Ga naar de inhoud

No Border Camp Rotterdam: Een interview

No Border Camps zijn sinds het jaar 2000 georganiseerd door mensen die het repressieve migratiebeleid in Europa (en later ook andere delen van de wereld, zoals de VS) bekritiseren en migranten willen steunen in hun strijd om zich te kunnen verplaatsen. (zie voor veel meer details over de geschiedenis de internationale website ). Het is een plek waar directe actie tegen het migratiebeleid gepland worden, en waar ook debatten en workshops over de problematiek gehouden worden. Voor het eerst wordt er nu ook zo’n camp in Nederland georganiseerd, in Rotterdam (website). Vanaf vrijdag 2 augustus, tot 10 augustus zal dat camp de plek bieden aan acties, discussies en ook een cultureel programma. Iemand van de persgroep van het Nederlandse No Border Camp werd ondervraagd over de achtergrond van dit camp en de nieuwste ontwikkelingen.

9 min leestijd

Vraag: In andere Europese landen zijn eerder no border camps georganiseerd, nu gebeurt dat voor het eerst ook in Nederland. Waarom nu?

Antwoord: De tijd leek nu rijp om het idee daadwerkelijk uit te voeren, voornamelijk omdat migranten zelf in beweging zijn gekomen en verzet zijn gaan organiseren tegen de manier waarop migranten behandeld worden, met name degenen die zoals dat heet ‘ongedocumenteerd zijn’, oftewel illegaal gemaakt worden omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Ze hebben zelf tentenkampen gehouden, die nu grotendeels naar kerken verhuisd zijn en daarmee wat uit het zicht verdwenen zijn. Een actiecamp zou in onze ogen kunnen helpen om dat weer onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat een activistisch camp helpt om de problematiek en de eisen van de migranten zichtbaar te maken en het netwerk van mensen die solidair zijn te verstevigen. Het camp is weliswaar gericht op actie, maar wordt zo ingekleed dat het niet alleen voor activisten bedoeld is; er vinden ook workshops en uitwisseling van informatie plaats. We proberen de activiteiten zo te organiseren dat ze voor iedereen die belangstelling heeft, of voor mensen die kwetsbaar zijn en zich niet kunnen veroorloven om gearresteerd te worden, toegankelijk zijn.

Waarom hebben jullie voor Rotterdam gekozen?

Rotterdam is zo’n beetje het middelpunt van repressie tegen migranten. Het lijkt erop dat daar alle nieuwe repressiemaatregelen uitgeprobeerd worden en dat ongedocumenteerde migranten het daar nog moeilijker hebben dan in andere steden in Nederland.”

Daarnaast heeft Rotterdam een detentiecentrum voor ongedocumenteerde migranten waar de gevangenen recentelijk in hongerstaking gegaan zijn. Dat detentiecentrum bevindt zich naast het vliegveld, waar regelmatig deportaties plaatsvinden. Genoeg redenen, leek ons, om daar actie te gaan voeren.

Het laatste noborder camp in Duitsland, in Keulen, zag nogal wat spanningen doordat een groep het ‘Critical whiteness’ concept nogal nadrukkelijk introduceerde, dat de rol van ‘witte solidaire activisten’ problematiseerde. Verwachten jullie dat ook bij het Rotterdamse camp?

Wij hebben het daar wel over gehad, maar weten eigenlijk niet of het ook hier een rol gaat spelen. We hebben wel een workshop ingepland die specifiek gaat over de rol die blanke activisten kunnen spelen in de strijd van migranten. Wat kun je doen, en wat niet en waar liggen bijvoorbeeld de verschillen en hoe ga je daarmee om. Veel activisten zijn bijvoorbeeld anarchist, maar veel migranten zijn dat niet, hoe pak je dat dan aan…

Hoe ziet het programma er verder uit?

Elke dag heeft een specifiek thema, bijvoorbeeld repressie (tegen zowel migranten als activisten), kapitalisme en migratie, de deportatie-industrie en wie daaraan verdient, of frontex en het Europese grens-regime. Rondom die thema’s worden gerichte workshops en acties georganiseerd. Elke dag begint met een plenaire vergadering waar iedereen die wil aan deel kan nemen. Daarna zijn er workshops en discussies. Elke middag is er een actie rond dat thema en ’s avonds zijn er soms praktische workshops – zoals spandoeken maken – en een cultureel programma met optredens, films en zo.

