Ga naar de inhoud

Na tien jaar schadevergoeding demonstranten G20 Toronto

In juni 2010 werd de G20-topconferentie gehouden in Toronto. Er werd – zoals in die tijd gebruikelijk was – massaal protest georganiseerd tegen de wereldleiders en hun beleid, met name door milieu-activisten en inheemse bewoners (maar ook boeren, vakbonden en vrouwen waren massaal aanwezig). De repressie was navenant. Na jaren procederen zijn er nu schadevergoedingen overeengekomen voor demonstranten die toen werden gearresteerd en die in veel gevallen ook mishandeld werden.

3 min leestijd

(Door globalinfo, die nog steeds teert op uw donaties, foto van rapport op website crimethink)

Het definitieve oordeel is gevallen nu er een schikking is overeengekomen, waarmee de staat zo’n
16 miljoen dollar moet uitkeren aan demonstranten. Afhankelijk van wat ze in 2010 is overkomen, krijgen demonstranten tussen de 5000 en 24.000 dollar schadevergoeding. De schikking maakte een einde aan lange processen die waren aangespannen door advocaten voor meer dan 1000 demonstranten die gezamenlijk optraden, en de Toronto Police Services Board, de officiële controlerende commissie voor de politie in Toronto.

Zie een bericht hierover op de website van CBC.

Overigens zien we ook hier een terugkerend ritueel rond de onderdrukking van protesten bij topconferenties. Telkens weer zie je politie massaal over de schreef gaan en pas nadat er jarenlang druk is uitgeoefend mag de staat dan wat geld schuiven. Rechts schreeuwt vervolgens moord en brand omdat demonstranten een paar centen krijgen. Ondertussen zijn die wel op allerlei manieren mishandeld en dagenlang vastgehouden en is het protest vakkundig onderdrukt.

Onderdeel van de schikkingsovereenkomst is ook dat de politie een verklaring uitbrengt waarin ze toegeeft onrechtmatig gehandeld te hebben bij het arresteren en gevangenhouden van demonstranten en in de toekomst anders te zullen handelen. De schikking voltrok zich nadat er eerder hoge politiefunctionarissen waren veroordeeld wegens onrechtmatig optreden tegen demonstranten.

Een van hen, David (Mark) Fenton was politiecommandant die honderden demonstranten in de koude regen urenlang liet omsingelen en daarna naar politiecellen afvoeren, terwijl hij wist dat ze alleen vreedzaam hadden gedemonstreerd. Hij probeerde zich te verdedigen met het argument dat hem was opgedragen om ‘de stad terug te veroveren’ nadat de demonstranten daar massaal in getrokken waren en hier en daar ook vernielingen waren aangericht (er werden vier politie-auto’s in brand gestoken en wat bankruiten vernield). In hoger beroep werd de veroordeling echter bevestigd en werd onder meer geconstateerd dat de strategie van de politie was om zoveel mogelijk arrestaties te maken, ongeacht of de demonstranten wat hadden gedaan of niet.
Fenton moest uiteindelijk tien vakantiedagen inleveren (!).

Er was een noodverordening ingesteld, waarbij de politie (op wiens verzoek dit was toegevoegd)  iedereen die zich binnen vijf meter van het hek om het conferentieterrein bevond, kon arresteren. Dit werd later in de rechtbank als onwettig beoordeeld.

Het lot van de arrestanten was vaak treurig. Velen werden dagenlang vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden (zie hier rapport). Ook waren arrestanten mishandeld bij hun arrestatie, zoals Adam Nobody die zich (zoals op video te zien was, anders had hij zijn zaak wellicht nooit gewonnen) niet verzette tegen arrestatie en desondanks met een gebroken neus en jukbeen op het politiebureau aankwam. In zijn geval werd na lange procedures een politieagent veroordeeld tot een paar dagen gevangenisstraf, wat uiteindelijk in hoger beroep werd veranderd in 75 uur taakstraf. Na het inleveren van vijf dagen salaris als disciplinaire straf binnen de politie, mocht hij ook weer verder aan het ‘werk’ bij de politie. (zie over Andalib-Goortani op wikipedia).

Overigens zijn er allerhande uitspraken geweest tegen afzonderlijke demonstranten, die in sommige gevallen tot gevangenisstraf veroordeeld werden. Sommige van hen hebben nog maandenlang in voorarrest gezeten. Hun zaken maken veelal geen onderdeel uit van de schikking.

De protesten in Toronto in 2010 zijn uitgebreid verslagen op globalinfo (zie de tag Toronto)

Zie hier een interview dat we twee betrokken demonstranten afnamen net na de demonstraties:

Documentaire van CBC: {youtube}sX0BbLc_PIk{/youtube}