Ga naar de inhoud

Nederland verzet zich in EU tegen geven meer rechten aan asielzoekers

Volgens uitgelekte documenten, bericht EUobserver, verzet de Nederlandse regering tegen de aanname van nieuwe regelgeving in de EU over ‘vrijwillige terugkeer door afgewezen asielzoekers’ omdat zij daarmee mogelijk meer rechten zouden kunnen krijgen.

2 min leestijd

(Door Kees Stad, globalinfo.nl op basis van berichtgeving EU Observer foto: Nederlandse Dornier onder Frontex in 2015 wikimedia commons CC0.10)

“Het zou mogelijk meer rechten geven aan degenen die uitgeprocedeerd zijn en geen recht hebben om in onze landen te blijven”, aldus de regering in een uitgelekt intern EU-document van 9 september dat door EUobserver is ingezien.

Een nieuwe wettelijke regeling zou het volgens ‘De Nederlanders’ ook moeilijker maken om mensen te dwingen om terug te keren ( “Bovendien doet het afbreuk aan de hoofdregel dat landen hun burgers moeten terugnemen”).

Het door EUObserver gevonden document is een bijlage van het algemeen secretariaat van de (Europese) Raad waarin de regeringen van de EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn. Het secretariaat had de lidstaten gevraagd om aan te geven wat hun standpunt is ten aanzien van de rol van Frontex, het EU-grensbewakingsagentschap bij het terugbrengen en reintegreren van mensen. Volgens EUObserver ‘waren alle lidstaten positief, waarbij sommige hoopten dat ze een groot deel van hun verplichtingen aan Frontex over zouden kunnen dragen”.

In April had vice-president van de Europese Commissie Margaritis Schinas al verklaard dat “Frontex de terugzetinstelling van de EU zal worden”. Schinas was al bezig om sneller hogere aantallen vluchtelingen ‘vrijwillig’ terug te brengen met een programma dat ERRIN heet (“EU strategy on voluntary Return and Reintegration”) . Volgens schattingen vertrekt ongeveer een derde van de vluchtelingen ‘vrijwillig’ uit de EU, en de lidstaten willen dat percentage met hulp van Frontex graag opkrikken. De regeringen van de lidstaten zien dat dus wel zitten, maar de wettelijke inkadering daarvoor ontbreekt. En Nederland ziet het ook geheel zitten, maar wil niet dat vluchtelingen in ruil wat rechten krijgen…