Op woensdag 7 augustus is er bijvoorbeeld een workshop over anti-deportatie-acties, met ‘smiddags een lawaai demonstratie bij de uitzetbajes. Op maandag 5 augustus komen mensen van No Borders Marokko vertellen over de strijd die zelfgeorganiseerde migranten in Marokko leveren die proberen de grens met Fort Europa over te komen. Dat is een zeer dramatisch verhaal waarbij regelmatig massale stormlopen op de hekwerken gehouden worden. Ze zoeken steun voor een project voor medische ondersteuning en ook voor een safehouse voor vrouwelijke migranten die driedubbel onderdrukt worden. Dat zijn maar een paar voorbeelden, het hele programma is op de website terug te vinden (http://nobordercamp.nl/programma/)

Hoe kan men meedoen?

Aanstaande vrijdag, 2 augustus, maken we via de website en ander communicatiekanalen bekend waar het camp gehouden wordt. We hebben contacten met autoriteiten in Rotterdam om te pogen een plek te verzekeren waar we onze activiteiten kunnen houden. We rekenen er op dat vervolgens na bekendmaking van de plek mensen zich bij ons voegen om de infrastructuur op te helpen bouwen en het programma te beginnen. We hopen dat in totaal enkele honderden mensen aan de activiteiten deel gaan nemen. In het weekend zullen er meer mensen komen, en er is ook internationaal gemobiliseerd.

Wat hopen jullie dat het op zal leveren?

Het belangrijkste is dat het verzet tegen het beschamende migratieregime groeit. Ook hopen we dat het netwerk van mensen die betrokken zijn bij acties om migranten te steunen, zal groeien. Dat netwerk groeit nu al merkbaar. Dat komt niet zozeer door onze no border camp activiteiten, maar vooral doordat migranten zelf zichtbaar voor hun rechten strijden. Verder zijn we natuurlijk altijd blij als we invloed kunnen uitoefenen op de ‘publieke opinie’ en de berichtgeving van de media over de omstandigheden waaronder migranten en ongedocumenteerden in Nederland moeten leven.

Vanuit de overheid wordt momenteel een enorme hetze gevoerd tegen wat ze noemen “migratie-extremisme”. Dat wordt bijvoorbeeld opgevoerd in het jaarrapport van de AIVD. Dat is eigenlijk schandalig want de acties die gevoerd worden zijn tamelijk onschuldig en het werkelijke schandaal zou het migratiebeleid zelf moeten zijn, dat voor ongekend leed zorgt en letterlijk mensenlevens kost. Media nemen dat schrikbeeld van de overheid gretig over. Recentelijke was er bijvoorbeeld een actie bij het huis van een IND-chef, waarbij alleen wat verf op diens woning werd gesmeerd, terwijl het beeld gemaakt werd alsof er een terroristische actie gevoerd werd. Op donderdag is er een discussie gepland over of je ambtenaren die aan het migratiebeleid meewerken, ook persoonlijk verantwoordelijk kunt stellen voor hun werk. Het doet ook denken aan het boek van de Duitse filosofe Hannah Arendt “Eichman in Jerusalem” en de film die Margaretha von Trotta over haar gemaakt heeft, over de verantwoordelijkheid van individuele functionarissen en hun medewerking aan gruwelijk beleid.

demorotterdamKortom

Neem deel aan het no border camp in Rotterdam van 2 tot 10 augustus. Er is veel hulp welkom en iedereen kan een steentje bijdragen en deelnemen aan de acties, discussies, workshops en het culturele programma. Het Nederlandse beleid jegens migranten is momenteel afschuwelijk. Dat zal alleen veranderen als genoeg mensen zich daar tegen verzetten en het komende no border camp is een van de plekken waar je dat kunt doen.

Het programma wordt trouwens op zaterdag 10 augustus afgesloten met een demonstratie door Rotterdam. Die begint om 14:00 op plein 1940.

Voor alle informatie over het camp en het programma zie de website: http://nobordercamp.nl/

———————-

Aanvulling: zie ook het meest recente persbericht van de voorbereidisingsgroep hieronder:

NoBorderCamp 2013
2 tot 10 augustus Rotterdam
Week vol acties, discussies en workshops

Het No Border Netwerk Nederland organiseert van 2 tot 10 augustus 2013
een No Border Camp in Rotterdam. Het organiseren van een strijdbare week
met acties, discussies en workshops sluit naadloos aan bij de
onvermoeibare acties van migranten in de afgelopen anderhalf jaar in
Nederland.

