Ga naar de inhoud

Nieuwe stellingname Zapatistas

Vorige maand op 19 juni, sloegen de Zapatistas in de meest Zuidelijke staat van Mexico plotseling groot alarm. Omdat er een grote consultatie van de bevolking werd gehouden over de te volgen strategie, dreigde er een invasie van het regeringsleger.

5 min leestijd
Placeholder image

Over gebeurtenissen in juni zie hier wat Engelstalige achtergrondinfo.

Inmiddels is de consultatie afgerond en is de alarmwaarschuwing weer ingetrokken. In twee nieuwe verklaring heeft het ‘algemene clandestiene bestuur’ van het verzetsleger EZLN op 11 en 13 juli laten weten wat de uitkomst is. (al op 26 juni werd bekendgemaakt dat 98 procent van de bevolking zich akkoord had verklaard met de nieuwe strategie: bron

De nieuwe verklaringen zijn hier te lezen in het Spaans.
De verklaringen werden in een apart bericht toegelicht door subcommandante Marcos. Beide teksten zijn hier in het Duits te vinden.
Engelse vertaling.

Een verkorte samenvatting van de EZLN-verklaring van 11 juli luidt dat:

1) De consultatie afgerond is en de uitslag publiek is en de alarmfase weer ingetrokken wordt.
2) Vanaf 15 juli zullen de caracoles (zes regionale bestuurspunten) weer geopend worden en de autonome lokale besturen weer aan het werk gaan
3) Ook de kantoren van alle opstandige gemeentes in Zapatistisch gebied en de scholen en coöperaties zullen weer actief worden
4) Langzaam maar zekere zullen alle normale activiteiten weer op gang komen.
5) Als resultaat van interne hervormingen zullen er wat dingen in de Caracoles veranderen. Het komt er voornamelijk op neer dat de bewaking van het gebied en overzicht over binnenkomende projecten, meer overgedragen worden aan commissies bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Ook zal er meer ‘check and balance’ van de besluiten van de besturen gepleegd worden. Daarnaast zal er een apart commissie opgericht worden voor informatie aan mensen die van buiten komen om wat over de Zapatistas te weten te komen
6) Het zal niet allemaal meteen gesmeerd lopen
7) De binnen- en buitenlandse civiele maatschappij wordt uitgenodigd om weer in contact te treden en op bezoek te komen. Iedereen is welkom.

In de verklaring van 13 juli wordt allereerst wordt gewezen naar de driedelige ‘Zesde Verklaring van het Lacandona Oerwoud’ van juni jongstleden (zie hier een Nederlandse vertaling van het eerste deel: Engelse vertalingen zijn te vinden op Indymedia Indymedia Chiapas). In die verklaring wordt uiteengezet hoe de Zapatistas zich de afgelopen 12 jaar ontwikkeld hebben, en dat het tijd is voor een nieuwe strategie, met het risico “alles te verliezen”. In het kort luidt de verklaring van 13 juli dat ( zie hier origineel):
1) Het EZLN al een commissie ingesteld heeft om de besluiten van de afgelopen weken ten uitvoer te brengen
2) Alles verder in de 6e verklaring van Lacandona duidelijk gesteld is, alleen ondernemers en politici in Mexico blijken nergens wat van te snappen en geen gelegenheid voorbij te laten gaan om zich belachelijk te maken.
3) Het EZLN dankbaar is voor de vele reacties op de 6e verklaring en de aanwijzingen over de risico’s die die bevat.
4) Er wordt een emailadres opengesteld voor verdere reacties en commentaar (conlasexta@revistarebeldia.org) waarbij beloofd wordt alle reacties serieus te zullen lezen. Voor algemene achtergrondinfo wordt verwezen naar de website van rebeldia.
5) De EZLN-commissie die met de uitvoering van de besluiten belast is, zal op 1 augustus 2005 een lijst publiek maken van personen en linkse organisaties die zich aansluiten, om samen met hen een reeks bijeenkomsten te organiseren om verder verloop te plannen
6) Om die reden worden mensen van alle organisaties (“politieke, sociale, inheemse, niet-regerings-, culturele, artistieke, wetenschapelijke, algemene, homoseksuele, lesbische, transseksuele, watdanook voor organisaties, groepen, collectieven en alle andere soorten groeperingen”) opgeroepen om vertegenwoordigers te benoemen die aan de werkgroepen deel zullen nemen.

In een persoonlijke verklaring van Marcos van 13 juli (zie hier Spaans origineel) wordt een en ander wat nader uitgelegd. In het kort:
Het gaat om het toewerken naar een Nationale Campagne van Andere Politiek, gericht op een strijdprogramma voor links en om een nieuwe grondwet af te dwingen. Maar Marcos merkt meteen op dat dat niet zo lekker klinkt en dat ze misschien moeten beginnen met een betere titel te vinden. De werktitel wordt ondertussen “Andere Campagne”. Vervolgens legt Marcos uit hoe ze daar aan gaan werken: “Zoals bij ons gebruikelijk, vormen we comités, dat zijn groepen van companeros en companeras die een taak krijgen en de rest op de hoogte houden over de ontwikkelingen”. De taken zijn als volgt verdeeld door het gemeenschappelijke clandestiene bestuur (CCRI-CG):
*) Het grootste deel gaat zich bezighouden met de verdediging van de Zapatistische dorpen en het ondersteunen van hun autonomie.
*) Een kleiner deel wordt verantwoordelijk voor de internationale contacten (de ‘intergalactische commissie’)
*) Weer een ander deel wordt verantwoordelijk voor de nationale campagne. (de Zesde commissie). De Zesde Commissie gaat overleggen met alle linkse organisaties die aan de Andere Campagne mee willen doen. Met allemaal samen moet dan een plan gemaakt worden voor een tocht door heel Mexico (“nou ja, niet heel Mexico, alleen daarheen waar we uitgenodigd worden”). De Zesde Commissie heeft alvast een werkovereenkomst getroffen met de compa’s van tijdschrift Rebeldia voor zaken betreffende (massa)communicatie, zoals het emailadres en de eerdergenoemde ‘linkse lijst’ van 1 augustus. Groepen die te sloom zijn om voor die tijd te beslissen (Marcos noemt plagend de centrumlinkse PRD) kunnen ook later nog wel aansluiten. Maar voor de ijverige groepen die al voor 1 augustus hun besluit genomen hebben, staan er alvast vergaderingen in augustus en september gepland, in Chiapas, altijd in de weekends (volgt een rijtje datums tussen 6 augustus en 9 september). “Bij gunstige wind” kan er daarna volgens Marcos op 16 augustus een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht worden namens alle deelnemers over de komende campagne. Marcos belooft dat verdere info over de bijeenkomsten ruim van tevoren verspreid zal worden “zodat iedereen op tijd kan zorgen voor gesmeerde boterhammen, zaklampen, laarzen voor de modderboel, reiskosten etc. Neem ook zelf wat te eten mee om de Zapatistische gemeenschappen niet te zeer te belasten”. Nadrukkelijk wordt gevraagd om niet met z’n allen te komen maar afgevaardigden te benoemen en ook niet allemaal tegelijkertijd te komen maar verspreid over de datums.

Tot zover de samenvatting van de verklaringen.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)