Ga naar de inhoud

No Border Camp 2023

Deze zomer, ergens in de door Nederland bezette gebieden, vindt de vijfde editie van No Border Camp plaats. Het wordt een week vol acties, workshops en discussies rond het thema migratie, de repressie ervan en z’n bevrijding.

2 min leestijd

21-27 augustus, Nederland (English version at bottom)

Zoals de naam van het kamp al suggereert, dromen we van een wereld zonder grenzen. Een wereld waarin iedereen vrij kan bewegen zonder risico op detentie, deportatie of uitbuiting. Een wereld zonder Frontex. Maar we laten het niet bij dromen. Onze intentie is niets minder dan het realiseren van deze dromen in het hier en nu, onbeschaamd, samen. Dit betekent het verkennen van kruisende domeinen van strijd, zoals klimaatrechtvaardigheid, anti-racisme en anti-militarisme, en het versterken van de verbindingen ertussen. En tussen ons. Want solidariteit is ons wapen.

We hopen ongedocumenteerden en gedocumenteerden samen te brengen, kennis en verhalen uit te wisselen, verbindingen te leggen en te bouwen aan een sterk, collectief verzet tegen grenzen, overal.

De locatie zal kort van tevoren bekend worden gemaakt. Hou onze website en sociale media in de gaten!

Heb je ideeën voor workshops of acties? Of wil je meehelpen met organiseren? Mail ons op nbc-2022@riseup.net!

English

This summer, somewhere in the Dutch-occupied territories, the fifth edition of No Border Camp will take place. It will be a week full of actions, workshops and discussions around the topic of migration, its repression and its liberation.

As the name of the camp suggests, we dream of a world without borders. A world in which everyone is able to move freely, without risk of detention, deportation or exploitation. A world without Frontex. But we won’t let these dreams be limited to our imagination. We fully intend on realising these dreams in the here and now, unapologetically, together. This means exploring intersecting areas of struggle like climate justice, anti-racism and anti-militarism, and strengthening the connections between them. And between us. Because solidarity is our weapon.

We hope to bring the undocumented and documented together to exchange knowledge, share stories, forge connections and build a strong, collective resistance to borders everywhere.

The location will be announced shortly before the start of the event. Make sure to keep an eye on our website and social media.

Do you have ideas for workshops or actions? Or would you like to help with organizing? Send us an email at nbc-2023@riseup.net!