Ga naar de inhoud

NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!

De Bijstandsbond is 23 september de volgende campagne gestart: NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!

3 min leestijd

Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Daarom hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau:

WAT ER NU MOET GEBEUREN

 • Compensatie van de uit de hand lopende energieprijzen.
 • Geen afsluitingen van gas en elektra.
 • Huurbevriezing en zo mogelijk verlaging van de huren.
 • Garantie voor iedereen dat het basispakket van dagelijkse levensbehoeften kan worden verkregen ook als je het niet kunt betalen.
 • Hogere lonen en vaste banen inclusief inflatiecorrectie van de lonen tot aan modaal, en oppeling van pensioenen en uitkeringen.
 • Verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen naar 15 euro per uur.
 • Versnelde isolatie van woningen door woningbouwverenigingen en particulieren zonder verhoging van de huren.
 • Afschaffen eigen risico in de zorg

WAT ER STRUCTUREEL MOET VERANDEREN

 • De productie van energie reguleren en socialiseren.
 • Prioriteit voor betaalbare huurwoningen: huren die maximaal oplopen tot 20% van het netto inkomen, terugdringen marktpartijen in de woningsector en socialiseren van grote particuliere huizenbedrijven.
 • Bevriezen en reguleren van prijzen voor noodzakelijk voedsel en andere noodzakelijke levensbehoeften. Winsten afromen van de profiteurs van de inflatie.
 • Biologisch voedsel bevorderen en goedkoper maken ten opzichte van regulier voedsel.
 • Goed en goedkoop openbaar vervoer.
 • Meer zeggenschap aan de basis in politieke besluiten, economie en bedrijven.

WAT ER LOKAAL MOET GEBEUREN

 • Voorkomen dat gemeenten meewerken aan ontruimingen en afsluiting van gas en licht
 • Noodplan voor het onderbrengen van daklozen en vluchtelingen met en zonder papieren.
 • Gemeenten moeten de bevoegdheid krijgen leegstaande kantoorpanden en andere grote gebouwen te vorderen voor woonruimte.
 • Financiering van energieschulden uit de bijzondere bijstand.
 • Kleinschalige milieuvriendelijke goedkope voedselproductie aan de rand van de stad of dorp bevorderen (zoals in Amsterdam in de Lutkemeerpolder).
 • Verhoging van de langdurigheidstoeslag voor de minima en verhoging van de
 • Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) uit het fonds van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten.

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

https://bijstandsbond.amsterdam

Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp.

Bedankt!