Ga naar de inhoud

No Bassaran: Massale actie 16-21 juli bij Niort, in Bretagne

In de week van 20 juli zal er een grote manifestatie en massale actie in Bretagne zijn, om de wateropvangbassins van de agro-industrie te bestrijden. Hieronder de laatste informatie en links naar alle verdere informatie.

5 min leestijd

Hier is alleen de oproep vertaald. Op de website staan vele links naar kaarten van het gebied en allerhande handleidingen en zelfs een verzameling opstandige liedteksten. Deelname wordt nadrukkelijk uitgenodigd.

Zie hier eerdere berichten over deze strijd in het Nederlands

## De oproep voor de mobilisatie

19-20 juli 2024 – manifestaties

16-21 juli – Dorp voor de verdediging van het water

Ondanks de vertienvoudiging van de protesten tegen het bassin, zet de regering koppig door. Deze emblematische strijd voor water als een gemeenschappelijk goed en voor boerenlandbouw moet nog gewonnen worden. In juli, wanneer de ogen van de wereld gericht zullen zijn op de rivierparade tijdens de Olympische Spelen in Parijs, moeten we onze krachten bundelen om de meest essentiële van alle uitdagingen te winnen: collectieve manieren vinden om ervoor te zorgen dat water eindelijk beschermd wordt in dit land en overal elders. Daarom roepen we jullie nogmaals op om je te scharen achter het bedreigde groene Venetië van de Marais Poitevin, de uitgeputte landbouwgebieden van de Poitou, maar ook achter de vele natuurschatten en de nog vruchtbare gronden. Bereid je voor om toe te stromen, in teams, per rivier en per stroomgebied.

Bedroevende bassins- Mega-bassins zijn gigantische kraters, soms wel 18 hectare groot, bekleed met plastic en gevuld met water dat uit de grond wordt gepompt. Ze zijn de nieuwste stormloop in een agro-industrieel model dat onze leefomgeving al veel te lang aantast en uitdroogt. Ze zijn vooral ontworpen voor gewassen die intensieve irrigatie vereisen, ten voordele van een kleine minderheid van boeren, ten koste van deugdzame vormen van opslag en deling van water die alle boeren, de bevolking en de biodiversiteit ten goede zouden komen.

Afgelopen zomer werd de schandalige 70% overheidsfinanciering van de bassins sterk bekritiseerd, zelfs door de Cour des Comptes (rekenkamer). Het Hof oordeelde dat de vooringenomenheid van de overheid ten gunste van deze infrastructuur de noodzakelijke verandering in landbouwpraktijken gevaarlijk vertraagde. Zelfs binnen de instellingen die geacht worden de waterkwaliteit en -kwantiteit te beschermen, komt er kritiek aan het licht en beginnen irrigatiebedrijven te twijfelen aan de levensvatbaarheid van de bassins.

Door de voortdurende strijden worden veel van de aanvankelijk geplande bassins opgegeven. In de afgelopen 3 jaar van campagne voeren zijn 4 bassins die al gevuld waren achteraf illegaal verklaard, 15 projecten zijn door de rechtbank geannuleerd omdat ze ongeschikt werden geacht voor klimaatverandering, 14 andere zijn onbruikbaar gemaakt en er vallen nog steeds hekwerken om bassins om. Veel bassins zijn al opgegeven onder druk van de lokale oppositie.

Regering dicteert – En toch houden ze vol! De Minister van Landbouw durfde onlangs de doelstelling aan te kondigen om 100 nieuwe bassins te bouwen tegen het einde van het jaar. Aan de rand van het Marais Poitevin, ondanks de juridische beroepen die nog lopen tegen de 16 megavijvers, gaan de werkzaamheden gewoon door. Tegen een achtergrond van belangenconflicten zijn er de afgelopen maanden twee van start gegaan in Priaires en Epannes, terwijl die in Sainte-Soline de hele winter heeft stilgelegen.

Onder de Loi d’Orientation Agricole probeert de regering deze infrastructuren te laten erkennen als zijnde van “groot algemeen belang”, om zo succesvolle rechtszaken te omzeilen en milieubeschermingen met voeten te treden. Het selectieve antwoord op de malaise in de landbouw die deze winter tot uiting kwam, is het bevoordelen – ten voordele van de bazen van de agro-industrie – van de systemen en sectoren die de boeren vergiftigen, in plaats van hen werk en een fatsoenlijk inkomen te bieden. Ze blijft dus toegeven aan particuliere belangen in plaats van echt op te komen voor boeren en het algemeen belang. Het financiert de sterilisatie van land in plaats van de ontwikkeling van een agro-ecologie die de enige manier is om de klimaatcrisis aan te pakken. Het is voor deze overgang dat de overheidssubsidies nu zouden moeten worden toegewezen. Maar het zijn de prefecten die, in een vlaag van autoritaire krampachtigheid, nu in beroep gaan tegen gerechtelijke uitspraken en de megabassinprojecten doordrukken die beloofd zijn aan de grote industrie, coöperaties en handelaars in heel Frankrijk.

Op naar een moratorium! – Voorlopig moeten we dus een volksmoratorium op het terrein invoeren en ons verenigen om dit te bepleiten. Nu de anti-bassinecampagne zich uitbreidt naar andere delen van het land en daarbuiten, betekent deze mobilisatie een historisch keerpunt: als we ze hier stoppen, stoppen we ze elders ook! Als het bassinsysteem de agro-industriële impasse – exportketens van hybride maïs, grondloze veeteelt, monoculturen vol inputs – niet verlengt, zullen we eindelijk samen kunnen toewerken naar vormen van landbouw die het land en het water beschermen.

Meer dan een jaar na de convergentie in Sainte-Soline is de massale bijeenkomst deze zomer in de regio Poitou een kans voor alle sociale en ecologische krachten om de regering te laten zien dat ze niet kan hopen deze vitale dynamiek te stoppen door middel van repressie. Van 15 tot 21 juli zullen we de manieren waarop we demonstreren en onszelf beschermen opnieuw uitvinden, met onze uiteenlopende groep van boeren, vakbondsleden en plattelands- en stadsbewoners van alle leeftijden. We zullen duizend manieren vinden om onze afwijzing van de plannen voor de bassinprojecten te laten zien.

No Bassaran!

Aquatische, olympische en transalpiene jumelage Deze mobilisatie is gekoppeld aan andere zomermobilisaties, met name in Venetië begin september, om het water te beschermen tegen de plannen voor kunstmatige sneeuwbekkens, die worden geëist in naam van de Olympische Winterspelen van 2026 meer info hier.

Trailer: