Ga naar de inhoud

Multinationals hebben VN-klimaattop al gekaapt voordat die begonnen is

De negentiende VN-klimaattop, die van 11 tot en met 22 november in Warschau zal plaatsvinden, wordt gesponsord door ‘milieuvrienden’ als General Motors en Fly Emirates. Ook zal er bij het Poolse ministerie van Financiën simultaan een top over ‘schone steenkool’ lopen. Na de pre-onderhandelingen, die in nauwe samenspraak met multinationals voorgekookt zijn, staat vast dat koolstofbudgetten (een maximale C02-uitstoot per land) niet op de agenda komen.

3 min leestijd

(Eerder verschenen bij DeWereldMorgen)

(Bij de foto: Milieuorganisaties vrezen op basis van de betrokkenheid van de fossiele brandstofsector en het niet-agenderen van een koolstofbudget, dat de klimaattop volledig voorbij zal gaan aan de meest doeltreffende maatregelen voor minder CO2-uitstoot: fossiele brandstoffen zoveel mogelijk in de grond laten (foto: Flickr Creative Commons).

De negentiende klimaattop (COP19), die in Engelstalige media al de naam ‘Corporate COP’ gekregen heeft, is een aanloop naar een groter overleg in Parijs in 2015. In Parijs moet er een bindend akkoord tussen alle landen van de wereld gesloten worden, ter vervanging voor het Kyotoprotocol, dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen regelt.

Rode loper voor multinationals bij pre-onderhandelingen

Gastland Polen vertraagt, of blokkeert, al jaren alle klimaatkwesties op Europees niveau. De Poolse regering lijkt nu alle deuren open te zetten voor het bedrijfsleven tijdens de top.

Tijdens de pre-onderhandelingen in de derde week van oktober zaten 40 ministers en onderhandelaars rond de tafel. Lobbyisten uit het bedrijfsleven maakten hun opwachting, naast enkele van de meest vervuilende en klimaatschadelijke bedrijven, waaronder chemiereus BASF, cementproducent Cemex die bouwt aan Alstom, Polens grootste kolencentrale, en PGE, het grootste kolen-, olie- en gasbedrijf van Polen.

Koolstofbudget op huidig tempo binnen 30 jaar bereikt

De agenda van de pre-onderhandelingen was niet openbaar, maar inmiddels is er wel bekend welk onderwerp er tijdens de aankomende top niet besproken zal worden: het zogenaamde ‘koolstofbudget’, dat voor elk land precies aangeeft hoeveel koolstofdioxide er mag worden uitgestoten.

In september berekende het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de hoeveelheid kooldioxide die de wereld in de toekomst zou kunnen uitstoten zonder dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt, wat de ergste gevolgen van klimaatverandering moet vermijden. Met het huidige niveau aan uitstoot zouden we binnen 30 jaar dit koolstofbudget er doorheen jagen.

Koolstofbudget onbespreekbaar

Christiana Figueres, uitvoerend secretaris van het VN-Klimaatverdrag (UNFCCC),  zei op 24 oktober tegen the Guardian dat het onwaarschijnlijk is dat het invoeren van een koolstofbudget zal worden besproken tijdens COP19. Het ligt politiek uiterst gevoelig om een getal te koppelen aan de uitstoot die elk land mag veroorzaken.

Milieuorganisaties vrezen op basis van de betrokkenheid van de fossiele brandstofsector en het niet-agenderen van een koolstofbudget, dat de klimaattop volledig voorbij zal gaan aan de meest doeltreffende maatregelen voor minder CO2-uitstoot: fossiele brandstoffen zoveel mogelijk in de grond laten.

Inzet Europa bij negentiende Klimaattop

De Europese Raad van ministers heeft zijn standpunten voor COP19 onlangs bekendgemaakt. Volgens de Raad zou de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2020 moeten pieken en voor 2050 met 50 procent verminderen, ten opzichte van het niveau van 1990.

De Raad wil tevens aandacht voor het rechtstreekse verband tussen de strijd tegen de opwarming van het klimaat en de wereldwijde strijd tegen armoede.

Ook het Europees Parlement bereidt zich voor op de klimaattop in Warschau. Groen Europarlementslid Bart Staes wil dat er hoog ingezet wordt: “Als we niet het goede voorbeeld geven, dreigt Europa haar leidersrol te verliezen en wordt de noodzakelijke transitie naar een duurzame economie belemmerd. Europa moet daarom vóór september 2014 ambitieuze 2030-doelen afspreken voor groene energie, energiebesparing en CO2-reducties.”

Externe links