Ga naar de inhoud

(Nog) Geen Marshall Plan voor Europa

De Nederlandse regering speelt al weken lang hard ‘meneer nee’ bij de besprekingen over het EU-beleid om de economische effecten van de coronacrisis op te vangen. Afgelopen avond is er weer een video-conferentie tussen de hoofden van de lidstaten op gestrand. Nu wordt er gemikt op een ‘top’ op 6 mei, over een Marshall Plan voor de EU. Sommigen voorspellen dat dit wel eens het einde van de EU zou kunnen betekenen.

3 min leestijd

Even wat snelle links en commentaar van onder andere Henry van Maasakker:

Zie The Guardian over de videotop van gisteren.

Nederland en Duitsland willen niets weten van gezamenlijk opvang kosten, en willen alleen steun geven in de vorm van leningen die terugbetaald moeten worden en dus de schuldenlast van zuidelijke landen enorm zullen vergroten.

“But Germany, Sweden, the Netherlands and other northern countries are wary of financial transfers, preferring loans. The divide between grants and loans has superseded the previous EU split between countries seeking jointly issued EU debt and those opposed – a divide that also loosely fell on north-south lines.”

(Maar Duitsland, Zweden, Nederland en andere noordelijke landen zijn op hun hoede voor financiële overdrachten en geven de voorkeur aan leningen. De kloof tussen subsidies en leningen heeft de vorige EU-verdeling tussen landen die gezamenlijk een EU-schuld willen uitgeven en landen die zich daartegen verzetten – een kloof die ook losjes op de noord-zuid-lijnen is gevallen – verdrongen.)

Gezien de opstelling van Nederland en Duitsland was er geen vooruitgang of akkoord te verwachten gisteravond al doen de Nederlandse media alsof dat wel zo is. Na 4 uur video-conferentie is de stekker er al uitgetrokken, zie link.

Dit levert dan ook de volgende vage officiële, Europese verklaring op.

Wat er op de achtergrond speelt, welke strategieën worden toegepast wordt in volgend Engelstalig artikel duidelijk.

Kenmerkend is ook het onderzoek/dossier van FTM waar de ECB gelden terecht komen, bovengenoemd artikel maakt duidelijk dat dit voor alle grote banken en multinationals in Europa geldt vandaar het bedrag van 3,4 biljoen Euro aan bail-outs! Lijkt op de analyse van Jack Rasmus over de FED die eveneens alle grote banken en multinationals in de VS uitkoopt!

The US central bank, the Fed, is desperately throwing trillions of dollars to bailout not only the banks and shadow banks (as in 2008-09) but the entire corporate-business non-financial sectors of the economy as well. It is a historic experiment. (bron)

Er circuleert op Internet een sheet van de Europese Commissie over de totale steun van de EU  tijdens de Corona-crisis te weten 3,4 biljoen. (dat is negen nullen)

Enda Mcnamara, publiteitsofficer van de Commissie heeft op zijn twitter-account deze sheet geplaatst

Zijn er inderdaad dezelfde maatregelen gaande zoals Jack Rasmus geanalyseerd heeft voor de VS in Europa? Ja maar je moet moeite doen om er iets over te vinden. In een EU nieuwsbrief staat bijvoorbeeld wat. je moet dan naar ‘economic affairs’ scrollen en dan kom je allerlei ECB maatregelen tegen. Zoals het opkopen van Junk bonds, het instellen van kredietlijnen voor centrale banken enzovoorts. Onder dit kopje vind je ook info over hoe het er in Europa economisch werkelijk voorstaat.

Het uitkopen of de bail out gaat kennelijk via de nationale overheden én via ECB en de nationale centrale banken en hierover wordt nauwelijks iets medegedeeld….Je ziet ontzettend veel opinie-stukken met allerlei beleidsvoorstellen van diverse auteurs maar heel weinig feitelijke informatie en analyses.

Een andere bron die informatie geeft op het niveau van de EU-landen is van de Brusselse economische denk tank Bruegel

Wordt (als het kan dagelijks) vervolgd

Zie ook de analyse van van Eric tussaint van CADTM in deze