Ga naar de inhoud

Nieuwe algemene staking Frankrijk op 31 januari

De plannen van Macron om de pensioengerechtigde leeftijd twee jaar te verschuiven (van 62 naar 64) in Frankrijk stuit op breed verzet. De verenigde vakbonden mobiliseren hun achterban om dinsdag, 31 januari, voor de tweede keer deze maand massaal de straat op te komen. Een vertaling van de Communiqué intersyndical, die meteen na de vorige demonstratiedag op 19 januari uitgebracht werd.

5 min leestijd

(Bron: website CGT vertaling globalinfo.nl die graag donateurs heeft)

Zie ook: C’est la greve

Filmpje van de demonstraties op 19 januari:

{youtube}DBBe97z0M6o{/youtube}

Een krachtige mobilisatie die dwingt tot intrekking (*)

(De kop luidt in het Frans: Une puissante mobilisation qui oblige au retrait. ‘retrait’: intrekking, terugtrekking, uit de markt halen. En een grapje omdat ‘la retraite’ pensionering betekent)

Op 19 januari hebben in het hele land meer dan twee miljoen werknemers en jongeren gestaakt en/of gedemonstreerd, in de publieke en private sector, tegen de pensioenhervorming van deze regering.

Deze hervorming is onaanvaardbaar en druist in tegen de belangen van de bevolking. Ze vergissen zich niet, want nog voordat ze de straat opgingen, hebben al meer dan 600.000 mensen de petitie van de vakbonden ondertekend.

De werkne(e)m(st)ers willen in goede gezondheid met pensioen en met een pensioen dat hen in staat stelt een waardig leven te leiden. De boodschap is heel duidelijk: de regering moet zowel de pensioenleeftijd van 64 jaar als de versnelde verhoging van de premieperiode loslaten. Er bestaan andere oplossingen, maar die zijn helaas achteloos terzijde geschoven.

Alle vakbonden herhalen hun verzet tegen de hervorming en hun vastberadenheid om een rechtvaardig pensioenstelsel te hebben, gefinancierd door een andere verdeling van de rijkdom.

Om deze eerste massale mobilisatie te versterken en te ondersteunen, roepen de vakbonden nu op tot een eendaagse interprofessionele staking en demonstratie.

De intersyndicale nodigt de bevolking uit de petitie massaal te ondertekenen, en roept op tot meer acties en initiatieven in het hele land, in bedrijven en diensten, op studieplekken, inclusief stakingen, met name rond 23 januari, de dag dat de wet aan de Raad van Ministers wordt voorgelegd.

Zij roepen werknemers en jongeren op om algemene vergaderingen voor te bereiden om de voortzetting van de mobilisatie te bespreken.

En terwijl de regering de vakbonden oproept hun verantwoordelijkheid te nemen en het land niet te blokkeren, bevestigen wij opnieuw dat zij de enige verantwoordelijke is en zal zijn voor deze situatie, aangezien 9 van de 10 werknemers deze oneerlijke en brutale hervorming afwijzen.

Wij zijn eensgezind en vastbesloten om dit pensioenhervormingsproject in te laten trekken. Daarom roept de intersyndicale op tot een nieuwe dag van interprofessionele stakingen en demonstraties op 31 januari. De intersyndicale zal dezelfde avond bijeen komen.

Parijs, 19 januari 2023

(Eerder rond de 19e januari hadden we een ‘spoof’ verklaring vertaald van de website lundi.am waarin geopperd werd om ‘Onszelf de middelen geven om te winnen, en dan echt!’)

De vakbonden werden op 25 januari ontvangen door de commissie voor sociale zaken van het parlement. Ze brachten daarna de volgende verklaring uit:

Verklaring van de intersyndicale van 25 januari

Gepubliceerd op 25 jan. 2023

De vakbondsorganisaties worden vandaag ontvangen door de commissie Sociale Zaken van de Nationale Assemblee over het wetsontwerp betreffende de pensioenhervorming. Wij zijn hier vandaag namens onze organisaties om nogmaals te bevestigen dat wij ons collectief verzetten tegen het hervormingsontwerp, dat indruist tegen de belangen van de werknemers doordat de wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 64 jaar en de premieperiode versneld wordt verlengd.

Deze hervorming is des te onrechtvaardiger omdat zij alle werknemers hard zal treffen, vooral degenen die vroeg zijn begonnen met werken, de meest onzekere, maar ook degenen wier werk niet als zwaar wordt erkend.

Al onze organisaties, verenigd tegen dit project, kondigden op donderdag 19 januari een eerste dag van interprofessionele staking en mobilisatie aan, die een enorm succes was en 2 miljoen werknemers, uit de publieke en private sector, jongeren en gepensioneerden bijeenbracht.

Onze organisaties kunnen ook rekenen op de steun van de bevolking: de interprofessionele petitie heeft tot nu toe 750.000 handtekeningen verzameld. 70% van de Fransen wijst de hervorming af en 2/3 van de Fransen steunt de mobilisaties.

Tussen nu en 31 januari, de datum van de volgende mobilisatie, hebben we opgeroepen tot meer acties en initiatieven in het hele land, in bedrijven en diensten, op studieplekken, inclusief stakingen.

Ons omslagstelsel is niet in gevaar en niets rechtvaardigt een dergelijke oneerlijke en brutale hervorming. In tegenstelling tot wat de regering beweert, is de toestand van ons pensioenstelsel verre van zorgwekkend. In 2021 is een overschot van 900 miljoen euro ontstaan, terwijl een tekort was voorzien. Ook de Conseil d’orientation des retraites (Raad voor Pensioenen) is van mening dat er geen sprake is van een ongecontroleerde dynamiek in de pensioenuitgaven.

In verband met een betere verdeling van de rijkdom hebben de vakbonden tijdens het overleg met de regering steeds andere financieringsoplossingen voorgesteld. De regering, die vastzit aan haar project, heeft ze nooit serieus bestudeerd.

Volgens onze organisaties moeten andere oplossingen worden gevonden, met name voor een echt werkgelegenheidsbeleid; rekening houden met de werkgelegenheidsproblemen van ouderen; bestrijding van de ongelijkheid van vrouwen die vaak een onvolledige loopbaan of onvrijwillig deeltijdwerk hebben; ontwikkeling van de toegang tot beroepsopleiding om werknemers in staat te stellen zich om te scholen in de sectoren met de meeste risico’s en ontberingen.

De zorgen van de Fransen zijn momenteel werkgelegenheid, lonen en koopkracht.

De intersyndicale roept de hele bevolking op zich te mobiliseren.