Ga naar de inhoud

Nederlands Sociaal Forum (NSF) soort van opgeheven

Het
Nederlands Sociaal Forum, dat vier jaar geleden met veel bombarie geïntroduceerd
werd, is geruisloos in de ijskast gezet. Op de website is er niets over te
lezen en een persbericht met uitleg is ook nergens te vinden. Op verzoek werd
anderhalve maand na het besluit nog wel een mailtje naar ‘aangesloten
organisaties’ uitgezonden, maar ook dat is nergens publiek gemaakt. De stilte
doet enigszins vreemd aan, daar de organisatie toen er evenementen werden
georganiseerd, de internetpompen uitstekend wist te bedienen.

 

4 min leestijd
Placeholder image

Het
besluit werd genomen op een op 4 maart gehouden ‘plenaire vergadering’, waar
naar verluidt nauwelijks mensen op afgekomen waren en waar de stemming flink
geprikkeld was.

Er werd
toen geconstateerd dat er (citaten uit het bericht aan de aangesloten
organisaties van 22 april) "geen animo is voor een nieuw NSF op de korte
termijn". Er werd echter niet besloten om de boel op te heffen, maar om
die "in de sluimerstand te zetten". De mogelijkheid wordt opengehouden
om weer te herrijzen "Als hetzij de gebeurtenissen, hetzij hernieuwd
enthousiasme bij een aanzienlijk deel van de aangesloten organisaties daarom
vraagt, moet het mogelijk zijn een nieuwe plenaire vergadering te
organiseren." "Om dit mogelijk te maken, heeft de vergadering
besloten een ‘sluimergroep’ samen te stellen die bestaat uit Ton Vrijenhoek,
Willem Bos en Pepijn Brandon."

Globalinfo
vroeg Willem Bos,  woordvoerder van het sluimer-NSF, per telefoon naar het hoe en waarom
van dit besluit en de twijfelachtige situatie die er nu gecreëerd is:

(Willem
Bos): "Er zijn drie evenementen georganiseerd die best nuttig waren en
waar heel wat mensen aan deelnamen, maar die blijken niet een nieuw proces in
gang te hebben gezet en geen een eigen dynamiek voort te hebben gebracht. Het
was uiteindelijk toch weer altijd hetzelfde kleine clubje dat de kar trok. Maar
de evenementen op zich waren best nuttig en als een substantieel deel van de
aangesloten organisaties weer wat zou willen ondernemen, staat de structuur
nog, daarom hebben we het niet helemaal opgeheven".

(GI):
Maar kun je niet beter een helder besluit nemen, dan weet de buitenwacht
tenminste waar ze aan toe is en beginnen mensen misschien wat nieuws. Nu
bestaat de kans dat jullie daar dan meteen weer bovenop willen springen.

Willem
Bos: "Dat werd op de plenaire vergadering in ieder geval niet besloten.
Bovendien heb je dan de kans dat er een paar groepjes mee aan de haal
gaan".

(GI):
Zou het niet goed zijn om publiekelijk te bediscussiëren wat de oorzaak is van
de malaise?

Willem
Bos: "Tijdens de ontwikkeling van het NSF is er natuurlijk best discussie
over geweest. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel van die geschiedenis, omdat
ik er pas na Nijmegen (het 2e Nederlands Sociaal Forum in mei 2006, red.) bij
kwam. Er was toen in ieder geval geen zichtbare behoefte aan discussies over de
te bewandelen koers. Maar het kan ook zijn dat de kaarten toen al geschud waren
en alles wat een beetje radicaler actief wil zijn al niet meer meedeed. In
ieder geval hebben we in de uitnodiging voor de plenaire vergadering van 4
maart ook een stuk meegestuurd dat de situatie kort beschrijft en verschillende
opties aangeeft".

—————-

Naschrift
globalinfo:

Groepen
die twijfelden aan de gang van zaken na de eerste plenaire vergaderingen, in
2004, richtten een speciale emaillijst op (nsf transparant), waar een deel van
de discussie nog terug te vinden is.

 
Men vreesde een herhaling van het gebruikelijke gepolder in Nederland, waarbij geen
plek zou zijn voor werkelijk verzet tegen de kapitalistische waanzin. Ook
vonden sommigen dat er vreemd omgegaan werd met de plenaire vergaderingen en
dat in werkelijkheid een (door een deel van de deelnemers ongewenst geachte) stuurgroep
de teugels in hand had, waarin de grote polderngo’s en de FNV, natuurlijk
altijd bijgestaan door de IS, het voor het zeggen hadden. Ook ontstond er
wrevel over het feit dat er al snel allerlei parlementaristische praktijken
opdoken, die op bepaalde punten zelfs in strijd waren met het charter van het
Wereld Sociaal Forum en waardoor er weinig overeind bleef van de
oorspronkelijke politieke bedoelingen van het forum. Kenmerkend was ook dat dat
Charter of Principles in de Nederlandse variant van het forum genegeerd werd en
vervangen door een nietszeggende beginselverklaring die het ook neoliberalen en
parlementaristische partijen mogelijk maakte om mee te doen.

Anders dan in andere landen werd er desondanks door critici nooit een
‘alternatief’ forum georganiseerd. De meeste kritische groepen haakten gewoon
af, of probeerden die discussie op het forum zelf te voeren. Tijdens het
tweede en laatste forum in Nijmegen werd door ‘basisdemocratische’ groepen ook een
speciaal krantje (pdf) gemaakt en een drukbezochte workshop georganiseerd.