Ga naar de inhoud

Nieuw: Jonge kinderen opsluiten in kampen aan grens Fort Europa

Frankrijk wil kinderen gaan opsluiten aan de grenzen van Fort Europa, en krijgt daarvoor actieve steun van Ruttes Nederland.

3 min leestijd

De journalistieke onderzoekgroep Investigate Europe maakt bekend dat Frankrijk in het geheim toestemming aan het regelen is om jonge kinderen die als vluchtelingen Europa proberen te bereiken, op te sluiten in opsluitcentra aan de grenzen met Europa. Dat is nu volgens de Internationale Conventie over de rechten van het Kind verboden.

De Franse minister Gérald Darmanin had in november 2023 tijdens een debat nog aangekondigd dat het opsluiten van minderjarigen op Frans grondgebied niet langer zou voorkomen. Maar zijn regering zou toen al gewerkt hebben aan het voorstel, dat onderdeel zou moeten uitmaken van een nieuw Europees ‘Verdrag over Migratie en Asiel’. Investigate Europe zocht het dossier uit samen met Disclose, een andere onderzoeksgroep.

Ze hebben honderd pagina’s aan documenten gevonden afkomstig van bijeenkomsten tussen mei en december 2023 bij Coreper (“Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie”). Dat is de officiële instantie van de EU waar lidstaten nieuwe wetsvoorstellen voorbereiden. Er worden onder het mom van ‘harmonisatie’ vijf nieuwe reglementen voorgesteld, die meteen rechtsgeldig zullen worden als er mee wordt ingestemd.

Volgens de onderzoeksgroepen, die de documenten zelf niet kunnen openbaren om hun bron niet bloot te geven, is het onderdeel dat opsluiting van kinderen (zonder onder-leeftijdgrens) bepleit, ingestoken door gelobby van de Franse staat “die daarbij de actieve steun kreeg van Nederland”. Ook minstens negen andere EU-lidstaten zouden“meer discreet” steun uitgesproken hebben. In een van de documenten wordt door de Franse vertegenwoordiger ook Zweden bedankt, die als voorzitter van de EU “zich heeft geleend tot het afwijzen van de uitzondering voor opsluiting van minderjarigen van onder de 12 jaar oud”.

Het idee achter het nieuwe migratiebeleid, dat extreemrechts zou moeten counteren, is om “hotspots” te gaan opzetten aan de grenzen van de EU, in de vorm van grote opsluitingscentra waar binnenkomende vluchtelingen gedurende maximaal 12 weken worden vastgehouden en gecontroleerd. Binnen de EU bestaat verschil van mening over de aanpak, Duitsland is geen voorstander van de maatregel. Maar Nederland heeft zich kennelijk achter de tekst gesteld, en op 20 december werd een provisorisch akkoord in het Europese Parlement bereikt.

Een week voor de overeenkomst in het EP hadden diplomaten van de VN, onder leiding van de speciale rapporteur voor Mensenrechten van Migranten, Gehad Madi, nog alarm geslagen over de nieuwe voorstellen. Ze wezen er bij de belangrijkste Europese politici en hun instellingen op, dat de maatregelen in strijd zouden zijn met de Conventie over de Rechten van het Kind. Ook andere organisaties, zoals Save The Children, slaan alarm.

In het voorlopige akkoord wordt toestemming gegeven voor opsluiting van kinderen uit zogenaamde ‘veilige’ landen als Turkije. “Elke keer denken we dat we de bodem van de onmenselijkheid hebben bereikt, maar in werkelijkheid zinken we nog lager,” klaagt een woordvoerster van Cimade, een Franse NGO die elk jaar duizenden niet-begeleide kinderen en jongeren bijstaat.«

Maar de voorstellen gaan nog verder. Er zit ook een voorstel bij om biometrische informatie van kinderen vanaf zes jaar oud te mogen verzamelen. En dat zou ook ‘met dwang’ mogen geschieden, als kinderen zich verzetten tegen afname van DNA of vingerafdrukken. Die dwang wordt niet verder gespecificeerd.

Het is allemaal ook voorsorteren op de Europese verkiezingen in juni 2024. Als andere landen, Spanje bijvoorbeeld, vragen of er nog hervormingen mogelijk zijn op de voorstellen, stuiten ze op een muur en wordt er geantwoord dat er niet over onderhandeld kan worden…