Ga naar de inhoud

NGO’s roepen op tot uitstel klimaattop

De huidige plannen, of eerder het gebrek daaraan, maken het onmogelijk voor maatschappelijke organisaties en regeringen uit lage-inkomenslanden om op een rechtvaardige en veilige manier vertegenwoordigd te zijn op de belangrijke klimaattop van november.

3 min leestijd

(Bron: website 11.11.11 foto Oxfam International CC2.0/Flickr: actie tijdens COP17 in Durban, Zuid-Afrika in 2011)

‘We riskeren de bestaande ongelijkheden in de klimaatcrisis nog meer uit te vergroten door de plaats van zij die er het hardst door getroffen worden te ontnemen Samen met meer dan duizend NGO’s roept ze op om de klimaattop van november uit te stellen naar het voorjaar.

Internationale organisaties roepen op om de klimaattop in Glagow (COP26) van november uit te stellen omwille van het gebrek aan veiligheid en gelijke participatie. Zoals het er nu naar uitziet zal namelijk het gros van de vertegenwoordigers uit landen uit het Globale Zuiden de facto worden uitgesloten van de klimaatbijeenkomst. Dat is het gevolg van de ongelijke vaccinatiegraad in de wereld, waar 11.11.11 al maanden op hamert, en een gebrek aan duidelijke engagementen door het Verenigd Koninkrijk, het land dat het voorzitterschap en de organisatie van de conferentie waarneemt. Twee maanden voor de start van de klimaattop is er nog steeds geen zicht op de wijze waarop het VK haar vaccinatiebeloftes en verhoopte steun in het kader van reisrestricties en quarantaineregels zal waarmaken.

Onacceptabel klinkt het bij meer dan duizend organisaties wereldwijd waaronder 11.11.11, verenigd in het Climate Action Network. ‘We doen deze oproep niet lichtvaardig. Al maanden waarschuwen internationale organisaties voor de risico’s van ongelijke participatie. Het gebrek aan daadkracht van het Brits voorzitterschap maakt dat het voor vele onderhandelaars en ngo’s onmogelijk wordt om deel te nemen, voornamelijk uit landen in het globale Zuiden’, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. ‘Deze klimaatconferentie is erg belangrijk: de overstromingen en andere klimaatrampen maar ook het nieuwe IPCC-rapport maken dat eens te meer duidelijk. Net daarom is het cruciaal dat landen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis, vertegenwoordigd zijn in deze klimaattop.

Dat is onder meer ook te horen bij de NGO Asian People’s Movement on Debt and Development waar 11.11.11 nauw mee samenwerkt en die normaliter actief zou deelnemen aan de klimaattop: ‘We zijn zeer bezorgd over de organisatie van een klimaattop onder de huidige omstandigheden. In het verleden was er reeds een duidelijk  machtsonevenwicht tussen de regeringen van rijke industrielanden enerzijds en landen en groeperingen in kwetsbare contexten anderzijds. Deze situatie dreigt de legitimiteit van beslissingen nog meer in gedrang te brengen’, volgens coördinator Lidy Nacpil.

We zijn zeer bezorgd over de organisatie van een klimaattop onder de huidige omstandigheden. In het verleden was er reeds een duidelijk machtsonevenwicht tussen de regeringen van rijke industrielanden enerzijds en landen en groeperingen in kwetsbare contexten anderzijds. Deze situatie dreigt de legitimiteit van beslissingen nog meer in gedrang te brengen

Uitstel van de klimaattop mag geen uitstel van klimaatactie zijn. Landen moeten, zoals gepland, aankondigingen doen over nieuwe klimaatplannen en bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering. Tegelijk kunnen andere internationale fora zoals de G20 en de VN Algemene Vergadering als momentum dienen, en kan het COP-voorzitterschap volgens 11.11.11 doorgaan met de organisatie van een top onder regeringsleiders in november om de politieke urgentie niet te verliezen. Daarnaast biedt de organisatie van virtuele zittingen de mogelijkheid om in de tussentijd toch vorderingen te boeken over technische onderhandelingspunten, al zijn er ook op dat vlak belangrijke uitdagingen om inclusieve onderhandelingen te garanderen.