Zoals breed bekend is zijn veel migranten in Nederland vanaf het najaar
2011 bezig met protestacties zoals die nog niet in Nederland zijn
voorgekomen. Mensen met verschillende nationaliteiten en achtergronden
komen openlijk in verzet tegen het huidige migratiebeleid.

Mensen die geen papieren hebben en daarom niet in Nederland mogen
verblijven accepteren het niet langer meer dat hun gevecht om een
menswaardig bestaan voor de Nederlandse samenleving onzichtbaar blijft.
Inmiddels hebben migranten en de ondersteunende activisten al diverse
tentenkampen opgericht, zijn er zijn vele demonstraties geweest en
verblijven veel migranten op dit moment in de Vluchtkerk in Amsterdam en
het Vluchthuis in Den Haag.
In deze situatie is het organiseren van een NoBorderCamp voor het No
Border Netwerk een vanzelfsprekendheid. Hiermee willen wij, No Border
activisten, aansluiten bij de behoefte van migranten om hun probleem
‘wereldkundig’ te maken.

In de afgelopen periode is veelvuldig duidelijk geworden dat de overheid
alleen maar belangstelling heeft voor politieke spelletjes. Het inruilen
van een halfslachtig kinderpardon tegen het invoeren van
strafbaarstelling van illegaliteit geeft perfect aan waar het de
Nederlandse politici om te doen is. Het hebben van politieke macht is
veel belangrijker dan het lot van op straat geklinkerde mensen de
‘juiste’ papieren!

Het NoBorderCamp 2013 heeft verschillende doelen. Allereerst hopen wij
met deze week van workshops en acties aan te sluiten bij de behoefte van
migranten om visueel zichtbaar en luidruchtig hun protest te laten horen
zodat de Nederlandse samenleving niet meer kan blijven zeggen dat zij
het nooit hebben geweten: het op straat gooien van mensen zonder geld,
voedsel en onderdak. Wij ondersteunen de opstand van migranten tegen het
huidige migratiebeleid.
Tegelijk willen wij met dit kamp ook de aandacht vestigen op het
kapitalisme. De belangrijkste oorzaak van ondermeer oorlogen,
bijvoorbeeld om olie en andere grondstoffen, en klimaatverandering, die
op hun beurt migratiestromen op gang brengen. Geen mens vlucht
vrijwillig. In onze samenleving die zwanger is van hebzucht en egoïsme,
is geen plek voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar een betere
toekomst!

Wij de No Border-activisten zijn voorstanders van vrijheid van beweging
(freedom of movement) en het afschaffen van grenzen en staten. Tijdens
het NoBorderCamp willen wij aan de hand van workshops en discussies meer
mensen voor dit streven winnen. Het kamp zal een enthousiasmerende
werking moeten hebben op mensen om zich ook actief te verzetten tegen
het kleinburgelijke migratiebeleid van zowel de rechtse als de linkse
gevestigde orde. Actief verzetten zal ook vanuit het kamp gebeuren, met
directe en publieksacties bij verschillende locaties in de regio.

Een extra doel van het organiseren van een kamp in augustus 2013 is het
Lovis-bootproject dat in het eerste weekend van augustus vanuit
Rotterdam zal vertrekken en in verschillende havensteden aandacht wil
schenken aan de problemen van migranten en meer samenhang wil
bewerkstelligen in groepen en individuen die zich verzetten tegen het
migratiebeleid.

Het Nederlandse No Border Netwerk werkt samen met soortgelijke groepen
in andere (Europese) landen, ondermeer via regelmatig overleg en
gezamenlijke acties. De Engelse benaming ‘Camp’ is dan ook bewust
gekozen omdat er internationaal veel belangstelling is voor
bijeenkomsten van No Border-activisten. Het NoBorderCamp-concept bestaat
al sinds 1999 en vanaf dat jaar zijn er op markante plekken in Europa
(grens- en havengebieden) dergelijke kampen georganiseerd. Vorige jaar
waren er kampen in Stockholm en Keulen.

In de komende maanden zal er flink getrokken moeten worden aan de
organisatie van het No Border Camp. De voorbereidingsgroep heeft al
contact met groepen migranten en ondersteunende activisten. Voor meer
informatie, en als je mee wilt helpen, kun je contact met ons opnemen
via info@no-border.nl. Uiteraard hebben wij geld nodig om zaken goed te
organiseren, storten van een bijdrage kan via de rekening van Ithaka
4253090 te Utrecht o.v.v. No Border Camp 2013.