeera —————————————————————-

Oakland police clash with Occupy protesters
More than 300 arrested as anti-foreclosure demonstrators attempt to take over city’s vacant convention centre.
Demonstrators shielded themselves as police fired projectiles and chemicals during a confrontation [Reuters]

Police have fired tear gas and flash grenades while arresting more than 300 people as anti-Wall Street protesters tried but failed to take over downtown buildings, including the city hall, in Oakland, California. Protesters from Occupy Oakland – the local offshoot of Occupy Wall Street – first targeted the empty Henry J Kaiser convention center on Saturday, before trying to take over the city hall, but were forcibly removed from each area by police.

Police spokesperson Johnna Watson told the AFP news agency that throughout the day’s events three police officers had been injured, police vehicles vandalised and shop windows shattered. “We will be dealing with this into the evening, for as long as it takes,” she said.

The bulk of arrests occurred in one incident when protesters were kettled by police into a city block. Activists told Al Jazeera that they entered the YMCA building on that street in order to find an escape from arrest. Some managed to escape through back doors before police entered and detained those who were left.

The Oakland Police Department already faces numerous lawsuits for excessive force during protests, including for a mass arrest incident in late 2010 in which 148 people were arrested “unconstitutionally”, according to the lawsuit. Occupy Oakland had earlier announced a weekend “rise up festival” to be held in an unspecified empty building. It threatened the city, saying that activists would indefinitely shut down the airport, stop business at the port and take over city hall, if the city would not allow them to move into a building as planned.

The protest group had been ousted for the first time from its camp in a park outside the city hall building on October 25 after clashes with police, but has maintained regular protests ever since. “Amazing day,” read one entry on Occupy Oakland’s Twitter feed late on Saturday. “We didnt get in the building, but fought like our future depended on it.”

‘Improvised explosive devices’

In a statement from earlier on Saturday, police said the initial arrests took place when protesters ignored a dispersal order and assaulted officers with rocks and other objects. In-depth coverage of the global movement.

The demonstration, which started out peacefully, brought together an estimated 2,000 people, who marched towards the convention centre that includes a 5,500-seat arena, theater and event spaces. Once there, several protesters tried to tear down a fence and occupy the building, according to media reports.

The police press release stated that the crowd “charged a skirmish line at Oak Street and pelted officers with bottles, metal pipe, rocks, spray cans, improvised explosive devices and burning flares”. After the marchers were dispersed, about 500 of them regrouped and continued their protest at the city centre plaza, where some burned an American flag on the city hall steps and tried to take over the building.

“If the cops are willing to defend property over people, I think that shows where the city’s priorities are,” said Carla Orendorff, a student at University of California Davis.

‘Stop using Oakland’

After incidents ended on Saturday night, Occupy Oakland activists vowed to return to the streets and attempt to take over another vacant building on Sunday. Saturday was the most turbulent day of protests in Oakland since November, when police forcefully dismantled an Occupy encampment.

Oakland was among the cities with the largest and most vocal Occupy protests early on. The city came into the spotlight after police used force to move out hundreds of demonstrators who had set up tents outside city hall. An exasperated Mayor Jean Quan, who faced heavy criticism for the police action last autumn, then called on the Occupy movement to “stop using Oakland as its playground”.

The Occupy protests against inequality and corporate influence on US politics began last September in New York and quickly spread around the country. Earlier this month, a court-appointed monitor submitted a report to a federal judge that included “serious concerns” about the department’s handling of the Occupy protests.

—————————— Video Occupy Oakland 28 januari ——————————

http://youtu.be/5WEK6HgXBsQ ****

**** Russia-today is een staatmediabedrijf van de Russische staat. Neem dit bij de berichtgeving in acht

Democracy Now over het gebeuren