Ga naar de inhoud

Niet de armen bestrijden, maar de rijkdom herverdelen

De beweging samenvoor14: verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, wordt steeds groter. In verschillende steden wordt in de maand december actie gevoerd. Ze zijn deel van de beweging #samenvoor14. Op zaterdag 14 december wordt een mars door het centrum van Leiden gehouden voor een minimumloon van 14 euro. Vanaf 14:00 uur. Stationsplein, Leiden.

2 min leestijd

(Door Bijstandsbond, bron: solidariteit.nl)

Woensdag, 20 november 2019, verscheen een vernietigend rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de mislukte participatiewet. Staatssecretaris Van Ark reageerde daarop door nog meer dwang en verplichtingen aan te kondigen. De verplichte tegenprestatie die zij wil, is in feite dwangarbeid, verboden door internationale verdragen. Als Bijstandsbond voeren we 12 december, in het kader van de beweging samenvoor14 actie bij de miljonairsfair, waar de rijken van Nederland samenkomen.

Affiche minimaal 14 euro per uur voor iedereen

Verzamelen station RAI

Wij willen de schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk in beeld brengen. Van Ark van de VVD wil de armen bestrijden in plaats van de armoede en de rijken rijker laten worden. Wij willen niet dat de armen bestreden worden, maar dat de rijkdom wordt herverdeeld. De staatssecretaris wil dat wij participeren. Dat gaan we doen!
Door actie te voeren bij de miljonairsfair op donderdag 12 december in Amsterdam. We verzamelen met alle groepen die meedoen om 19.45 uur bij station RAI Amsterdam. Daar verdelen we borden, vlaggen, enzovoort.
Rond 20.00 uur lopen we dan in mars naar de Rode Loper van de Miljonairsfair. Wij hebben een eigen rode loper bij ons die we daar dan op de parkeerplaats uitrollen, en we houden ons eigen feestje! Alle groepen komen over de loper heen en één iemand gaat de vraag beantwoorden: Waarom staan wij op Voor 14?

Vervolgens gaan we op weg naar het Scheldeplein, waar we met een aantal sprekers een officieel startschot en een groepsfoto, de campagne Voor 14 Amsterdam aftrappen. Tegen 21.00 uur zullen wij klaar zijn met de manifestatie.
Vervoer wordt de komende twee weken geregeld, we gaan dus verschillende opstapplekken maken, waar mensen in een bus kunnen stappen en waar ze ook weer worden afgezet. Met eigen vervoer naar station RAI, kan natuurlijk ook!

Bijeenkomst 27-11-2019

Op woensdagmiddag 27 november van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst in het Tet-Theater, Bilderdijkstraat 165B in Amsterdam.
Op de agenda staat de mislukte participatiewet, de beweging #samenvoor14 en de onrechtvaardige regels bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
Op de bijeenkomst zullen we mensen vragen zich in te schrijven voor de actie bij de miljonairsfair, zodat ze op de hoogte zijn waar ze op de bus kunnen stappen!

Voor meer informatie: Bijstandsbond 020-6898806 – info@bijstandsbond.org
Voor vragen over Voor 14: team@voor14.nl