Ga naar de inhoud

Multinationals in bed met Europese Commissie voor vrijhandelsakkoord

Explosieve documenten over de nauwe samenwerking van Europese Commissie met multinationals uit EU en VS bij het vaststellen van koers en inhoud van onderhandelingen over toekomstige handels- en investeringsbetrekkingen…

3 min leestijd

De Europese Commissie ging bij de vaststelling van agenda en uitgangspunten voor de handelsbesprekingen met de VS (TTIP) uit van de belangen van Amerikaanse en Europese multinationals. Dit blijkt uit documenten van de Commissie die door de New York Times en Corporate Europe Observatory zijn opgevraagd. Daaruit blijkt dat hoge functionarissen van de Commissie de lobbyorganisaties US Chamber of Commerce en BusinessEurope vrij spel gaven om te bepalen waarover er wordt gepraat en waarover niet. Dit maakte Pia Eberhardt van Corporate Europe Observatory op 9 oktober bekend. Hieronder een ingekorte vertaling van haar melding. Meer valt te lezen in het artikel European Officials Consulted Business Leaders on Trade Pact van Danny Hakim (8 oktober 2013).

Eberhardt: “De New York Times schrijft over de consultatie door de Europese Commissie van de lobbyorganisaties van de industriesector bij het voorbereiden van de EU-VS handelsbesprekingen (TTIP) die in juli van start gingen… Het artikel is gebaseerd op interne documenten van de Commissie die op grond van bepalingen over openbaarheid van bestuur zijn opgevraagd door de NY TImes en Corporate Europe Observatory. De documenten zijn daardoor openbaar en zijn in te zien op deze website.

We hebben nog niet alle documenten uit de serie grondig kunnen bekijken, maar hebben wel alvast een drietal belangrijke documenten op onze site gezet.Het gaat om:

* een paper (pdf) van eind 2012 over afstemming op gebied van thema´s van wet- regelgeving, geschreven door BusinessEurope (BE) en de US Chamber of Commerce (CoC);

* een intern overzicht (pdf) van DG Trade (het handelsdepartement van de Commissie) waarin voorstellen uit bovenstaande paper worden samengevat en geanalyseerd. Ook staat hierin beschreven hoe DG Trade de voorstellen van CoC en BE willen inpassen in de uitkomsten van de handelsbesprekingen.

 * de notulen (pdf) van een bijeenkomst tussen BusinessEurope, de US Chamber of Commerce, DG Trade, DG Enterprise en de Secretaris-Generaal(Barroso) over de handelsbesprekingen.

Het zijn behoorlijk ´explosieve´ documenten die – zoals wij hebben begrepen – per ongeluk zijn gepubliceerd door de Commissie. Ze laten twee dingen zien, namelijk:

1. De multinationale bedrijven willen de TTIP-onderhandelingen gebruiken als “game changer” opdat een basis wordt gelegd voor wetgeving in de toekomst die ovbereenkomt met hun belangen en agenda´s.

Met name BE en CoC eisen een geformaliseerd proces – dat ze “regulatory negotiation” noemen – waarin zij als (enige) “stakeholders” samen met de wetgevers de wet- en regelgeving voor de nieuwe handelsbetrekkingen vaststellen. Deze procedure die in de VS mogelijk is (maar daar niet vaak wordt gehanteerd) gaat veel verder dan wat het huidige Europese consultatiesysteem nu toelaat. Business Europe dringt daarbij aan op “een formele rol en voorkeursbehandeling bij de consultatie”. Met ¨voorkeur¨ refereert BE hier natuurlijk alleen aan grote commerciële ondernemingen.

2. Het toont de enorm hoge mate van toegang van de multinationals en hun agenda´s tot de Commissie. Ook is het zeer opvallend hoe welwillend de Commissie is ten aanzien van het openen van de structuur van de onderhandelingen over handel en investeringen voor de eisen van de industrie en hoeveel tijd ene nergie ze investeren in het analyseren en bespreken van de voorstellen van BE en CoC.

Binnenkort publiceren we een uitgebreid artikel over deze kwestie. Ondertussen kan iedereen die dat wil ons hierover vragen stellen.(Met vriendelijke groet,Pia Eberhardt).