Ga naar de inhoud

Nee tegen de komst van Alibaba op de luchthaven van Luik!

We weigeren de komst van Alibaba op de luchthaven van Luik en elke uitbreiding van de luchthaven, met speciaal voor de volgende redenen. Teken de petitie

4 min leestijd

(Bron: Watching Ali Baba)

Milieu en klimaat

  • De uitbreiding van de luchthaven is onverenigbaar met de strijd tegen de klimaatverandering. De komst van Alibaba zou een aanzienlijke toename van het weg- en luchtverkeer met zich meebrengen en dus een toename van broeikasgassen veroorzaken. Dit druist in tegen het klimaatakkoord van Parijs, dat België heeft onderschreven, en ondermijnt alle inspanningen om de stijging van de gemiddelde temperatuur te beperken tot 1,5 ° C. Dit is des te meer in strijd met de nog verdergaande klimaatdoelstellingen van de Waalse regering.
  • Enorme oppervlakken zouden worden gebetonneerd om de infrastructuur van Alibaba te installeren. Deze enorme uitbreiding zou ten koste gaan van akkerland dat bekend staat als de beste teelaarde in Wallonië, en zou daarmee onze voedselautonomie in gevaar brengen.

Verzadiging van het lokaal verkeer

  • Dagelijks zouden er 1500 extra vrachtwagens het wegennet van Luik gebruiken. Deze extra stroom werd niet in aanmerking genomen in de mobiliteitsplannen die nochtans al een oververzadiging van het wegennet aankondigen. Dit zou leiden tot frequentere en aanzienlijkere files.

Gezondheid

  • Het wegverkeer, veroorzaakt door de luchthavenactiviteiten, zou de reeds aanzienlijke autovervuiling in de regio Luik nog versterken. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van verontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide. Het rapport 2019 van het Europeen Milieuagentschat schat 1600 sterfgevallen en 2016 door stikstofoxiderverontreiniging.
  • Vliegtuigen stoten, laag bij de grond, veel verontreinigende stoffen uit, waaronder stikstofmonoxide en ultrafijne deeltjes. Wetenschappers wijzen ons op het gevaar van deze vervuiling, die diep in het lichaam kan binnendringen.
  • Het geluid dat de nachtvluchten van grote vrachtvliegtuigen met zich meebrengt, is schadelijk voor de gezondheid van de inwoners van de aangrenzende gemeenten van de luchthaven. Slaapkwaliteit en stress worden direct beïnvloed met potentiële risico’s van hypertensie en hartproblemen.

Economie en werkgelegenheid

  • De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn zeer onzeker, bij gebrek aan een impactstudie. De gecreëerde banen zouden van zeer slechte kwaliteit zijn (nachtwerk, precair, hyper gecontroleerd, enz.) en zouden andere banen, in andere economische sectoren in gevaar brengen. Bovendien zal op middellange termijn een groot deel van de banen in de logistieke sector in aanmerking komen voor robotisering.
  • E-handel in het bijzonder, is schadelijk voor de regionale economie, omdat dit de lokale handelaars in directe concurrentie brengt met producten die van ver komen, goedkoper zijn, soms namaak, vaak van minder goede kwaliteit en geproduceerd worden in twijfelachtige omstandigheden. Voor elke job die in e-handel wordt gecreëerd, verdwijnen er twee of drie in de traditionele handel.
  • De E-handel is schadelijk voor het publiek budget, aangezien het tva fraude en belastingfraude makkelijker maakt.
  • We veroordelen de kosten die de gemeenschap zal moeten bijdragen (nieuwe wegen, gezondheidszorg, enz.) ten behoeve van een privé- onderneming die lokaal weinig bijkomende waarde zou creëren.

Over het algemeen verwerpen we het economisch model van Alibaba (goedkoop, energie rovend, lang circuit, enz.) dat haaks staat op de hedendaagse sociale, ecologische en economische uitdagingen.

We veroordelen dit project dat geimposeerd werd, zonder de bevolking in te lichten en waarvoor geen zelfstandig, globale incident studie bestaat die men kan consulteren.


Om al deze redenen, vormen de vestiging van Alibaba op de luchthaven van Luik en de uitbreiding van de luchthaven geen project die gericht is op de toekomst. Daarom uiten we onze totale oppositie tegen de Waalse regering en de initiatiefnemers van dit project (Liege Airport, Nethys, de federale overheid, …).

We vragen hen om zo snel mogelijk halt toe te roepen aan de komst van Alibaba op de luchthaven van Luik en de uitbreiding van de luchthaven. We willen een totaal andere ontwikkeling voor Luik en Wallonië!

Deel deze info ! En mobilseer u tegen dit nefast project

{youtube}ZvSA1wAeGBA{/youtube}